Spojené království zkoumá možnost zapojení obnovitelných zdrojů do kapacitního trhu

DomůObnovitelné zdrojeSpojené království zkoumá možnost zapojení obnovitelných zdrojů do kapacitního trhu

Spojené království zahájilo přezkoumání svého kapacitního trhu, který byl zaveden před pěti lety. Součástí je i zodpovězení otázky, zda a jakým způsobem by do trhu mohly být začleněny jiným způsobem nepodporované větrné a solární elektrárny.

Ve středu zahájený konzultační proces je prvním krokem v procesu revize kapacitního trhu Spojeného království. Přezkoumání kapacitního trhu má odpovědět na otázky, zda je kapacitní mechanismus stále potřebný, zda plní cíle v oblasti zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny nebo zda je nákladově efektivní.

Kromě těchto obecných otázek bude v rámci celého procesu zkoumáno, zda je možné zapojení vybraných druhů obnovitelných zdrojů, konkrétně větrných a solárních elektráren, do kapacitního trhu. Tyto elektrárny by současně nesměly být podporovány jiným podpůrným mechanismem.

„Existují dobré důvody, proč umožnit větrným a potenciálně i solárním elektrárnám účastnit se kapacitního trhu. Kapacitní trh byl vytvořen jako tržní a technologicky neutrální mechanismus a otevření kapacitního trhu větrným a solárním elektrárnám by mohlo zvýšit konkurenci, likviditu v aukcích a hodnotu pro spotřebitele.“ uvedlo Ministerstvo obchodu, energetiky a průmyslové strategie v konzultačním materiálu.

Ministerstvo zárověň v konzultačním materiálu upozorňuje, že na rozdíl od ostatních zdrojů účastnících se kapacitního trhu nejsou větrné a solární elektrárny řiditelné.

„Přestože toto nezbytně neznemožňuje jejich účast v kapacitním trhu (a již nyní počítáme s jejich přínosem k zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny, když nastavujeme cíle pro kapacitní aukce), přináší to unikátní výzvy, které musejí být vyřešeny, pokud má být těmto zdrojům umožněna účast, a to způsobem, který nepřinese nechtěné následky.“ dodalo ministerstvo.

Výzvy, na které se ministerstvo plánuje v této souvislosti zaměřit, jsou zejména revize současného přístupu ke snižování spolehlivého výkonu (dostupný výkon jednotlivých zdrojů je pro účely kapacitních aukcí násoben koeficientem menším než 1, který vyjadřuje spolehlivost jejich dodávky v období potřeby dodávky výkonu), přístupu k hybridním projektům (dvě a více spolupracujících technologií – např. větrné či solární elektrárny s bateriovým úložištěm) a penalizačního mechanismu.

Podle zveřejněného konzultačního materiálu by v případě nalezení řešení k výše uvedeným výzvám mohla proběhnout úprava pravidel pro kapacitní trh ještě před aukcemi, které se budou konat v zimě 2019/2020.