Třetina světového importu dřevěných pelet končí ve Velké Británii

DomůObnovitelné zdrojeTřetina světového importu dřevěných pelet končí ve Velké Británii

V minulém roce se ve světě vyprodukovalo rekordních 26 milionů tun dřevních pelet. Může za to zvýšená poptávka po obnovitelných energiích. V České republice bylo loni vyrobeno necelých 180 000 tun certifikovaných dřevních pelet. Třetinu všech dovážených dřevních pelet spotřebuje Velká Británie.

Podle Organizace pro potravu a zemědělství se v roce 2014 zvýšila produkce dřevních pelet o 16 % oproti předchozímu roku a dosáhla tak historického maxima 26 milionů tun. Největší producenti jsou v Severní Americe a Evropě.

Produkce dřevních pelet ve světě v letech 2012 – 2014. Zdroj: www.carbonbrief.org

V roce 2014 představoval import dřevních pelet 14 milionů tun. Oproti předchozímu roku to znamenalo 19 % nárůst. Mezi největší dovozce dřevních pelet patří Velká Británie, Itálie, Belgie a Dánsko, které dováží dvě třetiny z celkového světového importu.

Jen Velká Británie spotřebuje třetinu celosvětového importu dřevních pelet. Od roku 2012 se její dovoz ztrojnásobil. Hlavní zásluhu na tom má velká elektrárna Drax, která přešla z uhlí na biomasu v podobě dřevních pelet.

Import dřevních pelet ve světě v letech 2012 – 2014. Zdroj: www.carbonbrief.org

Produkce dřevních pelet, stejně jako využívání biomasy, neustále roste. Vedle solárních, větrných, vodních a geotermálních elektráren se jedná o další nástroj v boji proti emisím skleníkových plynů.

V České republice bylo v roce 2013 vyrobeno 144 493 tun dřevních pelet, loni to bylo 177 586 tun a letos by se podle odhadů mohla výroba přiblížit 300 000 tun. V českých kotlích končí pouze třetina vyrobených pelet, zbytek se vyváží do zahraničí.