Domů
Obnovitelné zdroje
Zpráva IEA Renewables 2017 – II. část

Zpráva IEA Renewables 2017 – II. část

Mezinárodní energetická agentura (IEA) vydala zprávu o obnovitelných zdrojích. Studie se mimo jiné věnuje srovnání obnovitelných elektráren i konvenčních zdrojů, porovnává růst jednotlivých obnovitelných zdrojů mezi sebou, nebo se také zaměřuje na významné trhy s obnovitelnými zdroji po celém světě.

Významné trhy s obnovitelnými zdroji

IEA se ve své zprávě věnuje detailněji kromě Číny také USA, Indii, EU či rozvojovým zemím Asie a subsaharské Africe. Například na evropském trhu se ve sledovaném období 2017 až 2022 očekává o 40 % nižší tempo růstu ve srovnání s předchozími pěti lety.

Poprvé se zpráva IEA o OZE zaměřila i na region rozvojové Asie a subsaharské Afriky. Během následujících pěti let se má výkon zdrojů nezávislých na síti téměř ztrojnásobit a dosáhnout tak v roce 2022 výkonu většího než 3000 MW.

Kumulativní růst solárních zdrojů nezávislých na síti v rozvojové Asii a subsaharské Africe. Zdroj: IEA

Zdroje nezávislé na síti sice představují malou část na celkovém podílu solárních elektráren, které budou v této části Asie a Afriky nainstalované, nicméně jejich socio-ekonomické dopady jsou přesto velmi významné. Solární panely na domech, jež jsou nejdynamičtějším sektorem celého segmentu, mají nově přinést elektřinu až 70 milionům lidí.

Do roku 2022 se očekává, že Dánsko bude světovým lídrem ve výrobě elektřiny z fotovoltaických a větrných elektráren s podílem 70 %. V některých evropských zemích (Irsko, Německo, Velká Británie) podíl větrných a solárních zdrojů v energetickém mixu překročí hranici 25 %. V Číně, Indii a Brazílii se během pěti let očekává zdvojnásobení výroby elektřiny z těchto zdrojů na více než 10 %.

Podíl intermitentních obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny ve vybraných zemích. Zdroj: IEA

Tyto trendy ale mají závažné dopady. S rozvojem intermitentních obnovitelných zdrojů je nutné souběžně zvyšovat flexibilitu systému (posílení sítě, interkonektory, uskladňování energie atd.).

Obnovitelné zdroje v dopravě

IEA očekává se, že podíl OZE v silniční dopravě vzroste pouze minimálně – z 4% podílu v roce 2016 na 4,5 % v 2022. Prodeje elektromobilů sice stále rostou, nicméně podíl elektromobilů v dopravě celkem zůstává omezený. Biopaliva tedy budou představovat 90 % veškeré spotřeby OZE v silniční dopravě do 2022. Podle zprávy IEA produkce biopaliv během do roku 2022 vzroste o 16 %.

OZE budou tvořit 30 % spotřeby elektřiny v elektromobilech v roce 2022 (v roce 2016 je to 26 %). Očekává se, že globálně se spotřeba elektřiny elektromobily do roku 2022 zdvojnásobí, ale stále se bude jednat o méně než 1 % celkové vyrobené elektřiny. Tento trend je poháněn zejména rychlým růstem trhu s dvou- či tříkolovými vozidly v Číně, ale také evropským trhem s elektromobily, který má vysoký podíl vyrobené elektřiny z OZE.

Obnovitelné zdroje ve vytápění

Dekarbonizace vytápění je velmi důležitá, protože teplo využívané k ohřevu vody a prostor v budovách a k průmyslovým účelům tvoří přibližně 40 % globálních emisí CO2 spojených s energetikou. Podíl OZE v oblasti vytápění roste velmi pomalu, z 9 % v roce 2015 na očekávaných 11 % do 2022.

Podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě tepla ve vybraných zemích. Zdroj: IEA

Předpokládá se, že největší růst podílu OZE ve vytápění proběhne u vytápění budov, přičemž nejrychlejší růst zřejmě nastane v Číně, EU a severní Americe. V průmyslovém vytápění poté růst proběhne zejména v Číně a v Indii.

Nejvýznamnějšími zdroji tepla z obnovitelných zdrojů bude ve sledovaném období 2017 – 2022 biomasa následovaná elektřinou z OZE určenou k vytápění. Nejrychlejší růst ve využívání OZE k vytápění se očekává opět u Číny, jež má nastavené cíle v oblasti solární termální energetiky, bioenergetiky a geotermální energetiky a zároveň kvůli snahám čelit znečištěnému ovzduší ve městech. Druhým nejrychleji rostoucím trhem bude EU zejména kvůli závazným cílům ve směrnici EU o obnovitelných zdrojích. EU také zůstane světovým lídrem v absolutní spotřebě tepla z obnovitelných zdrojů.

Všechny použité grafy jsou v interaktivní podobě dostupné na webových stránkách IEA.

Potřebujete být v obraze ohledně obnovitelných zdrojů?

Každý den pečlivě vybíráme nejdůležitější informace z oblasti obnovitelných zdrojů a odesíláme je odběratelům do jejich e-mailové schránky. Přihlaste se k odběru Monitoringu oEnergetice.cz také a nic vám neunikne.
Naposledy jsme informovali o:
Solární panely na každý panelák. Na bytové domy je půjde pořídit snáz
25. září 2022, 23:00
Švédská společnost SeaTwirl vyvíjí nový typ větrných elektráren. Aby byly účinnější, položí je na bok
23. září 2022, 07:12
Vyzkoušejte Monitoring oEnergetice.cz na 14 dní zdarma!

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(1)
Vláďa
14. říjen 2017, 10:44

Vážená autorko! Den má 24 hod a aby se dala porovnávat cena el. energie je nutné vyhodnotit cenu el. energie i v době kdy jsou pro OZE nepříznivé podmínky jinak je to o ničem.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se