Nizozemsko se z důvodu postupného omezování těžby zemního plynu letos poprvé od padesátých let stane importérem zemního plynu. Ke změně bilance přispělo především postupné omezování těžby na ložisku Groningen z důvodu častého výskytu zemětřesení spojených právě s těžbou zemního plynu.

Těžba zemního plynu v Nizozemsku postupné klesá. Na celkové těžbě plynu se postupně projevuje pokles těžby na ložisku Groningen, kde má byt těžba ukončena nejpozději do roku 2030. Současná úroveň těžby je již nyní postupně snižována a za poslední tři roky klesla na méně než polovinu.

Podle údajů analytické služby ICIS totiž bylo letos poprvé do Nizozemska v období od ledna do srpna importováno více zemního plynu, než bylo exportováno. Vzhledem k tomu, že obvykle pouze na začátku roku jsou hodnoty exportu vyšší (v důsledku vyšší evropské spotřeby plynu), neměl by se již současný poměr exportu/importu zemního plynu změnit.

Nizozemsko přitom bylo státem s druhým největším objemem těžby zemního plynu v Evropě a těžilo více zemního plynu než například výrazně větší Velká Británie. V čele těžby zemního plynu v Evropě je přitom s náskokem stále Norsko.

Import zemního plynu v období ledna až srpna tohoto roku přčevýšil export
Import zemního plynu v období ledna až srpna tohoto roku přčevýšil export zdroj: icis.com

Letošní rok je pro Nizozemsko specifický v tom, že obvykle v letních měsících byl export a import zemního plynu vyrovnaný. Tento rok je import od března vždy vyšší než export a v červenci byl import dokonce takřka dvojnásobný oproti exportu. I díky tomu bylo možné vyrovnat pozitivní bilanci exportu z počátku roku, která převyšovala 5 mld. m3.

Vyšší závislost Nizozemska na importu zemního plynu je patrná i z pololetních statistik o exportu plynu Gazpromu do Evropy. V porovnání s loňským prvním pololetím vzrostl import plynu Nizozemska z Ruska o celých 67 % (z důvodu nižší těžby a chladnějších teplot v prvních měsících roku).

Pokles těžby zemního plynu v Nizozemsku nahrává do jisté míry společnosti Gazprom a její snaze o výstavbu plynovodu Nord Stream 2. Spotřeba zemního plynu v Evropské unii totiž od roku 2014 postupně roste a s ohledem na předpokládanou zvýšenou spotřebu zemního plynu v energetice se dá očekávat další růst v následujících letech.

Naopak těžba zemního plynu v Evropské unii klesá a tento pokles bude muset být nahrazen z jiných zdrojů. Nabízí se sice řešení za pomoci importu LNG z USA, ten ale stále není cenově srovnatelný s importem zemního plynu plynovody.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *