Spotřeba zemního plynu v Číně by měla dosáhnout vrcholu v roce 2035