Investice NET4GAS do rozvoje soustavy dosáhly 491 mil. Kč

DomůPlynárenstvíInvestice NET4GAS do rozvoje soustavy dosáhly 491 mil. Kč

Podle výroční zprávy plynárenské společnosti NET4GAS společnost investovala do rozvoje přepravní infrastruktury plynu 491 mil. Kč. Oproti loňskému roku, kdy NET4GAS investoval 301 mil. Kč, se jedná o nárůst o 190 mil. Kč.

Jak je vidět, nejen energetické Skupině ČEZ se meziročně snižují zisky. Snížení zisků v loňském roce postihlo i provozovatele přepravní soustavy plynu v ČR NET4GAS. Tržby se plynárenské společnosti snížily o 2,5 % na 8,8 mld. Kč, což se podepsalo na celkovém poklesu čistého zisku. Ten se snížil o 12,2 % na 3,1 miliardy Kč.

Co se týče investic, loni byla nejvýznamnější investice do rekonstrukce plynovodu v úseku Hrušky – Kyselovice. Plynovod se nachází na jižní Moravě a jeho rekonstrukce vyšla na 49 milionů korun.

Investice společnosti NET4GAS zdroj: Výroční zprávy NET4GAS

V loňském roce NET4GAS snížil svůj základní kapitál z 31,8 mld. Kč na 2,75 mld. Kč, což se střetlo s kritikou ze strany Energetického regulačního úřadu. ERÚ totiž o záměru nebyl informován, což podle předsedkyně úřadu Aleny Vitáskové mohlo ohrozit investice do plynárenské infrastruktury. Společnost tvrdila, že nemá povinnost informovat o snižování kapitálu, přesto se na ni snesla kritika i od ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka.

Zisk NET4GAS po zdanění zdroj: NET4GAS

Plynovod STORK II

Jedním za aktuálních projektů rozvoje infrastruktury společnosti NET4GAS je plynovod STORK II, který propojí českou a polskou přepravní infrastrukturu. Tento plynovod je součástí významného Severo-jižního koridoru a díky tomu má status projektu společného zájmu Evropské Unie.

Na tento projekt již byly uvolněny prostředky z Evropské Unie, která projekt podpoří celkovou částkou 1,5 mil. euro. Finance byly uvolněny na přípravné studie a měly by tyto náklady pokrýt z 50%.

Navrhované oboustranné propojení je plánováno na české straně z Libhoště do Haťe (52 km) a na polské straně z Hatě do kompresorové stanice v Kędzierzyn Koźle (55 km). Celková délka plynovodu je 107 km.