MND loni v ČR vytěžila meziročně méně ropy a plynu