Domů
Ropa
Těžba ropy a zemního plynu v České republice - historie a současnost

Těžba ropy a zemního plynu v České republice - historie a současnost

Ropa
1 komentář
19. prosinec 2016, 18:44
Eduard Majling

Ačkoliv je česká energetika závislá na dovozu ropyzemního plynu z druhých zemí světa, tyto strategické suroviny jsou, ač v malém měřítku, na našem území těženy. Tuzemská produkce je nicméně schopna pokrýt pouze zlomek domácí poptávky v řádu maximálně jednotek procent.

Produkce českého zemního plynu je v posledním desetiletí relativně stabilní, v případě ropy se však potýká s klesajícím trendem. Případné změně nenahrává ani pokles cen těchto surovin na světových trzích. Téměř veškerá těžba probíhá v současné době na území Jižní Moravy, malá část i na Moravě severní.

Historie těžby v ČR

Prvopočátky těžby ropy a zemního plynu na území dnešní České i Slovenské republiky se datují více než 100 let nazpět. Průkopníkem v „těžbě“ a využívání zemního plynu se ukázal Jan Medlen, který při kopání odvodňovací strouhy na svém pozemku v Gbelech, jež nyní leží na slovenské straně státních hranic, náhodou narazil na ložisko zemního plynu.

Plyn zavedl do svého obydlí, kde ho využíval především pro účely vytápění. Systém přívodu plynu byl relativně primitivní, což vedlo v roce 1913 k jeho nahromadění a následné explozi, která neunikla ani samotnému Rakousko-Uhersku.

Rok 1914 – zrození českého ropného průmyslu

Následně byly provedeny první průzkumné vrty a kromě zemního plynu byla překvapivě objevena i ropa. Těžba daného ložiska započala v roce 1914, který lze tímto považovat jako počátek ropného průmyslu na našem území. Ačkoliv produkce z tohoto ložiska byla v dnešním měřítku bezvýznamná, tehdy stála až za polovinou veškeré produkce Rakousko-Uherska.

K objevu prvního komerčního ložiska na území dnešní ČR došlo v roce 1919. První průzkumný vrt hluboký více než 200 metrů byl proveden v prostoru vysušeného rybníku Nesyt a těžba probíhala v této oblasti až do 60. let minulého století.

V počátcích byla těžena pouze ropa z nižších hloubek a zpracovávána byla na petrolejové oleje.

Situace v období druhé poloviny 20. století

V období druhé světové války měla tehdejší česká ložiska pro nacistické Německo strategický význam. Tehdy provozovala nejvýznamnější německá těžařská společnost, Deutsche Erdöl A. G., na Hodonínsku více než 1200 vrtů. Československé rafinérie si tehdy dokonce vyžádaly pozornost spojeneckých vojsk, zejména jejich bombardérů.

Po válce byly veškeré tehdejší vrty i rafinerie v roce 1946 sloučeny pod Československé naftové závody se sídlem v Hodoníně. O významnosti společnosti vypovídá i její velikost, kdy v roce 1948 zaměstnávala až 1858 zaměstnanců. Na počátku roku 69 se společnost se vznikem Československé federace rozdělila na samostatné Moravské doly a Slovenské naftové doly.

S revolucí přišel i nárůst těžby ropy

Před revolucí se domácí roční těžba ropy pohybovala okolo 50 tisíc tun. Počátku nárůstu se dočkala v roce 1991 s ročním vytěženým množstvím v rozsahu 64 tis. tun, během následujících let těžba stabilně rostla, až v roce 2003 dosáhla maxima a to 310 tisíc tun.

Současná situace těžby ropy v ČR

V České republice je evidováno několik desítek ložisek ropy i zemního plynu, přičemž většina je koncentrována do oblasti vídeňské pánve. Následující mapa představuje přehled evidovaných a již vytěžených ložisek.

Evidovaná ložiska ropy na území ČR (Zdroj: Česká geologická služba)
Evidovaná ložiska ropy na území ČR (Zdroj: Česká geologická služba)

Počet těžených ložisek ropy je v posledních letech víceméně konstantní, těžba samotná však postupně klesá. V roce 2013 se po 10 letech propadla dokonce na polovinu. Při srovnání se světovou těžbou je domácí produkce zanedbatelná (pouhá třetina procenta).

Nejvýznamnějšími společnostmi věnujícími se těžbě ropy na území ČR jsou v současné době hodonínské MND a. s. (dříve Moravské naftové doly), skupina LAMA ENERGY GROUP a ostravská společnost UNIGEO a. s.

Rok20102011201220132014
Počet ložisek celkem3433343937
Počet těžených ložisek2727273029
Zásoby celkem (kt)29 01530 89130 78128 81127 094
Bilanční prozkoumané15 42420 32620 10821 23621 100
Bilanční vyhledané4 4753 9834 0921 7581 747
Nebilanční9 1166 5826 5815 8175 816
Vytěžitelné1 4151 6641 6281 5341 449
Těžba (kt)173163150152148

Těžba ropy v ČR (Zdroj: Česká geologická služba)

V následující tabulce je dále uvedena světová těžba ropy podle WBD (World Mining Data od rakouského Federálního ministerstva pro vědu) a podle BP (ropná společnost, dříve známa jako British Petroleum).

Rok20102011201220132014
Světová těžba ropy podle WBD (mil. t)3 921,73 947,94 052,04 068,8N/A
Světová těžba ropy podle BP (mil. t)3 979,34 010,64 117,44 130,24 220,6

Světová těžba ropy (Zdroj: Česká geologická služba)

Dovoz ropy do ČR

Česká republika je závislá na dovozu ropy z jiných zemí světa. Domácí produkce v roce 2014 lehce přesáhla dvě procenta veškerého dovozu. Nejvýznamnějším dodavatelem ropy je pro ČR Rusko, které pokrývá zhruba 2/3 importované ropy.

Rok20102011201220132014
Kazachstán (kt)563597518620817
Ruská federace (kt)4 9454 1024 5454 2134 164
Polsko (kt)01000
Itálie (kt)001100
Azerbajdžán (kt)2 0082 0381 8591 6592 317
Írán (kt)161168000
Alžírsko (kt)50191416036
Celkem (kt)77276925707465527 371

Dovoz ropy do ČR (Zdroj: Česká geologická služba)

Současná situace těžby zemního plynu v ČR

Obdobně jako u ropy se většina ložisek nachází v oblasti Jižní Moravy, zemní plyn se však nachází i v hornoslezské pánvi v podobě sorbovaných ložisek v uhelných slojích.

Evidovaná ložiska zemního plynu na území ČR (Zdroj: Česká geologická služba)
Evidovaná ložiska zemního plynu na území ČR (Zdroj: Česká geologická služba)

Počet těžených ložisek v rozmezí let 2009 až 2013 mírně poklesl, samotná těžba však výrazné změny v množství nezaznamenala a pohybuje se okolo hodnoty 200 milionů m3 za rok. Stejně jako v případě ropy nedosahuje tuzemská produkce ani jednoho procenta celosvětové.

Společnosti, jež se v ČR věnují těžbě zemního plynu, jsou totožné s těžaři ropy. Lze k nim zařadit i společnost Green Gas DPB, a. s., která se věnuje těžbě důlních plynů v uzavřených dolech ostravsko-karvinského regionu a nákupu přebytečných plynů od těžařských společností operujících v dolech ještě aktivních.

Rok20102011201220132014
Počet ložisek celkem9483909693
Počet těžených ložisek5248464040
Zásoby celkem (mil. m3)28 92430 17230 50631 08527 949
Bilanční prozkoumané6 1237 3747 2437 6467 491
Bilanční vyhledané2 2812 3352 7912 9812 956
Nebilanční20 52020 46320 47220 45820 458
Vytěžitelné4 7674 6604 8865 5125 064
Těžba (mil. m3)201187204207198

Těžba zemního plynu v ČR (Zdroj: Česká geologická služba)

V následující tabulce je dále uvedena světová těžba zemního plynu podle WBD (World Mining Data od rakouského Federálního ministerstva pro vědu), podle BP (ropná společnost, dříve známa jako British Petroleum) a podle IEA (Mezinárodní energetická agentura).

Rok20102011201220132014
Světová těžba zemního plynu podle WBD (mld. m3)3 314,13 415,63 483,13 523,6N/A
Světová těžba zemního plynu podle BP (mld. m3)3 180,83 233,03 310,83 347,63 460,6
Světová těžba zemního plynu podle IEA (mld. m3)3 287,53 370,83 424,33 512,13 524,1

Světová těžba zemního plynu (Zdroj: Česká geologická služba)

Dovoz zemního plynu do ČR

Téměř veškeré potřeby České republiky, co se týče zemního plynu, musí být pokrývány dovozem. Domácí produkce dosahuje pouze jednoho až dvou procent dováženého množství. Z následující tabulky je zřejmé, že v letech 2012 a 2013 pocházel takřka veškerý dovážený plyn z Ruské federace. V roce 2014 došlo k významnému nárůstu dovozu zemního plynu z Norska.

Rok20102011201220132014
Norsko (mil. m3)1 05728034699
Ruská federace (mil. m3)7 4539 0417 4688 4756 550
Celkem85109321747184797249

V důsledku energetické krize z let 2021-2023, kdy došlo k extrémnímu nárůstu cen zemního plynu na evropských burzách a v těsné návaznosti na to také nárůstu cen pro koncové spotřebitele, došlo k praktickému zastavení dovozu zemního plynu z Ruské federace. Dovoz zemního plynu z Ruské federace nahradil především dovoz plynu ve zkapalněné podobě, a to ze Spojených států amerických a Kataru.

Dovoz zemního plynu do ČR (Zdroj: Česká geologická služba)

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(1)
František Bečvář
11. červen 2020, 12:42

Podle vaší zprávy “Stejně jako v případě ropy, nedosahuje tuzemská produkce ani jednoho procenta celosvětové”, což je holý nesmysl.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se