Těžba ropy a zemního plynu v České republice - historie a současnost