Nedostatek tankerů prudce zvýšil ceny za přepravu LNG