Domů
Plynárenství
Složení ceny zemního plynu

Složení ceny zemního plynu

Za co všechno vlastně odběratelé zemního plynu platí? Kde je možno ušetřit? Tento článek podrobně rozebere vše podstatné. Nejprve je vhodné cenu rozdělit na část regulovanou a neregulovanou.

Regulovaná složka ceny plynu

Regulovanou složku stanovuje Energetický regulační úřad vždy na období jednoho roku. Tato část ceny plynu nepodléhá tržním mechanismům, jelikož souvisí s odvětvími, které neumožňují konkurenční boj. Z tohoto důvodu je tedy nutno ji regulovat. Skládá se z následujících položek:

  • cena za přepravu plynu
  • cena za distribuci plynu
  • cena za služby operátora trhu.

Přepravou plynu se rozumí doprava plynu z hranic České Republiky k jednotlivým vstupním bodům distribučních soustav, součástí jsou také náklady na uskladnění plynu v rámci přepravní soustavy.

Distribuce plynu je doprava plynu distribuční soustavou plynovodů různých tlakových úrovní do odběrných míst zákazníků. Cena za distribuci se skládá z variabilní (proměnlivé) a fixní (stálé) části. Variabilní část je stanovena v Kč/MWh a závisí na množství odebraného plynu. Fixní část ceny závisí na přistavené kapacitě a je hrazena každý měsíc bez ohledu na to, zdali je plyn odebírán či nikoliv. Součástí ceny za distribuci je i od roku 2010 cena za přepravu plynu na rozhraní přepravní a distribuční soustavy.

Služby operátora trhu, jímž je společnost OTE, a. s., zahrnují organizování obchodování mezi obchodníky, zpracovávání dat potřebných pro fungování přepravní soustavy a další činnosti nezbytné pro fungování trhu s plynem. Dále všichni zákazníci platí tzv. „pevnou cenu za zúčtování operátorem trhu,“ která od roku 2012 navíc obsahuje poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu.

Neregulovaná složka ceny plynu

Neregulovaná složka tvoří majoritní podíl na celkové ceně plynu. Výše této složky je určena dodavatelem plynu na základě jeho obchodní strategie a může být kdykoliv v průběhu roku změněna. Ceny používané na vyúčtování jsou zveřejňovány na internetových stránkách dodavatele. Tato část ceny může zákazník ovlivnit výběrem vhodného dodavatele. Jednotlivé složky neregulované části ceny plynu jsou:

  • cena za komodity (odebraný plyn)
  • cena za obchod
  • cena za ostatní služby dodávky

Cena za komoditu, tedy za samotný odebraný plyn obsahuje cenu komodity od dovozce, případně od jiného obchodníka, od kterého daný dodavatel plyn nakupuje.

Cena za obchod souvisí s náklady na obchodní činnost a zahrnuje marži dodavatele.

Ostatní služby dodávky zahrnují tzv. „pevnou cenu za strukturování dodávky“ neboli náklady na uskladnění plynu a „pevnou cenu přepravy,“ zahrnující náklady na vstupu a výstupu do a z podzemních zásobníků a na přepravu plynu na vstupu na hranicích

Rovněž neregulovaná část ceny má obvykle svou variabilní a fixní složku, v tomto případě je ovšem jejich podíl určován dodavatelem a závisí čistě na jeho obchodní politice.

Složení ceny zemního plynu
Složení ceny zemního plynu. Zdroj: ENERGOSTAT, ERÚ

Vývoj cen zemního plynu

Vývoj ceny zemního plynu je oproti ceně elektřiny plynulý bez větších meziročních skokových změn. Výjimku tvoří zdražení 1.7.2011. Nejdražší plyn odebírají zákazníci v oblastech kde dominuje RWE, jehož součástí jsou RWE Gasnet, Východočeská plynárenská, Jihomoravská plynárenská a Severomoravská plynárenská. Naopak nejlevnější ceny jsou v Jihočeském kraji a v Praze.

Veškeré grafy jsou uvedeny pro spotřebu 20-25 MWh/rok neboli průměrnou spotřebu domácnosti, která plyn využívá k vytápění.

vývoj celkové ceny zemního plynu

Celková cena zemního plynu na území České republiky [Kč/kWh] při odběru 20-25 MWh/rok. Zdroj: tzb-info.cz

Vývoj ceny regulovaných složek [Kč/kWh]
Vývoj ceny regulovaných složek [Kč/kWh]. Zdroj: tzb-info.cz
Cena za komoditu na území České republiky [Kč/kWh] při odběru 20-25 MWh/rok.
Cena za komoditu na území České republiky [Kč/kWh] při odběru 20-25 MWh/rok. Zdroj tzb-info.cz

 

 

Štítky:plyn

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(2)
Petr Krejčík
19. listopad 2015, 02:32

Ve Vašem velmi dobře napsaném článku postrádám cenovou položku Daň z plynu 30,60/MWh. Od daně z plynu jsou osvobozeny domácnosti, domovní kotelny a sociální či zdravotní objekty s dlouhodobým či trvalým pobytem klientů např. Domovy seniorů, sanatoria, Dětské domovy.

Petr Krejčík
19. listopad 2015, 02:37

Omlouvám se v textu článku jsem Dań z plynu nenašel. Je však správně uvedena v grafické části, které jsem nevěnoval pozornost. Omlouvám se.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se