Ceny podpůrných služeb v ČR prudce klesají, další pokles mohou způsobit bateriová úložiště

DomůPřenos elektřinyCeny podpůrných služeb v ČR prudce klesají, další pokles mohou způsobit bateriová úložiště

Ceny většiny podpůrných služeb, které pro účely udržení stability elektrizační soustavy nakupuje od certifikovaných poskytovatelů provozovatel přenosové soustavy ČEPS, a.s., prudce klesají. Jedinou službou, jejíž cena je dlouhodobě stabilní, je tzv. minutová záloha 5minutová (MZ5). To se však v následujících letech může změnit v důsledku umožnění vstupu bateriovým úložištím na trh s „minutovými službami“

Pokles cen podpůrných služeb v ČR se v minulých letech týkal zejména „pomalejších“ 15minutových služeb. Cena kladné 15minutové zálohy (MZ15+) poklesla mezi lety 2013 a 2018 téměř na polovinu, podobný pokles ceny lze pozorovat také u záporné 15minutové zálohy (MZ15-).

Poslední výběrové řízení, které bylo vyhlášeno v polovině března 2018 a ve kterém ČEPS poptával jednotlivé regulační zálohy na období 2019-2021, přineslo zásadní snížení ceny jak u služby MZ15- (o více než 30 %), tak u primární regulace frekvence bloku (PR) a sekundární regulace výkonu bloku (SR).

Průměrná cena regulační zálohy PR poklesla ve srovnání s rokem 2018 o téměř 25 %, průměrná cena regulační zálohy SR poklesla o 20 %.

Attention: The internal data of table “2202” is corrupted!

 

V následující tabulce je pro úplnost uveden vývoj počtu poskytovatelů jednotlivých kategorií podpůrných služeb.

Attention: The internal data of table “2203” is corrupted!

Baterie mohou zvýšit konkurenci v „minutových službách“

Jak je patrné z tabulek výše, nejmenší konkurence a nejvíce stabilní cena je dlouhodobě pozorována u regulační zálohy MZ5.

To se může v nejbližších letech změnit v důsledku otevření části trhu s podpůrnými službami bateriovým úložištím. Ta mohou nově díky nedávné změně Pravidel provozování přenosové soustavy (PPPS) poskytovat právě minutové služby (MZ5, MZ15+ a MZ15-) v rámci tzv. fiktivních bloků s turbogenerátorem.

Fiktivní blok je soubor několika energetických zařízení jedné elektrárny sdružených pro účely poskytování podpůrných služeb do jednoho celku. Již několik let mohou v rámci fiktivních bloků poskytovat v ČR podpůrné služby také velké elektrokotle.

Podle informací webu E15.cz z konce ledna letošního roku se do přípravy investice do bateriového úložiště pustilo až pět českých tepláren.

„Baterie je vhodná tam, kde teplárna například nedokáže upravit výkon generátoru tak rychle, jak požaduje ČEPS. Akumulátor tuto dobu pokryje. Teplárně se tak rozšíří škála poskytovaných podpůrných služeb,“ vysvětluje Petr Čambala z EGÚ Brno, který se podílel na zpracování pilotních studií na využití baterií v teplárnách.