Německo zprovoznilo 200 km vedení o kapacitě 5 GW, klíčové bude především po roce 2022

DomůPřenos elektřinyNěmecko zprovoznilo 200 km vedení o kapacitě 5 GW, klíčové bude především po roce 2022

Německo zprovoznilo klíčovou přenosovou linku pro Bavorsko, díky které bude možné přenášet elektrický výkon z východní části Německa na jih. Celkem 200 km vedení bylo postaveno za celkem 15 let. Klíčové bude především po roce 2022.

I přes dlouhodobé problémy Německa s výstavbou přenosového vedení, které zpravidla přibývá pouze po kilometrech, se postupně některá vedení daří dokončit. Příkladem může být nově vybudované propojení, které propojuje spolkové země Sasko-Anhaltsko, Durýnsko a Bavorsko.

Celková přenosová kapacita vedení dosahuje 5 000 MW a podle německého tisku přichází právě včas, jelikož již letos v prosinci dojde k odstavení jednoho z bloků jaderné elektrárny Gundremmingen, která je ve většinovém vlastnictví společnosti RWE.

Díky zmíněné přenosové kapacitě by vedení mohlo v případě vhodných podmínek do Bavorska přenést stejný výkon, jako pět jaderných reaktorů. Každé posílení přenosové soustavy je v současné době více než vítáno. Další reaktory budou postupně v rámci odklonu od jádra zavírány a zejména jih bude nedostatkem výkonu postižen zřejmě nejvíce.

Podle informací deníku Welt dosahuje aktuálně závislost Bavorska na výrobě elektřiny z jádra padesáti procent. Po prosincovém odstavení jaderné elektrárny Gundremmingen by se měla závislost snížit na 42,5 %.

Elektrárna Gundremmingen společnosti RWE

Bavorsko navíc významně nerozšiřuje ani instalovaný výkon větrných elektráren, na rozdíl od zbytku Německa. Na základě místního zákona, který zavádí pravidlo 10H, jsou možnosti k výstavbě významně omezeny. Navíc ani podmínky pro výrobu elektřiny z větrných elektráren v Bavorsku nejsou, vzhledem k geografické poloze, ideální.

Je tudíž otázka, jakým směrem se Bavorsko vydá, aby v budoucnu mohlo nahradit své jaderné elektrárny. Jedním z posledních signálů je, že provozovatel přenosové soustavy TenneT rozhodl o zákazu zakonzervování paroplynové elektrárny Irsching. Rozhodl se tak z důvodu zajištění stability sítě.

Rozšíření přenosového vedení uvítal mimo jiné ředitel přenosové soustavy 50Hertz Boris Schucht, jehož území patří k nejvýznamnějším producentům elektřiny z větrných elektráren. I jeho soustavě se díky tomu bude lépe vypořádávat s neočekávanými výkony větrných elektráren.

I přes nepopiratelný význam tohoto vedení je obecně výstavba a rozvoj přenosové sítě v Německu stále velice pomalá oproti požadavkům, které na síť kladou obnovitelné zdroje. Nové vedení přibývá pouze po desítkách kilometrů, což by při zachování stejného tempa zajistilo splnění cílů výstavby až za několik desítek let.