Domů
Přenos elektřiny
Přeshraniční přenosová vedení se v EU rozrostou o čtyři další projekty, nejvíce na hranicích Francie

Přeshraniční přenosová vedení se v EU rozrostou o čtyři další projekty, nejvíce na hranicích Francie

V roce 2020 mají být podle aktuálních plánů v Evropské unii zprovozněna čtyři nová propojovací přenosová vedení. Jak informuje webový portál S&P Global Platts, tři z nich budou zprovozněna na hranicích Francie, čtvrté propojí Dánsko a Německo prostřednictvím offshore větrného parku. 

Hned čtyři nová propojovací vedení mají pomoci Evropské unii lépe zvládat integraci obnovitelných zdrojů a přispět k volnému obchodování s elektřinou v Evropské unii. Mimo to má vyšší přenosová kapacita mezi členskými státy snížit cenové rozdíly mezi jednotlivými trhy.

Nejvíce se přenosová kapacita rozroste na hranicích Francie, kde mají být uvedena od provozu hned tři nová přenosová vedení. Z pohledu Francie je přitom propojení s okolními státy klíčové – nejenže je Francie největším evropským exportérem elektrické energie a díky dalšímu propojení může své prvenství dále utvrdit, ale současně je ve velké míře závislá na elektřině při vytápění, což může při extrémně nízkých teplotách vyvolat vysokou poptávku po dovozu elektřiny. V případě extrémních mrazů a případných odstávek jaderných bloků tak Francie může těžit z vyšších přeshraničních přenosových kapacit.

Dvě ze tří nových vedení na francouzských hranicích budou přenášet elektrickou energii do a z Velké Británie. Jedná se o dva nové projekty – ElecLink a IFA 2. V případě obou propojení se jedná o stejnosměrná HVDC vedení o přenosové kapacitě 1000 MW.

Třetím propojovacím vedením je stejnosměrné HVDC vedení mezi Francií a Itálií označované podle počátečního a koncového bodu Piedmont-Savoy. Ani dodatečné připojení, které zvýší přenosovou přeshraniční kapacitu Itálie na 4,4 GW, zřejmě nesrovná ceny mezi Itálií a okolními státy a Itálie bude mít i nadále mírně vyšší ceny elektrické energie. Francouzko-italské vedení má být spouštěno v polovině příštího roku.

Čtvrtým projektem, který má být spuštěn v prvním čtvrtletí 2020, je propojení německé spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko a dánského Zealandu. Projekt, který je znám pod názvem Kriegers Flak Combined Grid Solution, má mít po spuštění přenosovou kapacitu 400 MW.

Německo-dánské propojení prostřednictvím offshore větrného parku

Cílem Evropské unie je i nadále podporovat přenosová vedení spojující jednotlivé členské státy. Od toho si EU slibuje snížení cenových rozdílů mezi jednotlivými obchodními zónami a současně lepší integraci obnovitelných zdrojů do soustavy.

Do vydání tzv. čtvrtého energetického balíčku (označován také jako „Clean energy for all Europeans package“) bylo cílem EU, aby každý členský stát disponoval přeshraniční přenosovou kapacitou ve výši alespoň 10 % celkového instalovaného výkonu v zemi. Nová směrnice o trhu s elektřinou, která byla vydána v rámci tohoto balíčku, již zmiňuje 15% cíl propojení členských států do roku 2030.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(2)
Petr Hejna
27. prosinec 2019, 10:02

Nevěřím tomu, že by Němci odebírali elektřinu ze špinavých atomových elektráren. To musí být nějaký hoax.

Jan Veselý
27. prosinec 2019, 12:50

A co to má společného s vedeními FR-GB, FR-IT a DE-DK?

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se