EIA: Zpřísnění limitů obsahu síry v lodním palivu ovlivní trh s ropou

DomůRopaEIA: Zpřísnění limitů obsahu síry v lodním palivu ovlivní trh s ropou

Mezinárodní regulace určující povolený obsah síry v palivech pro lodní dopravu nabude účinnosti v lednu 2020 a bude mít dopad na celý ropný trh. Způsob reakce rafinerií a provozovatelů lodní dopravy významně ovlivní vývoj ceny ropných produktů jak v krátkodobém, tak v dlouhodobém horizontu.

Obsah síry v lodním palivu se snižoval po mnoho let z důvodů přísnějších regulací implementovaných jednotlivými zeměmi nebo skupinou zemí. Nadcházející regulace, která bude v platnost uvedena v roce 2020, se týká užívání paliva s nízkým obsahem síry na otevřeném moři, což reprezentuje největší podíl ze zhruba 3,9 milionů barelů paliva denně využívaných v lodní dopravě.

Snižování obsahu síry. Zdroj.

Mezinárodní námořní organizace (IMO) se 171 členskými státy snížila limit maximálního obsahu síry v lodním palivu z 3,5 % na 0,5 %. Tato regulace cílí na snížení oxidu siřičitého a zlepšení kvality života zejména pro obyvatele žijící blízko přístavů. Dle studie provedené v roce 2016 by zachování současných limitů SOx v palivu v letech 2020-2025 vedlo k více jak 570 000 předčasným úmrtím na světě.

Reakce ze strany rafinerií a lodních dopravců se budou vzájemně ovlivňovat

Provozovatelé lodní dopravy mají více možností, jak splnit požadavek nařízení. Mohou přejít na paliva s nízkým obsahem síry, což je doprovázeno nejistotami jako je cena, dostupnost a další specifikace nového paliva. Další možností je používání současného paliva a odstraňování znečišťujících látek z výfukových plynů pomocí tzv. scrubbers. Nicméně instalace scrubberů by mohla být velice nákladná a zvýšit náklady provozu. V současné době je tímto zařízením vybaveno pouze nízké procento plavidel a velký rozvoj v jeho nasazování v blízké budoucnosti není očekáván. I kdyby se tento způsob na splnění požadavků rozšířil, není prozatím jisté, jaká bude cena paliva s vyšším obsahem síry po zavedení regulace v účinnost.

Některá novější plavidla v provozu i ve výstavbě mají dvoupalivové pohony, a po minimálních úpravách mají možnost používat jako palivo zkapalněný zemní plyn (LNG). Nicméně infrastruktura, která by podporovala využití LNG jako lodního paliva, je v současné době limitovaná.

Regulace se dotkne z velké části i rafinerií po celém světě, které budou muset přejít na produkci paliva s nízkým obsahem síry. Zbytkový olej představuje v současnosti největší komponent lodního paliva pro velké nákladní lodě. Odsiřování zbytkového oleje je nákladný proces, zejména z hlediska investičních nákladů. Pokud se ovšem rozšíří využívání scrubberů mohlo by dojít ke snížení hodnoty nově vystavěných jednotek k produkci paliva s nízkým obsahem síry.

Rozhodnutí, která provozovatelé lodní dopravy a rafinerií zvolí, se budou vzájemně ovlivňovat. V lednu 2019 vydá EIA první Short-Term Energy Outlook, ve kterém budou uvedeny dopady a nejistoty regulace IMO v krátkodobém výhledu. Annual Energy Outlook 2019, který bude vydán ve stejném měsíci bude pak popisovat dlouhodobé dopady výše regulace.

Zdroj úvodního obrázku: www.carlbuettner.de