FORATOM: Jaderné energii není věnována dostatečná pozornost

DomůRychlé zprávyFORATOM: Jaderné energii není věnována dostatečná pozornost

Asociace evropského jaderného průmyslu FORATOM uvítala vznik “nízkouhlíkové“ kategorie vodíku, její použití by však dle ní nemělo být omezené na krátkodobé a střednědobé období. Asociace je zároveň toho názoru, že Evropská komise věnuje nedostatečnou pozornost nízkouhlíkovým, nefosilním zdrojům, například právě jaderné energetice.

Aby Evropa dosáhla svého cíle stát do roku 2050 uhlíkově neutrální, musí dojít k transformaci energetického sektoru. Cílem současných strategií EU v oblastech integrace energetické soustavy a vodíku je připravit půdu pro účinnější a vzájemně propojenou energetiku.

„Jaderná energie je velmi všestranná a osvědčená technologie poskytující nízkouhlíkovou elektřinu, kterou lze použít pro výrobu čistého vodíku nebo tepla pro průmyslové použití nebo dálkové vytápění. … Vzhledem k obrovským výzvám, kterým bude Evropa během následujících 30 let čelit, je nezbytné, aby se zákonodárci nezaměřovali pouze na variabilní obnovitelné zdroje. Transformace našeho energetického systému si vyžádá všechna naše nízkouhlíková řešení, která jsou k dispozici. A politika EU toto musí odrážet.“ – Yves Desbazeille, generální ředitel FORATOM.

Elektrifikace by podle FORATOMu měla být hlavní hnací silou pro budoucí integrovaný energetický systém. Dekarbonizovaný systém může ostatním odvětví pomoci k dosažení jejich cílů snižování emisí skleníkových plynů. Pro některá odvětví ale elektrifikace nebude stačit a vodík může být ideálním řešením – za předpokladu že bude k dispozici a bude cenově dostupný.

„Vodík s nízkou uhlíkovou stopou je důležitým řešením pro obtížně dekarbonizovatelná odvětví, jako je průmysl a doprava. Tyto sektory ale budou závislé na velkém kontinuálním množství dostupného vodíku. Proto je nezbytné, aby strategie EU uznaly všechny zdroje nízkouhlíkového vodíku, včetně těch jaderných.“ – Yves Desbazeille

Kontinuální provoz elektrolyzérů

Aby bylo možné vyrábět cenově dostupný vodík, je podle FORATOMu zapotřebí, aby elektrolyzéry byly kontinuálně provozovány na nízkouhlíkovou elektřinu. Díky využití jak jaderných, tak i intermitentních obnovitelných zdrojů pro výrobu nízkouhlíkového vodíku by vznikl tzv. pseudo-baseloadový elektrolyzér, který by vedl ke snížení výrobních nákladů.

Zdroj úvodního obrázku: EDF ENERGY