Domů
Rychlé zprávy
Klimatické cíle Spojeného království jsou nerealizovatelné, rozhodl nejvyšší soud
emise, lokální vytápění. Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

Klimatické cíle Spojeného království jsou nerealizovatelné, rozhodl nejvyšší soud

Postup Spojeného království v oblasti klimatických politik dostal další úder. Stalo se tak v pátek 3. května, kdy nejvyšší soud vydal stanovisko, podle kterého hrozí, že nový akční plán nemůže být realizován. Důvodem je, že jednotlivé kroky není možné realizovat za využití stávajících technologií a rovněž, že ministři nebyli informování o tom, že akční plán je příliš ambiciózní a nesplnitelný. Informoval o tom zpravodajský portál Reuters.

Rozsudek Nejvyššího soudu Spojeného království zní následovně: uhlíkové rozpočty stanovené vládou v roce 2023, za účelem splnění cíle nulových emisí skleníkových plynů do roku 2050, byly údajně kalkulovány bez konkrétních postupů, které by zaručily jejich splnitelnost. Znamená to, že země bude muset již podruhé předložit nový plán.

Neziskové organizace Přátelé Země, ClientEarth a Good Law Project podnikly právní kroky vůči cílům a úspěšně zpochybnily předchozí rozpočty stanovené konzervativní vládou v roce 2022.

Nejvyšší soud tehdy rozhodl, že Spojené království porušilo legislativu navrženou tak, aby pomohla dosáhnout cíle Pařížské dohody z roku 2015 udržet teplotu v rozmezí 1,5 stupně Celsia oproti předindustriální úrovni, což vyžaduje nový plán.

Katie de Kauwe, právnička organizace Friends of the Earth se po rozsudku nejvyššího soudu vyjádřila, že se jedná o „další trapnou porážku pro vládu a její lehkomyslné a neadekvátní klimatické plány“.

Tyto tři ekologické skupiny tvrdily, že nový plán byl také nezákonný, protože byl schválen na základě nesprávných předpokladů o jeho životaschopnosti, přičemž uvedly, že tehdejší ministr energetiky Grant Shapps nebyl informován o riziku, že plány na snižování emisí by nakonec nemohly být splněné. Soudce Clive Sheldon potvrdil většinu důvodů  uvedených v právní námitce ekologických skupin.

"Spjojené království může být velmi hrdé na svůj rekord v oblasti změny klimatu," uvedl mluvčí ministerstva pro energetickou bezpečnost. Dále dodal, že námitky byly z velké části cílené na proces dosažení cílů a rozsudek neobsahuje žádnou kritiku podrobných plánů, které byly vytvořeny.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(13)
jurali
6. květen 2024, 11:32

Zavan zdraveho rozumu.

Petr Hariprasad Hajič
6. květen 2024, 12:17

Je potřeba číst mezi řádky. Neziskové organizace jako Přátelé země ap. shodily vládní návrhy k dosažení dekarbonizace do roku 2050 nikoli proto, že by nechtěly dosáhnout v tomto roce dekarbonizaci, ale proto, že plány nebyly podle nich dostatečně ambiciózní ve způsobu a návrhu řešení. Tj. pravý opak toho, co by čekali odpůrci dekarbonizace.

Jirka94535
6. květen 2024, 12:34

Moje maličkost čte v článku něco trochu jiného.

Důvodem je, že jednotlivé kroky není možné realizovat za využití stávajících technologií,

byly údajně kalkulovány bez konkrétních postupů, které by zaručily jejich splnitelnost.

Skoro se zdá, že i zelení si uvědomují časovou a technologickou nereálnost vytyčených cílů.

Katie de Kauwe, právnička organizace Friends of the Earth se po rozsudku nejvyššího soudu vyjádřila, že se jedná o „další trapnou porážku pro vládu a její lehkomyslné a NEADEKVÁTNÍ KLIMATICKÉ PLÁNY“.

Oldřich Vašíček
6. květen 2024, 13:40

Pravdu máte oba dva. Plán byl smeten, protože byl za současného stavu technologií, nerealizovatelný. Tzn., byl vytvořen tak, aby byl splněn požadavek (vytvořit plán), ale neřešila se jeho realizovatelnost. Tedy, již předem se vědělo, že se nebude plnit.

Tyto neziskovky tlačí na dostatečně ambiciózní plán na dekarbonizaci, který bude "realistický". Tzn., pokud bude obsahovat zákaz provozu všech aut vyjma sanitek, policie a vojska, práce ve fabrikách, jen za slunného počasí nebo optimálního větru, apod. Tak to bude OK a dané organizace budou spokojené. :)

minduton
6. květen 2024, 21:33

Přesně tak. Kroky a metody musí být ambiciózní a motivující. Například ředitele každé fabriky, která nesníží CO2 každý rok o 5%, tak zastřelit.

Rostislav Žídek
6. květen 2024, 17:47

Nejsem si jistý k čemu to však dále zavazuje vládu?

Nekonat tedy nic, dokud nebude nový, realizovatelný plan?

A napadlo někoho, že nulové emise do roku 2050 technicky nemusí být realizovatelné vůbec?

(pokud teda nechcete deindustrializaci a propad životní úrovně na úroveň před industriální revolucí)

Pravoslav Motyčka
6. květen 2024, 20:48

Snížit emise na nulu do roku 2050 se současnými technologiemi prostě není reálné. Myslím ekonomicky , ne že by to nešlo.

Jan Veselý
6. květen 2024, 22:01

Jsem rád, že jste jeden z mála, kdo rozlišuje technickou a ekonomickou stránku věci. Technicky je možností spousta.

S ekonomikou je to složitější. Co je dneska prohibitivně drahé, může být za 20 let směšně levné. Stačí se podívat, co se stalo s cenou FV panelů článků a další hromadou technologií. Kriticky důležité bylo u všeho nastartovat průmyslovou produkci a za 10-15 let se pak lidi nestačí divit.

Co dneska chybí "do skládačky" a co by bylo potřeba podpořit, aby to bylo za 20 let směšně levné? Jak to vidíte?

Jisté je jen to, že za 20 let budou dnešní technologie už zastaralé a dnešní ceny nebudou dávno platit.

Bob
7. květen 2024, 11:34

Rozlišovat technickou a ekonomickou stránku je sice dobré, ale jsou to jen dvě strany téže mince. Každá technika má také svou cenu.

Co chybí dnes "do skládačky" je zřejmé:

Akumulace elektřiny a to zvláště ta dlouhodobá. Krátkodobá je technicky v podstatě vyřešena (akumulátory, PVE), problém je hlavně postavené množství a ekonomika.

Ovšem u dlouhodobé, tam to prozatím a v potřebném množství není vyřešeno ani technicky. O ekonomice ani nemluvě.

Problém je, že ani za 20 let nelze předpokládat nějaké radikální zlepšení. Jasně, o jednotky % se bude zlepšovat účinnost a cena půjde dolů možná i rychleji (ale zase zdražování všech surovin). Jenže máme taky nějaké nepřekročitelné fyzikální a chemické zákony. Třeba elektrolýza funguje bez větších změn už asi 150 let, parní turbíny taktéž, plynové jsou o něco mladší, palivové články taky cca 50-100 let. A vše založeno na dávno známém parním cyklu, fyzikálně-chemických zákonech, atd.

Sice nikdy neříkej nikdy, ale rozhodně nelze spoléhat na žádný zázrak. Jen se pomalu budeme blížit dávno známým limitům.

Bohužel v EU se cíle zadávají podobným stylem, jako za Stalina a Hitlera(jen ty tresty nejsou naštěstí tak drastické). Ale ten narativ "zpátky ni krok" a jak to uděláte mně nezajímá tam je.

Velká Británie musela vystoupit z EU, aby se tam mohl prosadit "zdravý rozum".

Tím nechci tvrdit, že vystoupení je pro nás cesta. Ale trochu reality a technických vědomostí při stanovování úkolů dekarbonizace v rámci EU by bylo potřeba.

Pracoval jsem na nižším stupni veřejné správy a tam muselo být vše navrhované ke schválení popsáno ve veřejně dostupné důvodové zprávě, včetně finančních dopadů.

Proč toto (studie proveditelnosti a ekonomických dopadů) není provedeno, veřejně přístupné a odbornou veřejností komunikované i v případě takto zásadních rozhodnutí?

Bob
7. květen 2024, 21:57

Rozlišovat technickou a ekonomickou stránku je sice dobré, ale jsou to jen dvě strany téže mince. Každá technika má také svou cenu. Co chybí dnes "do skládačky" je zřejmé: Akumulace elektřiny a to zvláště ta dlouhodobá. Krátkodobá je technicky v podstatě vyřešena (akumulátory, PVE), problém je hlavně postavené množství a ekonomika. Ovšem u dlouhodobé, tam to prozatím a v potřebném množství není vyřešeno ani technicky. O ekonomice ani nemluvě. Problém je, že ani za 20 let nelze předpokládat nějaké radikální zlepšení. Jasně, o jednotky % se bude zlepšovat účinnost a cena půjde dolů možná i rychleji (ale zase zdražování všech surovin). Jenže máme taky nějaké nepřekročitelné fyzikální a chemické zákony. Třeba elektrolýza funguje bez větších změn už asi 150 let, parní turbíny taktéž, plynové jsou o něco mladší, palivové články taky cca 50-100 let. A vše založeno na dávno známém parním cyklu, fyzikálně-chemických zákonech, atd. Sice nikdy neříkej nikdy, ale rozhodně nelze spoléhat na žádný zázrak. Jen se pomalu budeme blížit dávno známým limitům. Bohužel v EU se cíle zadávají podobným stylem, jako v totalitních státech (jen ty tresty nejsou naštěstí tak drastické). Ale ten narativ "zpátky ni krok" a jak to uděláte mně nezajímá tam je. Velká Británie musela vystoupit z EU, aby se tam mohl prosadit "zdravý rozum". Tím nechci tvrdit, že vystoupení je pro nás cesta. Ale trochu reality a technických vědomostí při stanovování úkolů dekarbonizace v rámci EU by bylo potřeba. Pracoval jsem na nižším stupni veřejné správy a tam muselo být vše navrhované ke schválení popsáno ve veřejně dostupné důvodové zprávě, včetně finančních dopadů. Proč toto (studie proveditelnosti a ekonomických dopadů) není provedeno, veřejně přístupné a odbornou veřejností komunikované i v případě takto zásadních rozhodnutí?

Zdeněk
13. květen 2024, 07:47

Krásně popsáno

Milan Vaněček
6. květen 2024, 22:38

EU i UK si kladou naprosto nesmyslné cíle: uhlíková neutralita do 2050, některé země chtějí dokonce do 2045 či dříve. Když nevědí na co utrácet peníze, tak proč ne.

Ale přes 7 miliard obyvatel Zeměkoule se takto divně nechová, chtějí ten životní standard evropské střední vrstvy. Nikdo zde na zeměkouli, ani výrobní velmoc jako Čína nedokáže vyrobit do roku 2050 dostatek všech OZE zdrojů a jaderných zdrojů aby nasytila hlad těch zbývajících 7 miliard lidí po levné energii a blahobytu.

Přece doposud v historii lidstva technický pokrok vítězil vždy vyšší produktivitou práce, levnějšími cenami, rozšiřováním oblastí blahobytu,... a ne byrokratickými zákazy a příkazy.

Nechme na technickém pokroku zajištění čistých zdrojů energie, třeba rozvoj fotovoltaiky a bateriové akumulace je impozatní, nestagnuje, jako rozvoj jaderných technologií. Až budeme mít dostatek OZE, až budou levné JE nové generace, pak teprve můžeme plně nahradit staré fosilní zdroje, které se stejně rychle vyčerpávají a zdražují.

Lidstvo má před sebou mnohem důležitější problémy k řešení do roku 2050 než je "modelem očekávaný" růst "globální teploty Zeměkoule" o půl stupně Celsia.

richie
7. květen 2024, 09:01

tu s vami suhlasim, len k tomu stvrtemu odstavcu (chapem, nemohli ste sa udrzat tu zakomponovat vas trochu tendencny pohlad) by som doplnil, ze by bolo vhodne, aby ten "technicky pokrok" nebol tak nezmyselne a nasilne byrokraticky tlaceny len jednym smerom .. ale inak k pridavam sa k zakladnej myslienke ..

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se