Domů
Rychlé zprávy
Tým MAAE hodnotí využívání výzkumného reaktoru v Chile
Zdroj: MAAE

Tým MAAE hodnotí využívání výzkumného reaktoru v Chile

Tým mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) provedl první osobní misi zaměřenou na využívání výzkumných reaktorů. Mezinárodní tým expertů důkladně zhodnotil využívání chilského reaktoru RECH-1 a jeho potenciální možnosti budoucího využití.

Společnost Chilean Nuclear Energy Commission provozuje reaktor RECH-1 od roku 1974. Reaktor o výkonu 5 MW je umístěn v jaderném výzkumném středisku La Reina Nuclear Centre v Saniagu.

RECH-1 je bazénový typ jaderného reaktoru s nízko-obohaceným palivem. Moderátorem je lehká voda, která zároveň slouží jako chladivo a stínění před ionizujícím zářením. Zvláštností tohoto výzkumného reaktoru je beryliový reflektor, který část neutronů vrací zpět do aktivní zóny, a zlepšuje tak ekonomii provozu reaktoru.

Stávající využití reaktoru RECH-1 je produkce radioizotopů nejčastěji pro medicínské účely. Mimo výrobu radiofarmak nyní na reaktoru probíhá ozařování vzorků pro chemické analýzy a ozařován geologických materiálů pro určení jejich stáří. Rektor je schopen připravovat i speciální radioaktivní vzorky pro snadné vyhledávání.

Výzkumný jaderný reaktor RECH-1

Výzkumný jaderný reaktor RECH-1 Zdroj: CChEN

Mise IRRUR

Integrated Research Reactor utilization Review (IRRUR) je novou službou, kterou MAAE nabízí zemím vlastnící výzkumný reaktor. Hlavním smyslem této mise je zjištění potenciálu výzkumného reaktoru a navrhnout jeho další využívání pro udržení těchto zařízení v provozu.

Mise na reaktoru proběhla začátkem července na žádost provozovatele reaktoru. Experti z Belgie, Argentiny, Spojených států a MAAE strávili v zařízení 5 dní, během kterých hodnotili jeho využívání. Kromě těchto expertů byl přítomen také pracovník výzkumného reaktoru z Peru, jelikož další naplánovaná mise se uskuteční v srpnu právě v této zemi.

Hodnotící tým nalezl několik příležitostí pro rozšířené využívání reaktoru RECH-1. Jedním z klíčových doporučení je vývoj a implementace informační strategie reaktoru. Ta výrazně pomůže rozšířit komunitu uživatelů reaktoru,“ sdělil Nuno Pessoa Barradas, specialista na výzkumné reaktory v MAAE.

Druhá mise na reaktoru RECH-1

Na reaktoru RECH-1 již podobná mise proběhla v prosinci 2021, avšak kvůli pandemii COVID-19 bylo setkání uspořádáno pouze virtuálně. Během tohoto setkání navrhl tým několik vylepšení využívání reaktoru. Mezi nimi bylo i zahájení provozu neutronového zobrazování, které bylo za pomoci MAAE již uvedeno do provozu.

Po uskutečnění mise tým expertů oznámil pokrok v posílení využívání výzkumného reaktoru v Chile. Kromě jiných činností doporučili navázání spolupráce s akcionáři z oblasti produkce radiofarmak. Jejich společným cílem by měla být výroba materiálů potřebných v budoucnu nejen lokálně, ale i globálně. Tým expertů navíc doporučil rozšíření laboratoří využívajících svazek neutronů. Ty jsou nyní využívány zejména pro neutronové zobrazování.

Nadcházející mise IRRUR

Mise hodnotící využívání výzkumných zařízení jsou nyní naplánované nejen v Jižní Americe. Mezi léty 2022 a 2023 je naplánováno dalších 5 takových misí v Africe, Asii i Spojených státech.

V Peru jsou nyní v provozu dva výzkumné reaktory, RP-0 (v provozu od roku 1978) a RP-10 (v provozu od roku 1988). Oba reaktory využívají nízko obohacené jaderné palivo s obohacením do 20 %. Starší reaktor o nulovém nominálním výkonu je určen zejména pro výuku a výcvik nových pracovníků nebo simulace fyzikálních dějů probíhajících v jaderném reaktoru.

Výkonnější varianta je určena zejména pro výrobu radioizotopů nebo neutronovou aktivační analýzu. RP-10 je občasně využíván pro neutronové zobrazování a výcvik inženýrů na výkonovém reaktoru.

Oba reaktory využívají pro zlepšení rozložení výkonu a ekonomie provozu speciální reflektory. Těmi je obklopena aktivní zóna a jejich úkolem je odražení části unikajících neutronů zpět do aktivní zóny. Reflektory jsou tvořeny berylliem a grafitem.

Podle databáze MAAE je nyní v provozu 223 výzkumných reaktorů v 53 zemích. Dalších 24 nových jaderných programů je nyní ve fázi plánování, nebo vývoje.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se