Pandemie loni způsobila pokles prodeje tepla o 5 až 7 %