Panevropský termální atlas získal nové funkce pro energetické plánování (video)

DomůTeplárenstvíPanevropský termální atlas získal nové funkce pro energetické plánování (video)

Výzkumný projekt financovaný Evropskou unií, Heat Roadmap Europe (HRE), přidal do svého nástroje energetického plánování nové hlavní funkce. Panevropský termální atlas (PETA4) hodnotí poptávku, efektivitu a nabídku vytápění a chlazení v celé Evropě. Podporuje města a průmysl v jejich úsilí v dekarbonizaci odvětví vytápění a chlazení.

Bezplatná interaktivní online mapa poskytuje vizuální a technické údaje o místě a rozsahu soustav vytápění a chlazení. Nejnovější verze, PETA4.2, umožňuje vyhledávat konkrétní místo, poté vybrat a kombinovat až deset druhů operativních vrstev informací. Jednotlivé operativní vrstvy vytvářejí detailní obraz o tom, kde by mohly být zavedeny topné sítě a nízkouhlíková řešení. Dále řeší ekonomickou životaschopnost topných sítí a to, jak by mohly nové sítě pokrývat aktuální poptávku po vytápění a chlazení.

Interaktivní mapa je schopna znázornit například:

  • vrstvu distribučních nákladů, která identifikuje oblasti, kde jsou investice do infrastruktury dálkového vytápění nejúčinnější z hlediska nákladů,
  • obnovitelné zdroje, které vykazují regionální a lokální potenciál pro zdroje bez emise oxidu uhličitého včetně zdrojů geotermální energie, solární energie a biomasy,
  • vrstvu regionů tepelné synergie, která porovnává poptávku po teple s okolními zdroji, které mají přebytkovou výrobu tepelné energie, a tím pomáhá identifikovat priority regionálního plánování.

Tento nástroj může posloužit jako základ pro evropské vlády, podniky, konzultanty, akademické pracovníky a projektanty, aby mohli rozhodnout o investicích do opatření na zvýšení energetické účinnosti a využívání nevyužitých alternativních zdrojů energie pro vytápění a chlazení.

„Požadavky na vytápění a chlazení se v celé Evropě liší a vyžadují efektivní řešení na míru přizpůsobená jim. Směrnice o energetické účinnosti vyzývá členské státy, aby používaly termální mapy k zahájení určování těchto řešení. PETA4 bude pro mnohé z nich cenná,“ řekl Dominique Ristori, generální ředitel Generálního ředitelství pro energetiku Evropské komise.

PETA4 dle autorů rovněž podpoří provádění evropských závazků v oblasti klimatu, zajistí lepší investování veřejných financí, sníží náklady spotřebitelům a sníží emise oxidu uhličitého a spotřebu energie.

Základní fungování PETA4 je zobrazeno v následujícím videu.

Zdroj úvodní fotografie: buildup.eu