Výzkumný projekt financovaný Evropskou unií, Heat Roadmap Europe (HRE), přidal do svého nástroje energetického plánování nové hlavní funkce. Panevropský termální atlas (PETA4) hodnotí poptávku, efektivitu a nabídku vytápění a chlazení v celé Evropě. Podporuje města a průmysl v jejich úsilí v dekarbonizaci odvětví vytápění a chlazení.

Bezplatná interaktivní online mapa poskytuje vizuální a technické údaje o místě a rozsahu soustav vytápění a chlazení. Nejnovější verze, PETA4.2, umožňuje vyhledávat konkrétní místo, poté vybrat a kombinovat až deset druhů operativních vrstev informací. Jednotlivé operativní vrstvy vytvářejí detailní obraz o tom, kde by mohly být zavedeny topné sítě a nízkouhlíková řešení. Dále řeší ekonomickou životaschopnost topných sítí a to, jak by mohly nové sítě pokrývat aktuální poptávku po vytápění a chlazení.

Interaktivní mapa je schopna znázornit například:

  • vrstvu distribučních nákladů, která identifikuje oblasti, kde jsou investice do infrastruktury dálkového vytápění nejúčinnější z hlediska nákladů,
  • obnovitelné zdroje, které vykazují regionální a lokální potenciál pro zdroje bez emise oxidu uhličitého včetně zdrojů geotermální energie, solární energie a biomasy,
  • vrstvu regionů tepelné synergie, která porovnává poptávku po teple s okolními zdroji, které mají přebytkovou výrobu tepelné energie, a tím pomáhá identifikovat priority regionálního plánování.

Tento nástroj může posloužit jako základ pro evropské vlády, podniky, konzultanty, akademické pracovníky a projektanty, aby mohli rozhodnout o investicích do opatření na zvýšení energetické účinnosti a využívání nevyužitých alternativních zdrojů energie pro vytápění a chlazení.

„Požadavky na vytápění a chlazení se v celé Evropě liší a vyžadují efektivní řešení na míru přizpůsobená jim. Směrnice o energetické účinnosti vyzývá členské státy, aby používaly termální mapy k zahájení určování těchto řešení. PETA4 bude pro mnohé z nich cenná,“ řekl Dominique Ristori, generální ředitel Generálního ředitelství pro energetiku Evropské komise.

PETA4 dle autorů rovněž podpoří provádění evropských závazků v oblasti klimatu, zajistí lepší investování veřejných financí, sníží náklady spotřebitelům a sníží emise oxidu uhličitého a spotřebu energie.

Základní fungování PETA4 je zobrazeno v následujícím videu.

Zdroj úvodní fotografie: buildup.eu

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *