Vláda schválila novelu zákona o ochraně ovzduší zavádějící kontrolu kotlů v domácnostech

DomůTeplárenstvíVláda schválila novelu zákona o ochraně ovzduší zavádějící kontrolu kotlů v domácnostech

Vláda schválila začátkem tohoto týdne novelu zákona o ochraně ovzduší, která kromě jiného zavádí povinnost provozovatelů spalovacích zdrojů v domácnostech umožnit osobám pověřeným obecním úřadem s rozšířenou působností přístup ke zdroji, k jeho příslušenství a používaným palivům. 

O schválení novely zákona o ochraně ovzduší, jejímž cílem je posílení ochrany čistoty ovzduší a tím i lidského zdraví před znečisťujícími látkami, informovalo v pondělí Ministerstvo životního prostředí. Vedle již zmíněných přímých kontrol kotlů v domácnostech zavádí novela také přísnější imisní limit pro jemné prachové částic, které jsou kvůli schopnosti vázat látky s karcinogenními nebo mutagenními účinky významným rizikovým faktorem pro lidské zdraví.

Ministerstvo v tiskové zprávě uvádí, že velkým producentem těchto prachových částic jsou právě lokální topeniště, která vypouští do ovzduší přibližně 38 % všech částic PM10 (prachové částice s průměrem do 10 mikrometrů) a téměř 90 % všech emisí benzo(a)pyrenu.

„Průměrná obec, v níž její obyvatelé používají k vytápění svých obydlí tuhá paliva, může vyprodukovat srovnatelné množství dioxinů jako jedna velká spalovna odpadů. Spalovny odpadu oproti domácím topeništím podléhají přísné kontrole z hlediska jejich provozu a emisí znečišťujících látek.“

Ministr životního prostředí Richard Brabec

Ústavní nedotknutelnost obydlí není neomezitelná

Přestože stávající zákon o ochraně ovzduší zahrnuje nástroje k regulaci emisí domácích kotlů, jako je zákaz spalování odpadu nebo emisní  parametry zdrojů uváděných na trh, nelze podle ministerstva některé z nich bez přímých kontrol vymáhat.

„Legislativní rada vlády už dříve potvrdila náš názor, že ústavní nedotknutelnost obydlí není neomezitelná. V případě, že ohrožujete zdraví člověka, což pálením odpadů bezpochyby děláte, pak má právě ústavní právo na ochranu zdraví stejnou váhu. A přímo ústava umožňuje prolomení nedotknutelnosti obydlí s cílem zajistit zdraví lidí.“

Ministr životního prostředí Richard Brabec

Novela tedy zavádí povinnost provozovatelů spalovacích zdrojů v domácnostech umožnit osobám pověřeným obecním úřadem s rozšířenou působností přístup ke zdroji, k jeho příslušenství a používaným palivům. Podmínkou pro kontrolu je opakované podezření úřadu, že domácnost provozuje kotel v rozporu s povinnostmi stanovenými zákonem o ochraně ovzduší.

Ministerstvo životního prostředí dále poukazuje na skutečnost, že kontrolu domácností z pohledu spalování paliv a odpadů má legislativně ošetřeno 13 evropských států včetně Německa, Rakouska, Švédska nebo Itálie.

Motivací k výměně kotlů mají být kotlíkové dotace

Ministerstvo se snaží domácnosti motivovat k výměně starých neekologických kotlů takzvanými kotlíkovými dotacemi, v rámci které mohou občané získat dotaci na výměnu kotlů v rodinných domech a návazná (finančně méně náročná) opatření na snížení energetické náročnosti budovy (tzv. mikroenergetické úpravy).

Z částky maximálně 150 tis. Kč budou domácnosti moci získat až 85 % ve formě dotace, tedy maximálně 127,5 tis. Kč. Do roku 2020 má být v rámci kotlíkových dotací rozděleno 9 mld. Kč.

V první výzvě si kraje zažádaly celkem o 3 miliardy Kč, které budou rozděleny mezi žadatele. Některé kraje již informovaly o přesném termínu zahájení příjmu žádostí.