S koncem září skončil příjem žádostí krajů o podporu z fondů EU na výměnu kotlů v rodinných domech. Celkem se kraje hlásí o 3 miliardy Kč. Žádosti budou vyhodnoceny do konce měsíce.

V rámci první výzvy kotlíkových dotací byly od 14. srpna do 30. září přijímány žádosti krajů. 13 krajů si žádá celkem 2,975 miliardy Kč, chybí pouze žádost hlavního města Prahy, která nebyla doručena kvůli technickým problémům. Praha tak dodatečně zažádá v nejbližších dnech. Získané prostředky kraje následně rozdělí mezi své obyvatele.

Koltíkové dotace jsou programem Ministerstva životního prostředí, dle jehož slov se jedná revoluční způsob podpory, především proto, že finance z fondů EU půjdou přímo fyzickým osobám. Primárním smyslem dotací je zlepšení kvality ovzduší a pomoc domácnostem s nahrazením neekologických kotlů především 1. a 2. emisní třídy, které nebude od roku 2022 podle platného zákona o ochraně ovzduší možné provozovat.

„V ČR se lokální topeniště na celkovém znečištění ovzduší polétavým prachem podílejí celými 38 % a my jsme vyjednali s EK revoluční program, který ke zlepšení našeho ovzduší bezpochyby přispěje. Naším cílem je vyměnit 80 až 100 tisíc kotlů v celé ČR do roku 2020, jejichž výměna, věřím, bude mít zásadní vliv na kvalitu ovzduší po celé ČR, samozřejmě zvláště pak v těch nejznečištěnějších oblastech,“
říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva za nízkoemisní plynové kotle, kotle na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci či za tepelná čerpadla budou moci domácnosti získat až 85 % z maximální částky 150 tisíc Kč.

Požadavkem Evropské komise na získání dotace pro domy nesplňující minimální energetickou třídu „C“ je provedení tzv. mikroenergetických opatření. Ta mají zabránit neefektivnímu využití tepla jeho únikem. Z maximálních nákladů 150 000 Kč na ně může být čerpáno až 20 000 Kč.

Celkem je do roku 2020 na kotlíkové dotace z Operačního programu Životní prostředí připraveno 9 miliard Kč.

Žadatel Příspěvek Unie v milionech Kč
Jihočeský kraj 303
Jihomoravský kraj 135,6
Karlovarský kraj 67,2
Kraj Vysočina 238,8
Královéhradecký kraj 200
Liberecký kraj 140,4
Moravskoslezský kraj 469,2
Olomoucký kraj 172,2
Pardubický kraj 178
Plzeňský kraj 231
Středočeský kraj 517,8
Ústecký kraj 162
Zlínský kraj 160,5
Celkem 2975,7

Přehled žádané dotační podpoty jednotlivých krajů

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *