Domů
Trh s elektřinou
Vyplacená podpora na elektřinu z POZE přesáhla vloni 43 mld. Kč

Vyplacená podpora na elektřinu z POZE přesáhla vloni 43 mld. Kč

Vyplacená podpora na elektřinu z podporovaných zdrojů energie (POZE), mezi které patří obnovitelné zdroje energie (OZE), druhotné zdroje (DZ), vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) a decentrální výroba (DV), dosáhla v loňském roce 43,3 miliard Kč. Meziročně tedy došlo stejně jako v roce 2014 k navýšení vyplacené podpory o cca 3 miliardy Kč. 

Z celkové vyplacené podpory 43,3 miliard Kč směřovalo tradičně nejvíce finančních prostředků na solární elektrárny, a to téměř 27 mld. Kč. Na pomyslném druhém místě skončily zdroje spalující bioplyn, důlní plyn a skládkový a kalový plyn, které skrze výkupní ceny či zelený bonus obdržely vloni téměř 7,7 mld. Kč. Zhruba 3,5 mld. Kč směřovaly na podporu elektřiny z biomasy.

Necelé 2 miliardy korun směřovaly na podporu elektřiny z malých vodních elektráren a podobná částka byla vyplacena na elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Větrným elektrárnám bylo vyplaceno 1,2 mld. Kč.

Stejně jako v roce 2014 také v loňském roce došlo k meziročnímu nárůstu celkové vyplacené podpory na elektřinu z POZE o zhruba 3 miliardy korun.

Mezi OZE vládl bioplyn a další plyny

Pokud jde o množství elektřiny, nejvíce elektřiny z POZE bylo v loňském roce podpořeno v rámci decentrální výroby, a to 23,1 TWh.

Co se týče OZE, nejvíce podpořené elektřiny bylo vyrobeno z bioplynu, důlního plynu a skládkového a kalového plynu, a to více než 2,5 TWh. V solárních elektrárnách bylo vyrobeno zhruba 2,2 TWh elektřiny a necelé 2 TWh podporované elektřiny pocházely ze zdrojů spalujících biomasu.

Celkově bylo podpořeno 39,1 TWh elektřiny, což je přibližně stejné nožství jako v roce 2014. Ve srovnání s rokem 2013 je to přibližně o 2 TWh méně.

Zdroj dat: OTE, a.s.

//dva nasledujici radky staci vlozit jen jednou var element = document.getElementsByClassName('entry'); var width = element[0].offsetWidth; //prvni data ke grafu var options = { "chart": { "type": "column", "width": width }, "plotOptions": { "series": { "dataLabels": { "enabled": true } } }, "title": { "text": "Podpořené množství elektřiny z POZE" }, "yAxis": { "title": { "text": "TWh" } }, "credits": { "text": "OEnergetice.cz" }, "series": [ { "index": 0, "name": "Solární elektrárny", "data": [ [ 2013, 2.012 ], [ 2014, 2.092 ], [ 2015, 2.227 ] ] }, { "index": 1, "name": "Větrné elektrárny", "data": [ [ 2013, 0.473 ], [ 2014, 0.469 ], [ 2015, 0.563 ] ] }, { "index": 2, "name": "Malé vodní elektrárny", "data": [ [ 2013, 1.216 ], [ 2014, 1.043 ], [ 2015, 1.041 ] ] }, { "index": 3, "name": "Biomasa", "data": [ [ 2013, 1.545 ], [ 2014, 1.793 ], [ 2015, 1.873 ] ] }, { "index": 4, "name": "Bioplyn", "data": [ [ 2013, 2.248 ], [ 2014, 2.514 ], [ 2015, 2.545 ] ] }, { "index": 5, "name": "Druhotné zdroje", "data": [ [ 2013, 0.712 ], [ 2014, 0.768 ], [ 2015, 0.679 ] ] }, { "index": 6, "name": "KVET", "data": [ [ 2013, 8.387 ], [ 2014, 6.802 ], [ 2015, 7.099 ] ] }, { "index": 7, "name": "Decentrální výroba", "data": [ [ 2013, 24.41 ], [ 2014, 23.503 ], [ 2015, 23.138 ] ] } ] }; //vlozeni grafu Highcharts.chart('elektrina-POZE',options); //data k druhemu grafu var options = { "chart": { "type": "column", "width": width }, "plotOptions": { "series": { "dataLabels": { "enabled": true } } }, "title": { "text": "Vyplacená podpora na elektřinu z POZE" }, "yAxis": { "title": { "text": "Mld. Kč" } }, "credits": { "text": "OEnergetice.cz" }, "series": [ { "index": 0, "name": "Solární elektrárny", "data": [ [ 2013, 23.279 ], [ 2014, 24.601 ], [ 2015, 26.804 ] ] }, { "index": 1, "name": "Větrné elektrárny", "data": [ [ 2013, 0.936 ], [ 2014, 1.017 ], [ 2015, 1.215 ] ] }, { "index": 2, "name": "Malé vodní elektrárny", "data": [ [ 2013, 1.803 ], [ 2014, 1.861 ], [ 2015, 1.927 ] ] }, { "index": 3, "name": "Biomasa", "data": [ [ 2013, 2.49 ], [ 2014, 3.331 ], [ 2015, 3.458 ] ] }, { "index": 4, "name": "Bioplyn", "data": [ [ 2013, 6.413 ], [ 2014, 7.551 ], [ 2015, 7.694 ] ] }, { "index": 5, "name": "Druhotné zdroje", "data": [ [ 2013, 0.126 ], [ 2014, 0.136 ], [ 2015, 0.137 ] ] }, { "index": 6, "name": "KVET", "data": [ [ 2013, 1.97 ], [ 2014, 1.664 ], [ 2015, 1.899 ] ] }, { "index": 7, "name": "Decentrální výroba", "data": [ [ 2013, 0.31 ], [ 2014, 0.241 ], [ 2015, 0.203 ] ] } ] }; //vlzeni druheho grafu Highcharts.chart('podpora-POZE',options);

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se