Množství emisí skleníkových plynů vypuštěných za dobu životnosti ze světových uhelných dolů je vyšší, než se původně předpokládalo. Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) je přitom situace obzvláště závažná u největšího dovozce uhlí do Evropy – Ruska. 

Zahraniční server Montel informoval, že podle nejnovějšího Světového energetického výhledu od IEA, vydaného v minulém týdnu, dosahují roční emise metanu ze světových uhelných dolů zhruba 40 milionů tun.

Vzhledem k tomu, že dopad metanu na oteplování atmosféry je asi 30krát vyšší ve srovnání s oxidem uhličitým, znamená výše uvedená hodnota ročních emisí metanu z těžby uhlí zhruba 1200 milionů tun ekvivalentu emisí CO2.

„Uhlí je ještě větším znečišťovatelem, než jsme si dosud mysleli,“ uvedl Dave Jones, analytik z enviromentální skupiny Sandbag.

Podle Sandbagu se nejvíce „špinavé“ doly nacházejí v Kazachstánu, Rusku a Polsku. Třetí největší světový exportér uhlí, Rusko, je přitom největším dovozcem uhlí do Evropy. V loňském roce mělo podle Montelu na dovozech do Evropy zhruba 45% podíl.

„Nová Evropská komise oznámila, že se zaměří na emise metanu u plynu importovaného do Evropy, tato problematika však prozatím není adresována u uhlí,“ řekl Jones.

Ray Pilcher, předseda skupiny expertů zaměřených na tuto oblast v rámci Organizace spojených národů (OSN), k uvedeným hodnotám řekl, že nejsou nijak překvapivé. Podle Montelu nicméně nově zveřejněné hodnoty převyšují dříve zveřejněné odhady americké Agentury pro ochranu životního prostředí o 50 %.

Pilcher dodal, že je nepravděpodobné, že by hlavní světoví těžaři uzavírali své doly, aby s tímto problémem bojovali. Konkrétně Rusko se podle Pilchera zaměřuje spíše na zvyšování bezpečnosti v dolech než na snižování dopadu těžby na klima.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *