Montel: Emise metanu z těžby uhlí jsou vyšší, než se původně předpokládalo

DomůUhlíMontel: Emise metanu z těžby uhlí jsou vyšší, než se původně předpokládalo

Množství emisí skleníkových plynů vypuštěných za dobu životnosti ze světových uhelných dolů je vyšší, než se původně předpokládalo. Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) je přitom situace obzvláště závažná u největšího dovozce uhlí do Evropy – Ruska. 

Zahraniční server Montel informoval, že podle nejnovějšího Světového energetického výhledu od IEA, vydaného v minulém týdnu, dosahují roční emise metanu ze světových uhelných dolů zhruba 40 milionů tun.

Vzhledem k tomu, že dopad metanu na oteplování atmosféry je asi 30krát vyšší ve srovnání s oxidem uhličitým, znamená výše uvedená hodnota ročních emisí metanu z těžby uhlí zhruba 1200 milionů tun ekvivalentu emisí CO2.

„Uhlí je ještě větším znečišťovatelem, než jsme si dosud mysleli,“ uvedl Dave Jones, analytik z enviromentální skupiny Sandbag.

Podle Sandbagu se nejvíce „špinavé“ doly nacházejí v Kazachstánu, Rusku a Polsku. Třetí největší světový exportér uhlí, Rusko, je přitom největším dovozcem uhlí do Evropy. V loňském roce mělo podle Montelu na dovozech do Evropy zhruba 45% podíl.

„Nová Evropská komise oznámila, že se zaměří na emise metanu u plynu importovaného do Evropy, tato problematika však prozatím není adresována u uhlí,“ řekl Jones.

Ray Pilcher, předseda skupiny expertů zaměřených na tuto oblast v rámci Organizace spojených národů (OSN), k uvedeným hodnotám řekl, že nejsou nijak překvapivé. Podle Montelu nicméně nově zveřejněné hodnoty převyšují dříve zveřejněné odhady americké Agentury pro ochranu životního prostředí o 50 %.

Pilcher dodal, že je nepravděpodobné, že by hlavní světoví těžaři uzavírali své doly, aby s tímto problémem bojovali. Konkrétně Rusko se podle Pilchera zaměřuje spíše na zvyšování bezpečnosti v dolech než na snižování dopadu těžby na klima.