Německá vláda schválila smlouvy o kompenzaci pro odstavované hnědouhelné zdroje