O státní příspěvek na zmírnění dopadů útlumu hornictví požádalo 1296 lidí