Zástupci států EU schválili navýšení cíle pro snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030