Španělský import uhlí vzrostl v lednu meziročně o 12 % na 1,5 milionu tun poté, co došlo k uzavření 26 nerentabilních domácích dolů na začátku letošního roku. Nejvíce uhlí putuje do Španělska z Indonésie.

Ve Španělsku došlo na začátku letošního roku k uzavření 26 uhelných dolů, které byly provozované se ztrátou kompenzovanou z veřejných finančních prostředků. Posledním aktivním dolem je tak nyní podle zahraničního serveru Platts důl La Escondida v provincii León s produkcí na úrovni 7 tis. tun/měsíc.

Útlum domácí těžby vyústil v navýšení množství dováženého uhlí, a to zejména z Indonésie, ze které bylo v lednu dovezeno 642 tis. tun uhlí, což je dvojnásobné množství ve srovnání s lednem 2018.

K nárůstu došlo také v případě importu uhlí z Austrálie (o 27 % na 340 tis. tun) a Jihoafrické republiky (o 10 % na 168 tis. tun). Opačná situace panovala v případě importu uhlí z Ruska, který poklesl meziročně o 49 % na 296 tis. tun.

Největším dovozcem uhlí do Španělska v loňském roce byla Indonésie s 4,5 mil. tunami (o 5,5 % více než v roce 2017), následovaná Ruskem s 3,6 mil. tunami (o 27 % méně než v roce 2017).

Uhlí a jádro mají být nahrazeny obnovitelnými zdroji

Španělská vláda oznámila v listopadu loňského roku plány cílící na 100% výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů do roku 2050.

Na základě zveřejněných plánů by mělo dojít k uzavření všech stávajících uhelných elektráren do roku 2030 s tím, že prvních devět uhelných elektráren má být uzavřeno v červnu 2020, jelikož nebudou splňovat emisní limity dané evropskou legislativou.

Podle ministra energetiky Josého Domingueze by do roku 2030 mělo dojít k uzavření také všech jaderných elektráren.

Uhelné a jaderné elektrárny měly v roce 2018 téměř 37% podíl na celkové výrobě elektřiny ve Španělsku.

{„country“:“ES“,“type“:“BAR“,“from“:“2018-01-01″,“to“:“2018-12-31″,“caption“:“Podíl jednotlivých zdrojů na výrobě elektrické energie ve Španělsku v roce 2018 „,“url“:“https://energodock.cz/energodock/get_electricity_shares.php“,“source“:“shortcode“,“start_date“:“2018-01-01″,“end_date“:“2018-12-31″}

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *