Spojené království zajistí odstavení uhelných elektráren do roku 2025 emisním limitem CO2

DomůUhlíSpojené království zajistí odstavení uhelných elektráren do roku 2025 emisním limitem CO2

Spojené království zvažuje od října 2025 zavedení emisního limitu pro výrobu elektřiny ve výši 450 g CO2/kWh. Toto opatření by mělo zajistit uzavření uhelných elektráren nevybavených technologií pro zachytávání a ukládání CO2. Informace přineslo Ministerstvo pro podnikání, energetiku a průmyslovou strategii (BEIS) ve svém pátečním vyjádření k proběhlým konzultacím.

V listopadu 2015 vláda Spojeného království oznámila svůj záměr zahájit konzultace ke svému návrhu na ukončení výroby elektřiny v uhelných elektrárnách, které nejsou vybaveny technologií pro snížení emisí CO2 (např. Carbon Capture and Storage – CCS), do roku 2025. V září 2017 předsedkyně vlády Theresa May potvrdila, že vláda přijme opatření k regulaci uzavírání uhelných elektráren nevybavených CCS.

Od listopadu roku 2016 do února 2017 probíhaly konzultace o tom, jakým způsobem bude tohoto cíle dosaženo. Konzultace obdržela bezmála 6 tisíc reakcí od jednotlivců, podniků, obchodních subjektů, nevládních organizací a dalších organizací.

V rámci konzultace byly přijímány názory o dvou metodách přístupu ke snížení emisí CO2 produkovaných uhelnými elektrárnami:

  1. Zavedení stávajícího požadavku implementace CCS technologie u nových uhelných elektráren i pro existující elektrárny.
  2. Zavedení limitu emisí CO2 ve výši 450 g CO2/kWh.

BEIS nakonec vyloučilo první variantu z důvodu vysokých nákladů na implementaci CCS technologie u nízkoúčinných a v některých případech starých uhelných elektráren. Kromě toho bylo rozhodujícím také potřebný čas na implementaci technologie, která by pravděpodobně překročila rok 2025.

Aby se zajistilo, že emisní limity ovlivní pouze uhelné elektrárny a že nebudou způsobeny nezamýšlené důsledky pro jiné formy výroby bylo rozhodnuto o aplikování emisního limitu 450 g CO2/kWh na jednotky na tuhá fosilní paliva s instalovaným tepelným výkonem nad 300 MWt.

Limit by měl být zaveden 1. října 2025 tak, aby zahrnoval dodávky v rámci kapacitního trhu pro období 2025/26 (první aukce by měly proběhnout v letech 2021/22). Většina uhelných elektráren by měla být uzavřena (nebo investovat do CCS) na začátku dvacátých let, do roku 2025 by mělo být provozováno okolo 1,5 GW instalovaného výkonu elektráren nesplňující limit 450 g CO2/kWh.

Zabezpečení dodávek elektřiny by měl zajistit kapacitní trh, který by měl podle BEIS zároveň poskytnout potřebnou motivaci pro výstavbu nových elektráren, aby byly nahrazeny odstavované elektrárny a poskytnut záložní výkon pro nestálou dodávku intermitentních zdrojů elektrické energie.

Úvodní fotografie: Uhelná elektrárna Eggborough s instalovaným výkonem 2 000 MW vlastněná EPH. Zdroj: EPH