Zatímco Evropa se až na výjimky v podobě Polska nebo České republiky aktivně angažuje v odklonu od uhlí, celosvětově se má instalovaný výkon elektráren zvýšit téměř o 30 %. Největší podíl na tomto rozvoji má navzdory svým snahám o omezení svého vlivu na změnu klimatu Čína. Uvádí to databáze organizace Urgewald.

Aktuálně je po celém světě plánováno, nebo ve výstavbě 579 GW instalovaného výkonu uhelných elektráren, to je 29 % existující flotily, čítající 2 026 GW. Jen sama Čína, největší světový spotřebitel uhlí, disponuje potenciálními novými projekty o výkonu 226 GW, tj. zhruba 23 % stávající flotily země. Následována je Indií s 92 GW (41% expanze) a Tureckem s 34 GW (trojnásobek aktuální flotily).

„Zatímco se v posledních třech letech počet uhelných elektráren na světě snížil o více než 50 %, nové uhelné elektrárny se stále plánují nebo jsou aktuálně ve výstavbě v 60 zemích po celém světě,“ uvedl německý Urgewald, který provozuje veřejnou databázi mapující uhelné odvětví.

Z 30 společností, které představují polovinu světové produkce uhlí používaného k výrobě energie, plánuje podle databáze 24 zvýšení produkce uhlí.

Databáze poskytuje klíčové statistiky o 746 společnostech a více než 1 400 dceřiných společnostech v uhelném odvětví, jejichž činnosti sahají od průzkumu a těžby uhlí, přes obchodování a jeho přepravu, až po výrobu elektřiny a tepla v uhelných elektrárnách a výrobu zařízení pro uhelné elektrárny. Většina informací v databázi pochází z vlastních zdrojů společností, jako jsou výroční zprávy, prezentace pro investory nebo webové stránky.

Organizace Urgewald databázi provozuje s cílem upozornit na negativní dopady pokračujících investic do uhelné energetiky. Organizace upozorňuje na fakt, že pouze emise stávajících uhelných elektráren by do ovzduší vypustily dvě třetiny zbývajícího uhlíkového rozpočtu, tedy množství emisí, při jehož vypuštění, dojde k oteplení planety o 1,5 °C.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *