Podíl OZE v roce 2040? Predikce budoucího vývoje energetiky jsou jako noc a den

DomůÚřady a institucePodíl OZE v roce 2040? Predikce budoucího vývoje energetiky jsou jako noc a den

Podíl obnovitelných zdrojů energie na výrobě světové elektřiny v roce 2040? S turbulentním vývojem energetiky v posledních letech velmi složitá otázka. Predikce věhlasných světových agentur a energetických hráčů se výrazně liší.

Predikce agentury Bloomberg New Energy Finance (BNEF) předpovídá v roce 2040 podíl větrných a solárních elektráren na výrobě elektřiny na světě ve výši 34 %. V současné době přitom tyto zdroje vyrábějí 5 % světové elektřiny. Naproti tomu ropný gigant ExxonMobil ve své poslední predikci očekává podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) vyjma vodních elektráren na výrobě elektřiny v roce 2040 ve výši 11 %.

Mezinárodní energetická agentura předpokládá ve stejném horizontu v rámci scénáře „new policies“, který odráží politické závazky zemí včetně slibů o snížení emisí skleníkových plynů, podíl OZE bez vodních zdrojů na výrobě elektřiny ve výši 21 %.

Bloomberg: Cena solárních a větrných elektráren výrazně poklesne

BNEF sází na rozvoj větrných a solárních elektráren zejména vlivem poklesu investičních nákladů. Podle agentury bude již v horizontu 5 let elektřina z těchto zdrojů levnější než výroba elektřiny v uhelných elektrárnách.

Agentura, jež sestavuje široce používaná data o investicích do OZE, tvrdí, že výroba elektřiny ze solárních elektráren je již dnes levnější než z nových uhelných zdrojů v USA, Německu a Austrálii a do roku 2021 dosáhne této mezní hodnoty v dalších zemích včetně Číny, Indie, Británie a Mexika.

Za posledních devět let se podle BNEF v USA náklady na elektřinu z větrných elektráren snížily o 71 %, v případě fotovoltaických elektráren o 83 %. Agentura dále předpokládá, že náklady do roku 2040 poklesnou o dalších 47 % pro větrné elektrárny a o 66 % pro fotovoltaické elektrárny.

Tento předpoklad znamená, že v prognóze BNEF se obnovitelné zdroje budou i bez jakékoliv formy státních dotací stávat stále konkurenceschopnějšími oproti výrobě elektřiny z uhlí a plynu.

ExxonMobil nabízí zcela odlišný předpoklad budoucího vývoje

Velmi odlišný pohled na budoucí vývoj energetiky nabízí predikce vydané velkými ropnými společnostmi, jako je ExxonMobil, což dokazuje nejistoty existující v posouzení možného vývoje odvětví energetiky.

Velké ropné společnosti včetně ExxonMobil, BP a Statoil pravidelně vyhodnocují výhled světové energetiky, které se používají interně k informování o investičních rozhodnutích a externě pro ovlivnění veřejné a politické debaty.

Ropné společnosti uvádí, že výhody fosilních paliv, včetně vysoké energetické hustoty, snadné skladovatelnosti a flexibility, znamenají, že nadále budou dominovat způsobu získávání energie po další desetiletí.

Čemu věřit?

Jsou předpovědi ropných společností předurčené k neobjektivnosti snahou ovlivnit budoucí vývoj ve svůj prospěch?

Ethan Zindler, analytik společnosti BNEF, uvedl, že v globálním mixu zdrojů energie by mohly do roku 2040 nastávat velmi významné změny.

„Vzhledem k rychlosti změn, kterým jsme v energetickém sektoru svědky, předpokládejme, že scénář ‚status quo‘ je riziková prognóza,“ dodal Zindler.

Scénáře budoucího vývoje podle IEA uvádí, že pokud nedojde k vyšší podpoře ze strany států, nárůst podílu větrné a solární energie má být rychlejší ve srovnání s očekáváními ExxonMobil, ale mnohem pomalejší oproti predikci BNEF.

Zindler dodává, že BNEF nepředpokládá nové politické podpory pro obnovitelné energie ve svých předpovědích o rychlejším růstu. Dále BNEF stále očekává, že fosilní paliva poskytnou významnou část světové elektřiny v roce 2040, přičemž 6 % energie by mělo pocházet z plynu a 22 % z uhlí. Fosilní paliva budou nezbytnou součástí energetických mixů v podobě rezervy pro proměnlivou výrobu OZE a stávající plynové a uhelné elektrárny tak zůstanou dlouhodobě životaschopné.

BNEF však očekává, že velká většina nových investic do energetického sektoru připadne na OZE. Předpovídá, že do roku 2040 kapitálové výdaje na větrné elektrárny a solární energie dosáhnou 7,4 bilionu dolarů, což představuje zhruba tři čtvrtiny veškerých investic do výroby elektřiny.

BNEF poukazuje na to, že dokonce i v případě, že jsou tyto prognózy správné, světové emise oxidu uhličitého z energetického sektoru budou v roce 2040 o 4 % nižší než dnes.

Úvodní fotografie: Větrné elektrárny v Tangshanských horách, Čína. Zdroj: Land Rover Our Planet, Flickr