Domů
Úspory energie
Spotřeba energie v EU klesá pozvolna, k dosažení cíle zbývá stále několik procent

Spotřeba energie v EU klesá pozvolna, k dosažení cíle zbývá stále několik procent

Spotřeba primární energie v Evropské unii byla v roce 2016 o 4 % nad cílem stanoveným pro rok 2020. Konečná spotřeba energie byla vyšší o 2 %. Oba ukazatele nicméně podléhají značným fluktuacím a i přes zřejmý trend není zřejmé, zda bude cíle dosaženo.

Jedním z cílů Evropské unie do roku 2020 je snížení primární a konečné spotřeby energie o 20 % oproti dřívějším predikcím. Cíle, známe také pod označením 20-20-20, byly přijaty v roce 2007, kdy oba měřené ukazatele vykazovaly téměř nejvyšší hodnoty.

Cíl pro spotřebu primární energie byl stanoven na 1483 Mtoe, pro konečnou spotřebu energie na 1086 Mtoe. Spotřeba primární energie se snížila oproti roku 1990 o 1,7 % na 1 543 Mtoe. Tato hodnota je stále o 4 % nad cílem, kterého by měla Evropské unie dosáhnout v roce 2020.

Přesto je z níže uvedeného grafu zřejmé, že od roku 2006, kdy dosahovala spotřeba primární energie ve státech EU 1723 Mtoe, je trend spotřeby primární energie klesající. V roce 2006 byla spotřeba primární energie nad cílem o více než 15 %.

Spotřeba primární energie v zemích EU od roku 1990

Obdobná zjištění je možné vyčíst i z grafu o konečné spotřebě energie. Její hodnota se aktuálně pohybuje o 2 % výše, než je cíl pro rok 2020. Od roku 1990 k roku 2016 vzrostla o 2,1 %, přičemž nejvýše byla konečná spotřeba energie v roce 2006 (celkem cca 10 % nad stanoveným cílem).

Konečná spotřeba energie se již v roce 2014 pohybovala pod cílem EU, nicméně v posledních dvou letech došlo opět k růstu nad vytyčenou cílovou hodnotu.

Od roku 2006 snížily spotřebu nejvíce Řecko, Malta a Rumunsko

Zatímco mezi lety 1996 a 2006 celkem 19 členských států EU zvýšilo spotřebu energie, v následujícím desetiletí to byly pouze dvě země (Estonsko a Polsko).

Naopak o více než 20 % snížily spotřebu energie Řecko, Malta a Rumunsko.

Spotřeba energie v ČR podle dat Eurostatu klesla o 10,4 %, zatímco mezi lety 1996 a 2006 vzrostla o celých 8 %. Nicméně přes dvouciferné snížení spotřeby energie se ČR zařadila až na 17. místo mezi ostatními Evropskými zeměmi.

Komentáře

(3)

Martin Hájek

12. únor 2018, 09:25

Spotřeba energie v EU ve skutečnosti neklesá už od roku 2013. Rok 2016 byl klimaticky podobný jako rok 2013 a spotřeba energie téměř stejná. Eurobyrokraté nás učí úspory energie a nejsou schopní si udělat ani klimatickou korekci spotřeby energie, takže v roce 2016 nad statistikou roku 2014 jásali, jak se jim to všechno skvěle daří. Jenomže to bylo jenom tím, že rok 2014 byl extrémně teplý a rok 2015 pak jen o málo chladnější. Rok 2016 se zdola blížil normálu. No a rok 2017 byl ještě o trochu chladnější a také ekonomika EU výrazně rostla, takže se za rok 2017 můžeme těšit na další nárůst spotřeby energie. Ale je to určitě lepší, než plnit europrocenta s ekonomikou v recesi.

Petr

12. únor 2018, 18:02

Pokud si doteď i přez ty přijaté závazné cíle nebyli schopni bankéři a byrokraté v hlavních centrech EU vypnout a odstranit klimatizace, asi jim budou jimi placení zelení aktivisté muset ve jménu civilizace v létě začít rozbíjet okna v těch jejich luxusně překlimatizovaných zbytečných kancelářích.

V dnešní na dluhu založené západoevropské ekonomice to jako bonus i pěkně zvedne DPH po každé takové křišťálové zelené letní noci.

Martin Hájek

12. únor 2018, 18:31

Europarlament jde příkladem, tam už vypnuli kvůli legionele teplou vodu a zavedli společné sprchy :-)

https://echo24.cz/a/pRuKN/europoslancum-vypnuli-teplou-vodu-pry-natrvalo

Tak teď ještě aby začala šetřit energií Eurokomise :-).

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele
Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.
V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.
OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516
info@oenergetice.cz
© 2021 oEnergetice.cz All Rights Reserved.