Němečtí dodavatelé v čele s Greenpeace Energy vdechnou dosluhujícím větrným elektrárnám nový život

DomůVětrné elektrárnyNěmečtí dodavatelé v čele s Greenpeace Energy vdechnou dosluhujícím větrným elektrárnám nový život

Němečtí dodavatelé v čele s Greenpeace Energy nebo společností Statkraft mají plán jak udržet větrné parky v provozu i v době, kdy jim skončí provozní podpora. Elektřinu z nich budou vykupovat napřímo. Elektrárny se tak nebudou muset spoléhat na tržní cenu, která bude v případě dalšího nárůstu výkonu větrných elektráren dále klesat.

Jedna z největších otázek, která rezonuje německým větrným průmyslem, je osud větrných parků v době, kdy jim skončí provozní podpora vyplácená po 20 let od započetí provozu. První elektrárny čeká tento důležitý milník již na konci roku 2020. V tomto roce skončí podle německé Agentury pro větrnou energii na pevnině, FA Wind (Fachagentur Windenergie an Land), podpora pro elektrárny o instalovaném výkonu zhruba 4 GW, v dalších letech to bude průměrně 2,4 GW ročně.

Instalovaný výkon větrných elektráren, kterým ke konci daného roku vyprší podpora Zdroj: ÜNB, FA Wind

FA Wind ve své studii analyzovala plány provozovatelů a přišla k závěru, že provoz velké části elektráren, kterým skončí podpora, bude ukončen. Důvodem je klesající tržní cena elektřiny v době výroby větrných elektráren s tím, jak v Německu, ale i v okolních státech roste jejich instalovaný výkon. Tyto tržní ceny tak mnohdy nepokryjí provozní náklady zařízení, které byly po 20 let nepřetržitě v provozu. Repowering neboli obnova elektráren za nové také není v mnoha případech možný.

Pokračující nárůst výkonu větrných elektráren je však v případě odpojovaní dosluhujících elektráren ohrožen. Na tento nepříznivý osud větrných parků reaguje energetická společnost Greenpeace Energy založená stejnojmennou ekologickou organizací. Podobný plán však mají i další společnosti, jako je například Statkraft. Řešením pro zajištění pokračujícího provozu větrných elektráren i po uplynutí doby vyplácení provozní podpory je přímý odkup elektřiny.

První PPA pro dodávku elektřiny ze starých větrných elektráren domácnostem

Společnost Greenpeace Energy již uzavřela smlouvu o nákupu elektřiny (tzv. Power purchase agreement – PPA) s větrnou elektrárnou Ellhöft ve Šlesvicku-Holštýnsku. V budoucnu tak zákazníci společnosti z řad domácností budou z obchodního hlediska zásobováni elektřinou přímo z elektrárny. Jedná se o historický první PPA ze starých větrných elektráren, který bude využit pro dodávku elektřiny pro domácnosti. Greenpeace Energy je přesvědčena, že turbíny budou schopny ještě roky vyrábět čistou elektřinu a přispět tak k realizaci německé Energiewende.

„Z našeho modelu profitují všichni. Provozovatelé elektráren si zachovají předvídatelný příjem a mohou udržet své zdroje v provozu delší dobu. My jako dodavatel ekologické energie získáme větrnou energii za přiměřenou cenu a posílime přímé propojení s našimi čistými zdroji a našimi zákazníky,“ tvrdí Nils Müller, generální ředitel společnosti Greenpeace Energy.

Smlouva byla uzavřena na dobu pěti let. Po tuto dobu bude větrný park Ellhöft prodávat Greenpeace Energy svou elektrickou energii za pevnou cenu za kilowatthodinu. Tato cena byla stanovena individuálně pro tuto větrnou farmu. Ještě před zahájením smlouvy nebo v jejím průběhu však může být upravena v závislosti na vývoji ceny elektřiny na burze.

Také během doby trvání smlouvy hodnota může být nastavena, pokud vzroste tržní ceny nad určitou hranici nebo pod ni klesnou, s provozovateli větrných elektráren a rizik Greenpeace energie a výhod, které sdílejí.

„Mnoho starších větrných elektráren, stejně jako naše v Ellhöftu, je technicky v dobrém stavu, aby mohly i nadále poskytovat čistou energii a pomáhat v dosažení německých klimatických cílů,“ řekl Reinhard Christiansen ze společnosti Ellhöft provozující tamní větrný park.

Ke Greenpeace Energy se připojují i další hráči

V úterý se ke Greenpeace Energy přidal i norský Statkraft, který uzavřel PPA se šesti německými větrnými farmami, kterým rovněž brzy skončí období vyplácené podpory. Stakraft však na rozdíl od Greenpeace Energy plánuje energii využít pro zásobování průmyslových podniků.

Další společností aplikující podobný model je například brémský provozovatel a developer větrných parků, společnost WPD. Koncepce se však značně liší. Například WPD nechce být jen poskytovatelem služeb.

„Začínáme kupovat projekty nebo se na nich podílet. Jsme přesvědčeni, že můžeme v oblasti marketingu a optimalizace provozu zařízení značně zvednout efektivnost jejich využítí,“ uvedl Carsten Meyer z WPD.

Cílem WPD je vybudovat vlastní portfolio starých větrných parků. Podle Meyera je nepravděpodobné, že bude existovat staré zařízení, které i bez podpory nebude možné provozovat na pokrytí provozních nákladů. To však pouze za předpokladu, že cena elektřiny v roce 2021, kdy prvním elektrárnám uplyne lhůta pro vyplácení podpory, bude přinejmenším na současné úrovni.