Domů
Elektřina
Plány na zavedení společných aukcí pro OZE v Německu naráží na odpor asociací
Obnovitelné zdroje energie
Obnovitelné zdroje energie: Zdroj: Public Domain (Pixabay)

Plány na zavedení společných aukcí pro OZE v Německu naráží na odpor asociací

Němečtí politici v současné době projednávají možnost zavedení společných aukcí, ve kterých by o poptávaný výkon soutěžily různé obnovitelné zdroje. Tyto plány se však nezamlouvají tamním asociacím z oblasti obnovitelných zdrojů, podle nichž není vhodné proti sobě stavět větrné a solární elektrárny.

Německo si od společných aukcí slibuje vzhledem k vyšší konkurenci další snížení ceny elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Podobného názoru je i Evropská komise, podle které by technologicky neutrální aukce mohly přinést výraznější snížení nákladů než aukce pro jednotlivé typy zdrojů.

Pokud by německá vláda nový systém aukcí schválila, testovací fáze, jež by měla probíhat do roku 2020, by mohla být zahájena již letos v létě.

Podle prezidenta německé Federální asociace pro větrnou energii (BWE) Hermanna Alberse energetickému průmyslu nejvíce prospívá široký mix různých technologií. Velkým rizikem společných aukcí by mohly být případy, kdy bude jedna technologie zcela dominovat na daném území, což by mělo dopady na energetický systém a poměry v síti.

„Propojování sektorů bude potřebovat koncepty udržitelných, regionálních dodávek, což si vyžádá přístup k více zdrojům obnovitelné energie. Všechny technologie musí být využívány ve svém plném potenciálu, a ne brzděny přímou konkurencí,“ řekl Hermann Albers.

Ačkoliv by větrné elektrárny podle Alberse vzešly ze společných aukcí jako vítěz, asociace nepovažuje tento krok za vhodný nástroj pro úspěšnou přeměnu německého energetického sektoru.

Hlavním rizikem je vznik monokultur

Obdobná rizika, která by byla spojena se společnými aukcemi pro solární a větrné elektrárny, identifikovala i další německá asociace sdružující společnosti z odvětví, Federální asociace pro obnovitelnou energii (BEE). Ačkoliv BEE sdílí pohled německé vlády a Evropské komise, že by případné snížení cen bylo velkým přínosem pro plnění energetických cílů země, je nutné porovnat zvýšení cenové efektivity se spojenými systémovými náklady.

Jako hlavní rizika BEE uvádí možnou formaci monokultur a centralizaci zdrojů. V případě vzniku oblastí, ve kterých by značně převažovaly buď solární, či větrné elektrárny, riziko spočívá ve značném kolísání dostupného výkonu podle aktuálního počasí a denní doby.

Stejně tak by díky společným aukcím mohlo docházet ke koncentraci větrných elektráren v oblastech s nejvhodnějšími větrnými podmínkami, což by vedlo k rostoucím nárokům na sítě a s nimi spojenými poplatky za systémové služby, které by byly přeneseny na odběratele elektrické energie.

„Zaměření se na jednu technologii by bylo na úkor ostatních. V případě negativně ovlivněných sektorů by to vedlo ke značným ekonomickým ztrátám a zániku pracovních míst,“ uvádí BEE.

Podle Marcela Munze z PA Consulting budou větrné elektrárny s velkou pravděpodobností i nadále levnějšími v porovnání se solárními zdroji, a to zejména díky svému vyššímu koeficientu využití výkonu. Zatímco onshore větrné zdroje podle něj v Německu dosahují koeficientů okolo 20 až 30 %, v případě solárních elektráren se hodnoty pohybují pouze mezi 8 až 12 %.

„V zemi jako Španělsko, kde více svítí Slunce, by solární elektrárny mohly být více konkurenceschopné. V případě Německa se ale nedomnívám, že by technologicky neutrální aukce mohly být možné mezi solárními a větrnými zdroji,“ řekl serveru ICIS Marcel Munz.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se