Domů
Energetika v zahraničí
Jaderný průmysl by se měl připravit i na tvrdý Brexit

Jaderný průmysl by se měl připravit i na tvrdý Brexit

Vláda Spojeného království vydala informace o tom, jak bude ovlivněn jaderný dozor a jaderný výzkum v případě, pokud by země měla v příštím roce opustit Evropskou unii bez dohody s EU (tzv. tvrdý Brexit). Dokument zmiňuje i opatření, která budou muset podnikatelé v jaderném sektoru přijmout.

Dominic Raab, ministr pro odchod z EU, představil prvních 25 technických poznámek (technical notices), které mají, dle vlády, informovat občany i podnikatele ze Spojeného království o potřebných krocích v případě, že nedojde k dohodě mezi Spojeným královstvím a EU. Další dokumenty, vztahující se k takové situaci, by měly brzy následovat.

„Dosažení dohody ještě před 29. březnem 2019, kdy Spojené království opustí EU, je pro vládu prioritou. Přesto máme jako zodpovědná vláda povinnost připravit se i na možnost odchodu bez případné dohody. Dokumenty které představujeme jsou praktické a proporční.“Dominic Raab, ministr pro odchod z EU

Jak fungovat, až přijde „tvrdý Brexit“

Technické poznámky pokrývají oblast jaderného dozoru, jaderné bezpečnosti, vlastnictví a přepravu jaderných materiálů, jaderného vybavení a technologií, stejně jako i způsob nakládání s jaderným palivem a radioaktivním odpadem. Nastavují se zde i podmínky informování a reportování pro Evropskou komisi.

V současnosti platná bezpečnostní opatření, která se vztahují na jaderný materiál, podléhají kontrole ze strany Evropské komise. V případě odchodu z EU bez dohody bude muset Spojené království nastavit speciální režim bezpečnostních opatření, který by měl být zajišťován Britským jaderným regulátorem (ONR).

Dominic Raab, ministr pro odchod z EU. Zdroj: John Thys/AFP

Kdo bude vlastnit jaderné palivo?

V současnosti je veškerý speciální štěpný materiál (Pu239, U233, U235) a materiál obsahující tyto izotopy vlastněný Euratomem a provozovatelé mají právo na použití tohoto materiálu, pokud splní podmínky Smlouvy o Euratomu. V případě, že se nepodaří do 29. března 2019 dosáhnout dohody, stane se tento materiál vlastnictvím Spojeného království.

Smlouvy o dodávkách paliva, které mají být uskutečněny po 29. březnu, budou muset být znovu schváleny a provozovatelé jaderných elektráren budou muset rovněž získat licenci k dovozu/vývozu jaderných materiálů z/do zemí EU. Ty v současnosti nepotřebují, ale po vystoupení z EU se na Spojené království bude nahlížet jako na tzv. „třetí zemi“. Na bilaterálních dohodách se již pracuje a dle vlády zatím vše probíhá dle plánu. S dodávkou jaderného paliva by tak neměl být problém.

Mezinárodní jaderné projekty

Spojené království je součástí Výzkumného a testovacího programu Euratom, díky kterému mohou instituce, nebo i samostatní vědci, spolupracovat na mezinárodních výzkumných projektech. Například jde o projekty Joint European Torus (JET) nebo Mezinárodní termojaderný reaktor (ITER).

Ze strany Spojeného království již bylo oznámeno, že má zájem na dalším pokračování této vědecké spolupráce. V případě tvrdého Brexitu by ovšem došlo k odchodu z Euratomu a tím i ukončení spolupráce na projektech.

Experimentální tokamak ITER; Zdroj: iter.org

„Vláda Spojeného království je zavázána podporovat jaderný výzkum. To znamená i mezinárodní výzkum, stejně jako i mezinárodní partnerství. Musí tak být zajištěna vedoucí pozice Spojeného království v této oblasti.“ – Citace z technických poznámek, které vydalo Ministerstvo pro odchod z EU

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se