EIA: Spotřeba energie poroste v nadcházejících letech nejrychleji v Indii

DomůEnergetika v zahraničíEIA: Spotřeba energie poroste v nadcházejících letech nejrychleji v Indii

Podle referenčního scénáře energetického výhledu International Energy Outlook 2019 americké vládní agentury U. S. Energy Information Administration (EIA) poroste spotřeba energie do roku 2050 nejrychleji v Indii. Ve srovnání se současností vzroste více než 3krát. Hlavním důvodem je významný očekávaný růst indické ekonomiky.  

Americká agentura EIA v referenčním scénáři svého energetického výhledu pro rok 2019 předpokládá, že Indie v polovině 40. let 21. století předežene USA a bude druhým největším spotřebitelem energie na světě, hned za Čínou.

Spotřeba energie se více než ztrojnásobí

Podle predikcí EIA bude mít Indie druhé nejvyšší HDP na světě ke konci 30. let 21. století, kdy předstihne evropské země, které jsou součástí OECD a USA. EIA přitom pracuje s daty HDP zohledňující paritu kupní síly. HDP Indie vzroste z 9 bilionů dolarů (přibližně 205,5 bilionů korun) v roce 2018 na 49 bilionů dolarů (přibližně 1,1 trilionu korun) v roce 2050.

Tento ekonomický růst povede i k růstu spotřeby energie, která se téměř ztrojnásobí z necelých 37 tisíc PJ ročně na více než 126 tisíc PJ ročně. Momentálně se Indie na globální spotřebě energie podílí 6 %, v roce 2050 to ovšem bude podle EIA 13 %.

Spotřeba energie ve vybraných zemích a regionech v letech 1990 – 2050. Zdroj: EIA

Budoucí role průmyslu v indické ekonomice hraje velký význam

EIA zároveň zdůrazňuje, že dlouhodobé projekce týkající se spotřeby energie v Indii jsou nejisté. Důvodem je tempo změn probíhajících v zemi a znásobených velikostí indické ekonomiky. Mezi hlavní nejistoty patří rozložení spotřeby v jednotlivých sektorech ekonomiky a energetická intenzita průmyslu. Průmyslová aktivita Indie má podle analýz provedených EIA na spotřebu energie významný dopad. Kupříkladu vyšší než technologický pokrok.

V alternativních scénářích EIA zjistila, že pokud by byl ekonomický růst více způsoben výrobou (ve srovnání s referenčním scénářem), spotřeba energie v Indii by vzrostla významněji, protože zpracovatelský průmysl má vyšší energetickou intenzitu.