Nasazení chytrých měřidel nejde v Británii podle představ. Spotřebitelé zaplatí nejméně o 500 milionů liber více

DomůEnergetika v zahraničíNasazení chytrých měřidel nejde v Británii podle představ. Spotřebitelé zaplatí nejméně o 500 milionů liber více

Rozvoj smart meteringu ve Spojeném království neprobíhá podle plánů. Dle nové zprávy tamního kontrolního úřadu bude výměna elektroměrů a plynoměrů dražší, než se předpokládalo, a spotřebitelé tak budou muset zaplatit nejméně o půl miliardy liber více. Stále nebylo vyměněno 39 milionů měřidel. Ambiciózní vládní plán, který počítal s konečným termínem nahrazení všech měřidel za smart metery do roku 2020, není šance naplnit. Vládní opozice označuje danou situaci za naprosté fiasko.

Oblast smart meteringu se ve Spojeném království vůbec nevyvíjí podle očekávání. Inteligentní měřiče jsou přitom ve Spojením království považovány za kritický upgrade energetického systému. Dle zprávy National Audit Office (NAO, obdoba českého NKÚ) budou muset tamní spotřebitelé zaplatit za chytré měření nejméně o 500 milionů liber více (14,6 mld Kč). Každou domácnost tak zavedení chytrých měřidel vyjde dodatečně nejméně na 17 liber (přibližně 500 Kč). Původní předpoklad přitom počítal s maximálně 374 librami (11 tisíc Kč) na jednu domácnost. Zpráva rovněž hovoří o tom, že termín dokončení posledních instalací v domácnostech (rok 2020) nebude s největší pravděpodobností možné naplnit.

Nenaplnění lhůt je téměř jisté

Do roku 2020 by mělo být vyměněno ještě 39 milionů starých měřidel. Dle současných odhadů energetických firem je ovšem možné do tohoto termínu zvládnout instalace jen u přibližně 70-75 % domácností a malých podniků. NAO vyzval vládu, aby zvážila, zda nepřijmout nový konečný termín. Problém je i s cenou. NAO uvedl, že odhad nárůstu o 500 milionů liber byl konzervativní a skutečná cena bude pravděpodobně mnohem vyšší. Tato částka totiž například nezahrnuje marketingové náklady energetických společností. NAO také poznamenal, že instituce pro zpracování údajů z měřicích přístrojů, kterou provozuje outsourcingová firma Capita, již vynaložil náklady ve výši 329 milionů liber, což je o 69 % více, než se očekávalo.

Skutečný počet chytrých měřidel zaostává za původním předpokladem vlády. Zdroj: NAO

„Náklady rostou a termíny se výrazně zpožďují, ale smart metery mohou být v budoucnu úspěšné.“
Amyas Morse, vedoucí NAO

Smart meter první generace při změně dodavatele „zhloupne“

Vláda umožnila instalovat 12,5 milionů měřičů první generace, známých jako SMETS1. To je více než dvakrát tolik, kolik bylo původně k nynějšku očekáváno. Problém těchto měřičů je, že nejsou dostatečně „inteligentní“. Přibližně 70 % přístrojů SMETS1 přijde o své smart funkcionality, pokud se spotřebitelé rozhodnou změnit dodavatele energií. Dále pak jeden milion přístrojů pracuje v režimu, kdy u nich nejsou „inteligentní“ schopnosti využívány. Odečty se tak i u těchto zařízení musí dělat klasickým způsobem. Velké množství měřičů první generace pro zákazníky znamená, že si často budou muset zvolit mezi výhodnější nabídkou od jiného dodavatele energií, nebo používání dražšího tarifu, ale s možností čerpat výhody smart meterů.

Mezi chytrými měřidly (smart meter) převažuje první generace.zařízení. Zdroj: NAO

Počet a rozšířenost měřicích přístrojů druhé generace, které již takové problémy nemají, nedosahuje původních očekávání. Pouze 109 tisíc měřidel SMETS2 bylo dosud instalováno. Přitom se ovšem v tomto období předpokládalo množství 23 milionů zařízení. Problémové je i geografické rozdělení měřidel druhé generace. V severní části Anglie bylo v důsledku technických problémů instalováno pouze tři tisíce těchto měřidel.

„Jsme pevně přesvědčeni, že rok 2023 je realističtějším časovým rámcem. Stanovení nového termínu by umožnilo vyjasnit si technické problémy a zajistit, aby spotřebitelé získali s novými zařízeními zkušenost.“
Gillian Guy, generální ředitel Citizens Advice

Vláda si v tuto chvíli za svými původními plány stojí a věří, že se vše nakonec stihne do plánovaných termínů.

„Řekli jsme, že všem bude nabídnuto inteligentní měřidlo do konce roku 2020, aby bylo možné těžit z jeho výhod. A tento závazek splníme.“
Ministryně energetiky, Claire Perry