Domů
Trh s elektřinou
Ceny elektřiny se v Německu kvůli silnému větru propadly do záporných hodnot
Větrná farma Fântânele Cogealac. Autor: Sandri Alexandra

Ceny elektřiny se v Německu kvůli silnému větru propadly do záporných hodnot

Německý trh na konci minulého týdne opět zažil den s převahou záporných cen elektrické energie. Na poklesu cen až několik desítek eur pod nulu se kromě nižší sváteční a víkendové poptávky podepsalo zejména větrné počasí, díky kterému větrné elektrárny dokázaly po většinu dne pokrývat přibližně dvě třetiny tamní spotřeby.

S koncem letošního roku dorazilo do střední Evropy větrné počasí, díky kterému se výroba elektřiny ve větrných elektrárnách dostala výrazně nad průměrné hodnoty. Výroba německých větrných elektráren byla vysoká celý uplynulý víkend, a to především v neděli, kdy v průběhu celého dne neklesla pod 30 GW a během odpoledních a večerních hodin přesahovala i 40 GW.

Se silně větrným počasím často přichází i období záporných cen elektrické energie na denním trhu, kdy kromě vysoké výroby větrných elektráren běží i část konvenčních zdrojů. Přebytek výroby elektřiny se tak tradičně podepsal na spotových cenách, které v průběhu neděle klesaly až k -30 EUR/MWh. Vzhledem k tomu, že záporná cena byla zobchodována pro většinu nedělních hodin, se tak do záporu dostal i celodenní průměr, který činil -13,45 EUR/MWh.

Krátká, několikahodinová období záporných cen nejsou v posledních letech žádnou výjimkou, avšak počet hodin se zápornou cenou v letošním roce výrazně vzrostl. Již loňský rok byl s 45% meziročním nárůstem na 211 hodin rekordním. V letošním roce přitom ceny na denním trhu v Německu klesly pod nulu ve 298 případech, tedy o více než 40 % častěji než v roce 2019.

Jedním z faktorů tohoto nárůstu mohlo být i snížení poptávky po elektřině vlivem opatření pro omezení šíření koronaviru. Velký podíl však mělo i větrné počasí na začátku roku, jelikož přibližně třetina ze všech hodin se zápornou cenou v letošním roce byla dosažena během února, tedy před jarním poklesem poptávky.

V letošním roce se během celkem 8 dní ceny propadly tak výrazně, že byl záporný i jejich celodenní průměr. Tato situace obvykle nastává o víkendu, kdy klesá spotřeba elektřiny. V průběhu letošního dubna však průměrná cena na denním trhu vůbec poprvé klesla do záporu i během pracovního dne, jelikož se spolu setkala vysoká výroba z větrných i fotovoltaických elektráren.

K omezení počtu záporných hodin na německém trhu by mělo pomáhat i takzvané šestihodinové pravidlo, kdy provozovatelé obnovitelných zdrojů ztrácí nárok na provozní podporu při dosažení záporné ceny na denním trhu v šesti po sobě jdoucích hodinách. Toto pravidlo se nicméně vztahuje pouze na zdroje uvedené do provozu od roku 2016. S reformou zákona o obnovitelných zdrojích by pro nové elektrárny mělo být toto období zkráceno na 4 hodiny.

Autor úvodní fotografie: Sandri Alexandra

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(138)
Juan Convidado
1. leden 2021, 18:04

@ Jan Veselý (30. prosinec 2020, 12:55)

Přestaňte argumentovat ad hominem. Jak se opovažujete, vy, kdož neznáte základní rozdíl mezi lineární a exponenciální funkcí, shazovat práci, renomovaného profesora experimentální fyziky na univerzitě v Heidelbergu, pouze na základě povrchních informací o jeho věku a profesi. Co na tom, že mu bude 80let a že těžiště jeho vědecké práce je jaderná fyzika? Kdybyste se místo amatérské „psychoanalýzy“ věnoval raději rešerši, věděl byste, že jeho kniha: „Die Zukunft unserer Energieversorgung - Eine Analyse aus mathematisch naturwissenschaftlicher Sicht“ ve které shrnuje přednáškyz let 1998-2001 na téma energie, má zcela zásadní význam a vyšla ve dvou vydáních 2010 a 2014 v renomovaném nakladatelství Springer. Samozřejmě, že se poznatky okolo globálního zásobování energií neustále vyvíjejí a proto jsou na internetových portálech:

https://www.physi.uni-heidelberg.de/~pelte/energie/energie4/start.htm

https://www.physi.uni-heidelberg.de/~pelte/energie/energie3/start.htm

k dispozici doplňující skripta Energie3 a Energie4, ve kterých jsou všechna data a poznatky průběžně aktualizovány až do dnešního dne.

Kniha(Energie2) a skripta(Energie3+4) pojednávájí o energii jako o prostředku generování entropie, což je předpokladem všech procesů probíhajících na Zemi. Dostupné zdroje energie se dělí na obnovitelné a neobnovitelné. U druhé skupiny se jejich dosah vypočítává pomocí matematických modelů s přihlédnutím k vývoji počtu obyvatel a životní úrovni. Pomocí fyzikálních zákonů se zkoumá, do jaké míry mohou obnovitelné energie nahradit ztrátu neobnovitelných energií. Zároveň tyto zákony definují hranici, kterou růstové procesy na Zemi nesmí překročit.

Přednášky měly za cíl především představit a vysvětlit fyzikální zákony upravující využívání energie. Tyto zákonitosti jsou obrazem toho, co se děje v přírodě, popisují matematickým jazykem pravidla, jimž podléhají všechny procesy probíhající v přírodě a která nelze žádnými prostředky ani žádným člověkem potlačit.

Knihu doporučuji všem zájemcům o tuto problematiku a zejména zeleným technofantastům, aby procitli ze svého utopického snu. Předpokladem k pochopení jsou pouze středoškolské znalosti fyziky a němčiny.

.

Milan Vaněček
1. leden 2021, 20:54

Pane Convidato, je něco úplně jiného orientovat se v nějaké problematice pomocí čtení knih či učebnic

ve srovnání s poznáním pomocí vlastního vědeckého výzkumu a vlastní praxe.

Nikdo nezpochybňuje kompetenci pana profesora ve znalosti jaderné energetiky, je možné polemizovat s jeho názory na energetiku obecně, pravděpodobně jeho informace třeba o fotovoltaice nemusí být aktuální a hluboké.

Rozhodně se však mýlíte když popisujete pana Veselého jako člověka neznalého matematiky.

Radim
2. leden 2021, 06:50

No, možná pan Veselý matematiku zná, ale ve svých příspěvcích tady a pod podobnými články používá spíš zelenou propagandu a zelená dogmata.

pr
2. leden 2021, 16:58

Inu od Vás to sedí. Po Vámi uvedených bludech o zvyšování ceny elektřiny nad inflaci z důvodu zavádění OZE se divím Vaší drzosti vyjadřovat se k hodnocení propagandy jiných.

xoor
2. leden 2021, 21:50

Týjo, vy platíte jako koncák stejnou cenu za 1MWh jako na burze? Mám dojem, že to nikoho moc nezajímá, protože různé poplatky za jistič, distribuci a poze jsou mnohem větší. Tak jsi tu propagandu nech.

pr
3. leden 2021, 11:47

Máte snad graf lépe vystihující realitu? Pokud ano, sem s ním a třeba jej i okomentujte. Do té doby melete prázdnou slámu. Nevím co vidíte na z mého pohledu nezávislém grafu vývoje ceny jako propagandu.

Jan Veselý
3. leden 2021, 13:24

Tak jsem se trochu díval na texty pana profesora, stačil Google Translator. Hned začátek textu o fotovoltaice mi udělal radost:

"Prinzip besitzt die Fotovoltaik ein ausreichendes Entwicklungspotenzial, um in Zukunft die Versorgung der Welt mit Primärenergie zu übernehmen."

Hned potom mě pan profesor ovšem zklamal, protože se z nějakého důvodu psychicky upnul k tomu, že fotovoltaická elektřina by se měla vyrábět jen na pouštích. Nechápu proč.

Ještě větší zklamání z jeho výkonu je dále v textu, kde se z nějakého důvodu upnul na prezentované panely firmy Pyron-Solar z roku 2008, včetně ceny. Jakkoliv dále updatoval jiné informace, zásadní vývoj cen, účinnosti FV a produkce panelů (W/m2) zcela ignoroval. To bych hodnotil jako zásadní chybu.

Jako další chybu bych hodnotil to, že si pan profesor nedal práci, aby zjistil proč existuje nesoulad mezi jím předpokládanou a výrobcem deklarovanou výrobou a místo toho bohapustě spekuloval.

Sorry, ale tahle jedna kapitola mi stačila, abych jeho dílo odepsal jako bezcenné. Asi pořád zůstanu u Lovinse. Ten vidí do budoucnosti mnohem lépe.

Juan
4. leden 2021, 23:38

Nevím Jane Veselý, k čemu jste se upnul psychicky vy, že jste schopen tak ohavně zhazovat dílo významného vědce, překrucovat jeho texty a podsouvat mu nekalé úmysly.

Pelte píše o FVE velice pozitivně, říká, že poušť je obzvláště vhodná pro fotovoltaiku protože má nejvyšší Leistungsflaechendichte 2500 kWh/a/m2, ovšem nikoliv pouze zde. Uvedl, že Španělsko je rovněž velmi vhodná oblast pro FVE. Avšak Německo již podstatně méně. Dále tu uvádí 5 největších uživatelů FVE a jejich přínos pro domácí PEB(Primarenergiebedarf), který je velmi nízký (0,2 – 1,3%). Přitom nezapomíná uvést, že ne každá poušť je pro FVE vhodná, protože je třeba je stavět poblíž průmyslových center. Takže v Australii a USA a podmínkou je nutnost akumulace a transport vodíkem.

Firmu Pyron Solar si vybral, protože ta jednak vyvolala v DE veliký rozruch a ohlas a také kvůli technickým zvláštnostem s udájným vysokým stupněm účinnosti. Provedl ekonomický rozbor a došel k pozitivnímu závěru, že USA by mohla veškerou potřebu EE pokrýt zkrze FVE, ovšem Německo nikoliv.A ptá se proč za takových okolností nehraje FV v USA takovou roli jakou by teoreticky měla.Domnívá se, že údaje poskytované na internetu nezobrazují celou pravdu o nevýhodách a záporech této transformační techniky, jakou jsou krátká životnost, nižší účinnost fotodiod díky velice silnému přímému slunečnímu záření v poušti a nevyřešená ochrana před písečnými bouřemi a prachem. FVE by měla vydržet fungovat aspoň 40 let aby mohla garantovat konkurenceschopnou cenu EE. Ale upozorňuje, že to jsou jeho čisté domněnky, vycházející z faktu, že FVE nehraje v plánech USA v zásobování energíí téměř žádnou roli. Avšak kdyby se tam FV prosadila ve velkém, tak by by to průlom a FV by se stala dominantním OZE.

Ovšem než k tomu dojde zbývá odpovědět na otázku:

Jak se změní klima na Zemi, když budou velké oblasti v pouštích pokryty fotodiodami, které převádějí sluneční exergii převážně v anergii?

Juan Convidado
1. leden 2021, 23:31

Velmi uvítám pane Vaněčku, když nás seznámíte s výsledky vašeho výzkumu, praxe a s prameny, ze kterých čerpáte a zároveň vás žádám, abyste netrval na tvrzení, že nové obnovitelné, nevyčerpatelné (neboli jak říkáte vy redundantní) zdroje energie , jako např. slunce a vítr,jsou lehce škálovatelné, protože opak je pravdou(viz Gail Tverberg, Chris Martenson,Richard Heinberg a další). Dále trvám na tom, že pan Jan Veselý opakovaně napadá diskutující a jejich prameny formou ad hominem a navíc nedokáže rozlišit rozdíl mezi lineární a exponenciální funkcí, protože 26. prosinec 2020, 20:54 napsal do diskuze tyto absurdní věty, které ho zcela diskvalifikují:

„Populační exploze (tj. rychlejší než exponenciální růst) je jen nějaká vaše utkvělá představa. Dokonce i tvrzení o exponenciálním růstu počtu lidí jsou dávno překonané a zastaralé úvahy, které HLAVNĚ nemají oporu v datech. Počet lidí už dlouho roste lineárně“

Samozřejmě, že informaci o která svá data se opírá,neuznal za vhodné nám sdělit, stejně jako to, nechci říct úmyslně(honi sois qui mal y pense)činíte i vy. Bez udání pramenů je jakákoliv seriozní diskuze zbytečná.

Carlos
2. leden 2021, 01:13

A) Vzhledem k tomu že pan Vaněček se polovodičům a fotovoltaice věnoval profesionálně značnou část života...

B) Pana Veselého znám dost dlouho a nějakého napadání diskutujících jsem si nevšiml. Kdyby se lidská populace opravdu vyvíjela podle exponenciály, tak bude od miliardy k miliardě méně a méně času, ale signifikantně méně času, ne aby poslední tři miliardy rostly za zhruba konstantní čas. Já na trochu menších grafech vidím tedy po 50. až 60. letech spíše přímku. Graf mi více připomíná V-A charakteristiku diody. Celkem dobře to může být logistická křivka. Ano, možná když to spočteme, tak z toho exponenciála bude, ale taková co se bude blížit přímce. Pokud by to mělo být exponenciální, tak by se musel čas mezi miliardami zkracovat, ono se to neděje. +- pár měsíců může pořád ještě ukazovat dozvuky válek.

Nevšiml jsem si že by se stejně tak použily ad hominem argumenty na Vaše zdroje, nejblíže jsem tomu byl já když jsem chtěl napsat takovou parafrázi milleniálské rýmovačky na jeden z Vašich zdrojů. Neudělal jsem to.

Zásadní problém s predikcemi, jakýmikoliv, i třeba jen 15 let starými, i u nových technologií je že se hodně netrefí, celkem často. Podle jedné předpovědi měl být New York kolem roku 2000 pod ledem.

Jinde se zase pořád argumentuje tím že ERoEI FVE je malá, jenže je to založené na na prastarých datech z doby více než 15 let dozadu a i nejkonzervativnější výpočet ukazuje ERoEI někde jinde (ERoEI panelu), ale ještě modernější technologie to mají v rozmezí 12-20.

Radim
2. leden 2021, 08:00

Lidská populace se opravdu vyvíjí podle exponencionály. Jako vývoj každé živé populace každého druhu, to je prostě jeden ze základních teoretických zákonů dynamiky populací.

Menší problém je akorát v tom, že dynamika populace druhu se vyvíjí exponenciálně DO TÉ DOBY, dokud nenarazí na OMEZUJÍCÍ podmínky. To znamená jen na začátku vývoje. Později, jak začnou účinkovat omezující podmínky, se exponenciální křívka změní v logistickou. V současné době je lidstvo v takové etapě váhy omezujících podmínek, že křivka vývoje lidské populace se jeví jakoby lineární. Momentální limita maximálního počtu lidské populace na zemi je žřejmě někde mezi 1,5 - dvojnásobkem současného počtu lidí na zemi.

Úroveň limity je potom dána současným stavem vědy a techniky. Pokud by se dnešní úroveň vědy a techniky zakonzervovala, například globálním prosazením zeleného náboženství s určitými přiměřenými pokrokovými prvky, růst počtu populace by se neustále zpomaloval a blížil k limitě. Pokud by lidstvo neztratilo svou inovační aktivitu a neustále by přicházely nové objevy a vynálezy, limita by se s každým aplikovaným vynálezem a objevem neustále posunovala směrem nahoru a podle toho posunu by se růst lidské populace zpomaloval pomaleji nebo by byl pořád konstatní nebo by se i zrychloval. Pokud by v dohledné době byl objeven způsob, jak by lidstvo mohlo například snadno osídlit ostatní planety sluneční soustavy a případně i jiné prostory ve sluneční soustavě, třeba asteroidy, rychlost růstu lidské populace by se bezesporu vrátila na spodek logistické křívky, na exponenciální růst.

Pokud by naopak globálně převládlo konzervativní zelené náboženství založené na plošném zchudnutí většiny obyvatel a tím ztrátu kvalitního vzdělání a možnosti těch obyvatel se účastnit na objevech a vynálezech a na udržování technické úrovně lidstva, úroveň limity by se snižovala a rychlost růstu populace by rapidně klesala. Případně pokud by tak limita klesla pod současný počet lidské populace, docházelo by různými mechanismy k snižování počtu lidí na zemi. Totéž by probíhalo a nejspíš ještě rychleji, pokud by na zemi globálně převládl radikální islám nebo jiné podobné náboženství stavící se proti pokroku a rozvoji společnosti.

Milan Vaněček
2. leden 2021, 08:27

Radime Vy jste alespoň pochopil logistickou křivku (já jako fyzik jsem užíval "stretched exponential"), na rozdíl od pana Convidado, ale vůbec jste nepochopil ten obrovský vědecký a technický pokrok v energetice od časů Vašeho studia.

To co kecá Greta a podobní neberu jako vyjádření vědců a techniků, Sledujte spíš weby ISE Fraunhofer či Stanford Universitu, to jsou špičková vědecká pracoviště kde se dovíte nové věci.

Carlos
2. leden 2021, 13:48

Děkuji za objasnění a že vlastně máme tak nějak pravdu, kolem současného stavu, všichni.

Jenže ty omezujíc podmínky mohou být i řekněme "netechnické" a "nezelenonáboženské". Podívejte se třeba na Japonsko, které rozhodně zeleným náboženstvím netrpí, technologicky je stále na výši a přesto začíná celkem prudce vymírat. A i když všechny problémy tam lze řešit technicky, ale vlastně i částečně netechnicky, tak se trend neobrací. Kombinace velkoměst a tlaku na výkon vedla ke vzniku fenoménu hikikomori a ke stavu kdy asi třetina mužů do 35 neměla pohlavní styk (nikdy) a další velké procento v posledním roce, pro ženy je to trochu méně, ale stále dost velké procento. A je to dáno společenským tlakem na výkon a vysokou hustotou zalidnění kolem metropolí. Podobné tlaky pak vznikají v západní společnosti také. Paradoxně to co mělo učinit seznamování snadnějším jej udělalo komplikovanějším. Člověk nesoutěží už jenom s ostatními ve čtvrti nebo městě, ale s celým okresem, krajem a klidně celou republikou.

Další věc kterou je třeba vzít do úvahy je že mezi počtem dětí a vzděláním je nepřímá úměra, povětšinou, takže je otázka jestli by při teraformaci třeba Venuše (myslím že na to máme teoreticky trochu lepší technologii než na teraformaci Marsu, z hlediska dlouhodobé stability) a budování nějaké "vzdělanostní" společnosti, asi tam nepůjde zrovna reprezentativní vzorek společnosti na Zemi, k exponenciále dojde, nebo ne. Myslím že tu hraje nějaké podvědomé napodmiňování memy sci-fi z 50.-60. které spíše ukazují sci-fi budoucnost jako cosi sterilně bílého. Srovnejte si tropy ve sci-fi a třeba ve fantasy, ve fantasy je celkem běžné že se alespoň nějak objevují vícečetné rodiny nebo setkání postelového druhu (pomiňme vysokou Tolkienovskou fantastiku), v klasické sci-fi toho nebylo tolik a dodnes není. Možná je to i spojitostí sci-fi s propagandou za studené války, z většiny sci-fi cítím nádech militarismu, zatímco fantasy autoři si řekli "screw gov, I want be hero and build my own legend!"

S tím může být, a nejspíše i je, provázán pokles inovační aktivity, prostě se mění rozložení schopností ve společnosti. Další věc, která za tím může být, je nákladnost dalších objevů. Nebo taky to že se ten inovační potenciál přesunuje jinam, do jiných oblastí, IT, robotiky atd. Taky se to nedá asi měřit moc patenty protože se nemálo věci dnes dělá jako "free ware" sto roků dozadu by se každý nesmysl, co kdo udělá, patentoval. Dneska? Právě to hodíte na share server.

Co se "zeleného náboženství" a "plánů na zchudnutí většiny lidí na zemi týče", podívejte se na to k čemu došlo mezi lety 1980 a 2008. V západních zemích zase generace Y a Z budou mít s vysokou pravděpodobností hůře než jejich rodiče a natož prarodiče (boomers), na trh s bydlením se nedá jen tak dostat, práce je také nejistá. Vzdělání pro průmyslový národ narazilo na deindustrializaci a není s to poskytnout schopnosti nutné pro přechod od velkovýroby s velkoprůmyslem (kolbenky s tisíci zaměstnanci v každém okresním městě) na průmysl menší, specializovanější a na živnosti. Takže dost lidí se potýká s problémy, ale to nemá se zeleným náboženstvím co společného. Pokud tedy ti o přišli s přesunem do Asie zároveň nebyli dlouhovlasí hippies v batikované košili nosící trepky. Ne, nepotřebujeme, jako tvrdí jeden odborář a jako tvrdí předseda jedné průmyslové asociace, více lidí na učňácích a ve fabrikách. Ba naopak, potřebujeme mít co nejvíce lidí kteří budou vytvářet přidanou hodnotu pro sebe, v regionech a provozovat menší firmy, které ale budou flexibilnější a produkovat s vyšší přidanou hodnotou. Jde to.

Další věc je že tou dobou bylo životní prostředí už dost dorasované průmyslem a bylo třeba s tím něco dělat a stál je. Ř. Hudson je dodnes zamořená polychlorovanými bifenyly z výroby elektrotechnických zařízení, u nás byly zničené krušné hory. Zbyly dodnes po chemičkách staré ekologické zátěže. Máme silně narušenou krajinu, zbytečně kanalizované řeky, kde se ty úpravy dělaly už v době kdy se vědělo že to asi není moc dobré.

Další věc je že máme dnes zastaralou infrastrukturu, která limituje možnosti jak lidí tak ekonomiky. (V ČR se bohužel investuje jen velmi pomalu)

Když se to sečte, tak vysoká nespokojenost se současným systémem a chodem společnosti je jenom pochopitelná. Zejména pokud k tomu vezmeme ještě do úvahy že se zase budou měnit politické generace.

Juan Convidado
2. leden 2021, 16:25

Carlosi, nepodložené subjektivní domněnky, ať pana Vaněčka, Veselého nebo dalších jsou mi lhostejné. Mě zajímají fakta a zdroje, ze kterých se čerpá.

Podívejte se na křivku vývoje populace za posledních 10.000 let a hlavně na období od 17.stol. do současnosti. Jestli tohle není exponenciální růst, tak co tedy?. Mužete to nazývat exploze, přelidnění nebo overshoot, to na faktech nic nemění.

https://en.wikipedia.org/wiki/Human_overpopulation#/media/File:Population_curve.svg

A tento růst bude nadále pokračovat exponenciálně, aktuální Grow Rate je asi 1,1%. !!!

https://population.un.org/wpp/Graphs/900

A odpověď na otázku, proč se tento exponenciální růst zpomaluje a kolem roku 2060 se možná úplně zastaví na na 10-12 mld. a proč pak populace začne prudce klesat najdete již v knize „Limits to Growths“ z roku 1972v v mnohokrát ověřeném modelu Word3 (viz např. Ugo Bardi a jeho blog Cassandra´s legacy)

https://ourfiniteworld.com/2019/01/09/2019-world-economy-is-reaching-growth-limits-expect-low-oil-prices-financial-turbulence/1972-base-limits-to-growth-forecast-with-2019-dotted-line/

S dnešními 7,7 miliardami lidí na světě jsou přiměřené dodávky energie absolutním požadavkem, pokud nechceme, aby se ekonomika zhroutila a populace klesla na velmi nízkou úroveň.I přes veškerý pokrok, jehož bylo dosaženo při snižování porodnosti na celém světě, populace stále rok od roku roste. Nezadržitelný růst světová populace vede k prohlubujícímu se drancování veškerého přírodního bohatství.

V omezeném prostoru planety však nemůžete chtít trvale expandující systém! Ekonomika není a nebude schopna dostatečně rychle a účinně nahradit neobnovitelné zdroje energie a proto směřuje ke kolapsu. Znečištění a změny klimatu jsou sice v popředí rizik, které nás bezprostředně ohrožují. Avšak pokud se růst populace nezastaví a zároveň nezabezpečíme nové zdroje a dostatečné množství levné energie - pak narazíme plnou parou na limity růstu ... a následně korekční mechanismy evoluce nás zasáhnou s maximální tvrdostí.

Carlos
2. leden 2021, 23:42

Jestli je to exponenciála která roste tak pomalu že je to skoro přímka, tak to počítáte jako přímku a je to pro praktické použití přímka. Jedna z prvních věcí které se naučíte když děláte něco s elektronikou, tranzistory, elektronky, diody... kdy to vypadá jako přímka to pro praktické použití v okolí pracovního bodu přímka je, pokud si to nedáte do kolene což znamená zpátky do katalogu a holt místo ecc83 tam budete muset dát ecc88, nebo to celé předělat abyste v lineární oblasti byl. Takže pokud poslední tři miliardy rostou blízce přímce, tak to aproximujete jako lineární růst a koleno v první polovině 20. století vás nezajímá, stejně jako oblast VA charakteristiky před kolenem. Důvodů proč se to tak dělá je víc a jeden z hlavních je že Vás nezajímá co bylo kdesi v minulosti, jak se ta fce chová kdesi daleko pryč v minulosti, ale potřebujete ji znát v okolí bodu. Pro rok 2000, 2010, 2020, ještě 2030 se to bude chovat v jejich okolí jako funkce +-lineární.

Ano, Římský klub, organizace které ty predikce nevyšly už několikrát, i bez velkého hledání najdete že tam dohromady smíchali fosilní zdroje a z nich jdoucí znečištění, no jestli to modelovali na technologii 60. let, nebo průměrech, tak potěš pandu, to můžete hodit z okna totiž. Jeden litr nafty spálené technologií 50. let má jiné znečištění než ten spálený technologií dnešní. A počítačový model není orákulum, počítačový model je model, který psal člověk, který měl zadání. Jestli jste někdy něco takového psal, tak byste věděl že se dá pokaždé napsat takový který dá výsledky jaké chcete. Kdybyste měl plonkovní milion a půl, tak se můžeme domluvit a během dvou let dostanete dva takové World3 modely, jeden podle kterého nebudou problémy nikdy a jeden podle kterého jsme se neměli vyhrabat z katastrofy na konci 80. let. Simulace odpoví na to co chcete a jak chcete, pokud chcete. Simulace je děvka prodejná, ne neposkvrněná Sibyla.

Pokud je výrazně narušena důvěryhodnost modelu, což u World3 podle mne je pokud se pak odkazujete na další práce na něm založené, tak ten výstup nemusí být zrovna košer.

Další věc je že můžete obrovským způsobem změnit spotřebu energie jenom tím jaké pobídky/daně zavedete do ekonomiky a dopravy, jaké tam použijete energie, jakou infrastrukturu budete stavět. Typicky naftové auto vs. elektrický vlak. Spotřeba energie na trase mezi Bohumínem a Břeclavi je na tunu někde úplně jinde.

Ano, pokud máte omezený objem zdrojů, tak není možný od určitého bodu exponenciální růst, ale to omezení spíš dříve najdete v ekonomice (dluh), a demografii (na pokles máte zaděláno v momentě kdy se dostanete s porodností pod 2). Ekonomika nám už teď brzdí a bude ještě více, tím že se vyplácí důchody a poměrně velký objem peněz se nemůže účastnit jejího chodu v "růstové" oblasti. Představte si jak by se ekonomika chovala, pokud by mohly být všechny důchody reinvestovány.

Co se týče ceny energií, tak levná účetní není levná vždy, pojem externalita asi znáte, ne? Pokud mám elektřinu z uhlí na 30-40 € a na to je 40€ externalit, tak reálně je za 70-80 €. Ale to by bylo spíš pro Josefa, myslím.

Další problém v té úvaze může být, nevím nakolik je v tom modelu zkázy zahrnut, že zatímco některé koláče nelze sníst a mít, tak některé lze sníst a mít. Například sladkou vodu můžete mít a sníst zároveň. jednak lze připravit sladkou vodu ze slané a není to tak náročné energeticky, ale zejména voda ze systému pro naše použití mizí jedině buď odtokem do moře, nebo výparem. Takže jestliže mám studnu, nebo odsolovačku, která dodá denně 150 kubíků vody, efektivně mám k dispozici mnohem víc díky čističkám odpadních vod, nebo i bez nich, pokud tedy voda moc nepění a troufnete si to rovnou lít na pole. Další problém je to u papíru, plastů, které v určitý moment mohou a končívají, jako energetický zdroj, zase ten barel ropy, nebo hektar lesa nebyl využitý buď a nebo, ale ta stejná hmota se využila několikrát. Jediné omezení v tom je že získání energie a existence té hmoty nemůže být ve stejném čase.

Další věc, kterou žádná z předpovědí nezahrnuje, je současný stav, vs. dosažitelný možný, třeba historický. Já jsem nikdy neviděl žádnou predikci, která by zahrnula možnosti jako to co udělal Rajendra Singh, pomocí low tech řešení obnovil zvodně v jedné části Indie natolik že i s nevyrovnaným přísunem srážek se obnovily vyschlé řeky. Teď si vemte že celý ten pás hor běžící přes Turecko po Indii byl i v teplejších obdobích zalesněný, až se všemi válkami a změnami došlo k odlesnění, na což je navázaná voda. A celé fungování krajiny a na to je napojené zase zemědělství a malý vodní oběh a hrůza dalšího. takže si vemte jak se pohne fungování krajiny a oblasti pokud se začnou obnovovat historické lesy v nevyužívaných oblastech.

A pak je tu ještě jedna věc, iracionální a nevím jestli ji Vy pochopíte. Pokud lidem něco říkáte a něco pořád opakujete, začnou tomu věřit a podle toho jednat. Pokud budete lidem pořád a dost dlouho říkat že to skončí katastrofou, nakonec ji podvědomě přivodí. Pokud budete dost dlouho vykřikovat že se svět zhroutí, tak se zhroutí, pokud tomu dost lidí uvěří. Pokud budete vhodně akcentovat vědecko-technologický pokrok, a připravíte to tak že si to může pořídit každý, tak se nezhroutí ani kdyby tragače padaly. Bohužel Římský klub, toto neví, nebo podle toho nejedná, ale to je o něm známo celou jeho existenci že je to parta pravítkových inženýrů a kazatelů zkázy.

Podívejte se jak to dopadá pokud komunikujete jenom katastrofické scénáře bez naděje, lidi se Vám na to vykašlou a raději budou ještě trochu normálně žít. Pokud na internetu přečtete denně 2-3 články Flegerovského typu, tak si valná část lidí řekne, whatever, tak skočím za dědou dokud žije, než ho to dostane, ještě bych mohl skočit za Frantou pro gořalku... no a už v tom jede celá dědina. Zcela jiný stav než když řeknete: "S virem se to má takto... máme očkování, ale bude nám trvat asi 2 měsíce než proočkujeme kritickou skupinu (cca 20k lidí denně to jde dát). Já vím že to bylo těžké, prosím ještě to vydržte." Takže pokud pořád někdo říká že všechno dojde, a je konec, tak holt lidi si řeknou carpe diem a tím ten konec přivodí.

Carlos
2. leden 2021, 23:42

Jestli je to exponenciála která roste tak pomalu že je to skoro přímka, tak to počítáte jako přímku a je to pro praktické použití přímka. Jedna z prvních věcí které se naučíte když děláte něco s elektronikou, tranzistory, elektronky, diody... kdy to vypadá jako přímka to pro praktické použití v okolí pracovního bodu přímka je, pokud si to nedáte do kolene což znamená zpátky do katalogu a holt místo ecc83 tam budete muset dát ecc88, nebo to celé předělat abyste v lineární oblasti byl. Takže pokud poslední tři miliardy rostou blízce přímce, tak to aproximujete jako lineární růst a koleno v první polovině 20. století vás nezajímá, stejně jako oblast VA charakteristiky před kolenem. Důvodů proč se to tak dělá je víc a jeden z hlavních je že Vás nezajímá co bylo kdesi v minulosti, jak se ta fce chová kdesi daleko pryč v minulosti, ale potřebujete ji znát v okolí bodu. Pro rok 2000, 2010, 2020, ještě 2030 se to bude chovat v jejich okolí jako funkce +-lineární.

Ano, Římský klub, organizace které ty predikce nevyšly už několikrát, i bez velkého hledání najdete že tam dohromady smíchali fosilní zdroje a z nich jdoucí znečištění, no jestli to modelovali na technologii 60. let, nebo průměrech, tak potěš pandu, to můžete hodit z okna totiž. Jeden litr nafty spálené technologií 50. let má jiné znečištění než ten spálený technologií dnešní. A počítačový model není orákulum, počítačový model je model, který psal člověk, který měl zadání. Jestli jste někdy něco takového psal, tak byste věděl že se dá pokaždé napsat takový který dá výsledky jaké chcete. Kdybyste měl plonkovní milion a půl, tak se můžeme domluvit a během dvou let dostanete dva takové World3 modely, jeden podle kterého nebudou problémy nikdy a jeden podle kterého jsme se neměli vyhrabat z katastrofy na konci 80. let. Simulace odpoví na to co chcete a jak chcete, pokud chcete. Simulace je děvka prodejná, ne neposkvrněná Sibyla.

Pokud je výrazně narušena důvěryhodnost modelu, což u World3 podle mne je pokud se pak odkazujete na další práce na něm založené, tak ten výstup nemusí být zrovna košer.

Další věc je že můžete obrovským způsobem změnit spotřebu energie jenom tím jaké pobídky/daně zavedete do ekonomiky a dopravy, jaké tam použijete energie, jakou infrastrukturu budete stavět. Typicky naftové auto vs. elektrický vlak. Spotřeba energie na trase mezi Bohumínem a Břeclavi je na tunu někde úplně jinde.

Ano, pokud máte omezený objem zdrojů, tak není možný od určitého bodu exponenciální růst, ale to omezení spíš dříve najdete v ekonomice (dluh), a demografii (na pokles máte zaděláno v momentě kdy se dostanete s porodností pod 2). Ekonomika nám už teď brzdí a bude ještě více, tím že se vyplácí důchody a poměrně velký objem peněz se nemůže účastnit jejího chodu v "růstové" oblasti. Představte si jak by se ekonomika chovala, pokud by mohly být všechny důchody reinvestovány.

Co se týče ceny energií, tak levná účetní není levná vždy, pojem externalita asi znáte, ne? Pokud mám elektřinu z uhlí na 30-40 € a na to je 40€ externalit, tak reálně je za 70-80 €. Ale to by bylo spíš pro Josefa, myslím.

Další problém v té úvaze může být, nevím nakolik je v tom modelu zkázy zahrnut, že zatímco některé koláče nelze sníst a mít, tak některé lze sníst a mít. Například sladkou vodu můžete mít a sníst zároveň. jednak lze připravit sladkou vodu ze slané a není to tak náročné energeticky, ale zejména voda ze systému pro naše použití mizí jedině buď odtokem do moře, nebo výparem. Takže jestliže mám studnu, nebo odsolovačku, která dodá denně 150 kubíků vody, efektivně mám k dispozici mnohem víc díky čističkám odpadních vod, nebo i bez nich, pokud tedy voda moc nepění a troufnete si to rovnou lít na pole. Další problém je to u papíru, plastů, které v určitý moment mohou a končívají, jako energetický zdroj, zase ten barel ropy, nebo hektar lesa nebyl využitý buď a nebo, ale ta stejná hmota se využila několikrát. Jediné omezení v tom je že získání energie a existence té hmoty nemůže být ve stejném čase.

Další věc, kterou žádná z předpovědí nezahrnuje, je současný stav, vs. dosažitelný možný, třeba historický. Já jsem nikdy neviděl žádnou predikci, která by zahrnula možnosti jako to co udělal Rajendra Singh, pomocí low tech řešení obnovil zvodně v jedné části Indie natolik že i s nevyrovnaným přísunem srážek se obnovily vyschlé řeky. Teď si vemte že celý ten pás hor běžící přes Turecko po Indii byl i v teplejších obdobích zalesněný, až se všemi válkami a změnami došlo k odlesnění, na což je navázaná voda. A celé fungování krajiny a na to je napojené zase zemědělství a malý vodní oběh a hrůza dalšího. takže si vemte jak se pohne fungování krajiny a oblasti pokud se začnou obnovovat historické lesy v nevyužívaných oblastech.

A pak je tu ještě jedna věc, iracionální a nevím jestli ji Vy pochopíte. Pokud lidem něco říkáte a něco pořád opakujete, začnou tomu věřit a podle toho jednat. Pokud budete lidem pořád a dost dlouho říkat že to skončí katastrofou, nakonec ji podvědomě přivodí. Pokud budete dost dlouho vykřikovat že se svět zhroutí, tak se zhroutí, pokud tomu dost lidí uvěří. Pokud budete vhodně akcentovat vědecko-technologický pokrok, a připravíte to tak že si to může pořídit každý, tak se nezhroutí ani kdyby tragače padaly. Bohužel Římský klub, toto neví, nebo podle toho nejedná, ale to je o něm známo celou jeho existenci že je to parta pravítkových inženýrů a kazatelů zkázy.

Podívejte se jak to dopadá pokud komunikujete jenom katastrofické scénáře bez naděje, lidi se Vám na to vykašlou a raději budou ještě trochu normálně žít. Pokud na internetu přečtete denně 2-3 články Flegerovského typu, tak si valná část lidí řekne, whatever, tak skočím za dědou dokud žije, než ho to dostane, ještě bych mohl skočit za Frantou pro gořalku... no a už v tom jede celá dědina. Zcela jiný stav než když řeknete: "S virem se to má takto... máme očkování, ale bude nám trvat asi 2 měsíce než proočkujeme kritickou skupinu (cca 20k lidí denně to jde dát). Já vím že to bylo těžké, prosím ještě to vydržte." Takže pokud pořád někdo říká že všechno dojde, a je konec, tak holt lidi si řeknou carpe diem a tím ten konec přivodí.

Carlos
2. leden 2021, 23:43

Omluva za double post, nějak mi blbne prohlížeč

Milan Vaněček
2. leden 2021, 17:56

Tak už Convidado také pochopil logistickou křivku, aneb že exponenciální růst musí přejít v lineární a pak v saturaci (když nenastane zhroucení systému).

Teď ještě musí pochopit možnosti fotovoltaiky, větru, vody a akumulace elektřiny. Pan blaha.p Vás zásobuje daty jak instalace a výroba ve FVE a VtE roste nejen v EU, ale především v Asii a Americe,

o technických aspektech jsem tu psal mnohokrát, vygůglujte si třeba něco o celosvětových možnostech slunce, větru a vody pro výrobu elektřiny od prof. Jacobsona ze Stanford University ...

Juan Convidado
2. leden 2021, 18:21

Neustále odvracíte pozornost od dvou zásadních neřešitelných problémů, kterými jsou přelidnění a snižování přísunu levné energie z neobnovitelných zdrojů paliv jako jsou ropa,uhlí,plyn nebo uran.K růstu ekonomiky, vědy, techniky a blahobytu bylo, je a bude třeba dostatečný přísun levné energie převážně z fosilních paliv. Energetický mix tvoří: ropa 33%, uhlí 29%, plyn 24%, atom 4%, hydro 7%, a jen zanedbatelný podíl 3% tvoří tzv. nové obnovitelné zdroje.Ještě nikdo nevysvětlil, čím se nahradí ztráta zhruba 85% světové spotřeby energie, když přestaneme spalovat uhlí, ropu a plyn. Výroba elektřiny tvoří pouze 1/3 této spotřeby. Navíc neustále zapomínáte, že naše civilizace již překročila limity růstu a nachází se ve fázi postupného úpadku, po němž bude následovat zhroucení přesně dle scénáře Standart Run predikovaného v modelu Word3 (Meadows 1972). Dnes již nejsou k dispozici energie, čas a levné zdroje surovin na efektivní přestavbu infrastruktury. Co nastane dříve, jestli ekonomická či ekologická katastrofa není podstatné. Naše civilizace nezvratně umírá. Varování vyslovená před 50 lety v knize The Limits to Growth byla stejně neúčinná jako pravidelné konference o klimatu. Zdá se, že určité mechanizmy vývoje jsou předvídatelné i když lidstvo mělo možnost změnit své chování. Pádu již nelze zabránit, pouze ho ztlumit radikálními omezeními, tak jak navrhl Graeme Maxton v knize Change!.

pr
3. leden 2021, 12:21

Přesně jak bylo psáno. Pokud je člověku dána naděje, pak tento se zařídí sám. Takže náhrada 92% energie pro vlastní spotřebu z distribuční sítě je i neelektrikářem realizovatelná. forum mypower cz/viewtopic.php?f=23&t=2328&start=420#p139926

Když to zvládne stavař svépomocí, proč by to nezvládli za pomoci elektrikářů i jiní. Nesmí však být líný jako veš. A že se tak mimo ČR děje je vidět ihned po přejezdu hranic. Takže tady vlastně řešíme lejno. Buď se na nedostatek připravíš, nebo budeš paběrkovat co na Tebe zbyde.

Milan Vaněček
3. leden 2021, 18:04

Pane Convidado, uvědomte si že třeba když spalujete naftu v automobilu, tak využijete energii z ní k pohonu auta ve spalovacím motoru cca z 20 či 30%, v elektromobilu využijete elektrickou energii skoro ze 100%. Tepelný motor má jinou účinnost než elektrický.

A hned se Vám náhrada těch 33% energie z ropy hodně smrskne.

Přímá výroba elektřiny ve FVE a VtE bude brzy ve světě desetinásobná vůči dnešku (tak do 15 let), jen roční výroba elektřiny z fotovoltaiky stoupla od roku 2000 do 2020 ve světě pětisetnásobně!!! Je to obrovský zdroj elektrické energie, nevyčerpatelný dokud slunce svítí, nejsou žádné bariery, co se týče materiálů, je možná úplná recyklovatelnost dosloužilých elektráren.

Juan
4. leden 2021, 19:18

Pane Vaněčku,E-auto je nesmysl stejně jako FVE a VtE.Je to zbytečné drancování ubývajících surovin,energie a materiálů. Je to jak ekologická,tak i ekonomická sebevražda, která nás povede o to rychleji ke zkáze. Už jste někdy slyšel pojem ekological footprint? Když spočítáte kolik se CO2 vyprodukuje při výrobě e-auta,včetně baterie a elektřiny, tak zjistíte, že budete muset ujet s e-autem 200.000km, abyste to emisně srovnal s Dieselem(např.Golf)Li-Baterie váží kolem 500kg a vydrží max. 8let a stojí co polovina nového vozu. Kdo si koupí auto za 40.000€ které ujede max.400km když diesel stojí 20.000€ a dokáže ujet až 1000km na jednu nádrž. Poslechněte si co o tom říká Fritz Indra a Hans Werner Sinn a přestaňte fantazírovat.A to nemluvím o surovinách:lithiu,kobaltu,mědi, neodymu,antimonu atd. Spočítejte si kolik tun surovin budete potřebovat na tu zelenou pěrestrojku jen pro Evropu a zjistěte si kolik se toho dnes kde těží.A to nemluvím o recyklaci. Ta je u li-baterií nulová a u toho ostatního o nic lepší.

Dokud uspokojivě nevyřešíte akumulaci elektřiny, tak nemáte šanci. Podívejte se jaké VtE a FVE dělají problémy Němcům dnes a to chtějí v r.2023 odpojit všechny KKW. Kde pak tu elektřinu vezmou?

Kam postaví všechny ty panely a větrníky? Nikdo to nechce mít za domem. Už jste si spočítal tu plochu? A víte kolik budou potřebovat ještě přečerpávacích elektráren a bateriových úložišť? Jásáte o věd.tech.pokroku a tak se zeptám kam to dotáhli Němci za 30let Energiewende a 18let EEG? V roce 2016 byli s novými OZ na 6% spotřeby prim.energie, dnes to nebude o moc víc. Ale kolik je to stálo? A co z toho? Mají s Dány nejdražší el. na světě a sítě na pokraji zhroucení. A to chtějí v roce 2050 krýt 60% spotřeby prim.energie z nových OZ. To by museli počet dnešních FVE a VtE zvednout 10x a mít k tomu patřičná úložiště.

Možná víte cosi o fotovoltaice ale o limitech růstu a riziku při jejich překračování, o tom nemáte ani ponětí. Tak přestaňte s tím lakováním na zeleno! Na New Green Deal už je pozdě. To se mělo začít před 50lety. Dnes už zbývá akorát tak leda začít se vším maximálně šetřit aby nám to vše ještě pár let vydrželo. Protože až nás tu bude 10 miliard, tak je konec.

HJU
2. leden 2021, 18:23

Pánové,

jste teorii, a v celé diskusi chybí REALITA.

Potenciál VTE v ČR končí na západní hranic. Dál je to chudoba.

Němci mají své problémy a ČR má úplně jiné problémy.

Žijete ve velké teorii.

Nepromluvil tu ani jeden dispečer, proč se někdo takový neozval

těmto teoretikům.

Vraťte se do reality.

Děkuji.

pr
3. leden 2021, 14:29

Možná se neozval proto, že není co řešit a taky má dobře placené bydlo a zvládá svou práci levou zadní. Nebo-li kde není problém, není třeba hledat jeho řešení.

Jan Veselý
30. prosinec 2020, 09:07

Jak se tak dívám, mají Němci nejvyšší čas udělat něco s tou nepružnou uhelnou/jadernou/biomasovou výrobou která nechce/neumí uhnout, kdy je to potřeba. A/nebo by měli stimulovat pružnou spotřebu. I "blbé" elektrokotle by v tomhle období mohly ohřát HODNĚ vody pro vytápění.

Milka
1. leden 2021, 20:34

Vy už fakt nejste normální.

Emil
30. prosinec 2020, 09:42

Zapomněl jste na nepružnou větrnou/solární/plynovou/vodní výrobu, která v tomhle období taky nechce/neumí uhnout...

Ondra
30. prosinec 2020, 10:12

Biomasa nema sebemenší důvod uhejbat když má stejně jako slunce/vítr garantovanou výkupní cenu protože to je OZE.

Jaderky taky nemusej uhejbat protože maj prodaný dávno dopředu takže je nějaký záporný ceny netrápěj. A navíc do dvou let uhnou navždycky takže to už Němci vyřešili. Ale i tak sjely v neděli v noci o 2-3 GW.

Uhlí a plyn šly dolu dost možná jak jen ekonomicky mohly. Ale je zima takže tam bude nejspiš kogenerace která dodává taky teplo/páru takže to buď nemůžou komplet odstavit nebo se jim to nevyplati.

Neni to tak jednoduchý jak si to představujete Vy (jak Hurvínek válku) jinak by to Němci měli pořešený.

Jan Veselý, t.č. Hurvínek
30. prosinec 2020, 16:12

A teď se Ondro zamyslete nad jednou Hurvínkovou "radikální myšlenkou". Co takhle přemýšlet nad tím jak ve spolupráci s provozovateli bioplynek dát dohromady takový obchodní model, kdy by se maximalizovala jejich hodnota v síti a oni by za tuto službu dostali adekvátně zaplaceno. Jsou to přece jen plynové motory, které se snadno zapínají a vypínají a skladování bioplynu není těžké.

Martin
1. leden 2021, 11:12

Myslím, že hezký model takové flexibilní výroby tepla a elektřiny mají například ve Stockholmu. Jedná se o kombinaci KGJ a velkých tepelných čerpadel. Princip je jednoduchý, vysoká cena elektřiny na trhu znamená maximální výrobu tepla z KGJ a prodej elektřiny, nízká cena elektřiny znamená maximální výrobu tepla tepelným čerpadli.

Bob
30. prosinec 2020, 16:58

Pane Veselý:

Pokud vím, legislativně nic bioplynkám nebrání, aby vyráběly elektřinu ve špičkovém provozu (pro vyrovnávání spotřeby). Ovšem, jak tu už bylo psáno, proč by to dělaly (stavěly nějaké drahé plynojemy, větší výkony KGJ, které někdy nevyrábějí), když mají přednostní odběr a provozní dotace kdykoliv.

Kromě toho jsou tu i problémy technické:

-Ty novější mají podmínku využívání odpadního tepla. Což je správné, ale kvůli tomu nemohou tak jednoduše vypínat (dodávají také teplo).

- Motory KGJ jdou sice vypnout snadno, ale opakované starty způsobují značné opotřebení a tím i vyšší náklady na provoz. Proto se KGJ provozují tak, že se startují max. 1*denně.

Ostatně pokrývají jen malou část výroby, takže i tak by jejich regulace nestačila.

Zdaleka nejvíce regulace (ne jen absolutně, ale i v %) v citovaném dni 28.12. zajišťovaly elektrárny uhelné. Změna z 15 210 na 5 093.

Plynové z 7 247 na 2 857.

Biomasa 4 605 na 4 577, prakticky beze změny, ale s tak malou celkovou výrobou toho moc nezregulujete.

Jan Veselý
30. prosinec 2020, 20:01

Proč by to dělali? Co třeba proto, že budou chytřejší než typický "to nejde" diskutér na oEnergetice a budou myslet na to, co bude za pár let až jim doběhnou Feed-in-Tariffy. Jako zdroj vyrábějící v módu "běžím pořád na plné pecky" nemají na burze naději generovat zisk. Pokud se zachovají inteligentně a půjdou řešení naproti, mohli by fungovat jako špičkový nebo pološpičkový zdroj a vydělávat na situacích, kdy je cena silové elektřiny dostatečně vysoká, nebo mohou začít prodávat na přímo. Sehnat si zákazníky (lokální spotřeba, PPA) a vykašlat se na burzu. Ale to předpokládá, že se budou snažit finanční, technické a organizační problémy v dostatečném předstihu řešit. Jinou možností totiž pro ně je akorát "to nééjde" mentalita a defétismus.

Emil
30. prosinec 2020, 20:21

Až jim doběhnou feed-in tarify, tak se buď přihlásí do aukce o další garantovanou výkupní cenu nebo zavřou. Letos je průměrná vysoutěžená cena zdrojů na biomasu ve dvou aukcích 139,9 Euro a 148,5 Euro za MWh - v módu "běžím pořád na plné pecky". Počet hodin v roce, kdy je cena vyšší, se počítá na jednotky, maximálně desítky. S tím se v současnosti opravdu na skutečném trhu uspět nedá.

PetrV
31. prosinec 2020, 05:12

skutečný zisk bez dotací nemají šanci generovat větrníky se slunečníky. Navíc, když se odstaví stabilní zdroje jako to plánují helmuti, tak nás čeká soudruhu blackout.

Stačí dlouhá zima s inverzí a můžete pak spotřebiteli vysvětlovat, kde soudruzi z ddr udělali chybu...

Ivan Novák
30. prosinec 2020, 20:58

Podle dat ČEPS české bioplynky manévrují, v noci jedou trochu méně a přes den trochu více, v plynojemech asi mírnou rezervu mají. Nedivil bych se, jestli jich nějaký agregátor už významný počet obchodně sdružil. Myslím, že zelený bonus v průběhu dne čas nerozlišuje, trh ovšem ano. Není nutné hlídat intraday hodiny, i peak/offpeak den předem se na OTE někdy hodně liší.

Bob
31. prosinec 2020, 17:35

A teď se pane Veselý zamyslete nad jednou radikální myšlenkou:

Proč řešit až následky? Proč raději neřešit hned příčinu?

Proč mají nějaké jiné zdroje řešit problémy (nadvýrobu) VtE (obecně OZE)? Neměly by raději jakékoliv zdroje (včetně OZE) vyrábět tak, aby problémy v rovnováze výroby se spotřebou pokud možno nezpůsobovaly?

Bob
1. leden 2021, 12:43

To Carlos:

Přece přerušením výroby v době záporné (nebo velmi nízké) ceny elektřiny by k větší produkci CO2 nedošlo.

Jenže zase, proč by to při takovém nastavení dotací, jak jsou OZE dělaly?

Oni přece dostávají garantovanou cenu za vyrobenou EE i když pro ni není využití (jsou záporné ceny) ještě 6 hodin (nově to budou jen 4 hodiny).

Pro funkční vazbu jsou potřeba 2 podmínky, z nichž ale není splněna ani jedna:

1) Dostatečná kapacita přenosových sítí, z čímž má velký problém hlavně Německo.

2) Po hodinách proměnlivé ceny EE pro zákazníky, případně i blokování vybraných spotřebičů (typicky elektrické bojlery). A také opuštění myšlenky na vysokou sazbu za jistič (nebo rezervovanou kapacitu). Tak, abychom podpořili vyšší odběr v době dostatku (třeba i pro nabití domácích akumulátorů) - na to je potřeba patřičně větší jistič a nižší odběr v době nedostatku.

Jsou cca 3 způsoby jak řešit vyrovnanou výrobu z VtE (případně FVE):

1) Velmi vysoký instalovaný výkon VtE především na moři - tak, aby i v nepříznivých podmínkách vyráběly dost a v případě nadbytku je vypínat. Špatné PR pro VtE, kvůli zvyšování ceny EE (stejné náklady rozpočítané na méně skutečně dodané EE).

2) K VtE se přidají dostatečné akumulační kapacity. Opět vhodné k mořským VtE s poměrně vyrovnanou výrobou. Méně pro vnitrozemní VtE, nevhodné pro FVE s velmi nerovnoměrnou výrobou v průběhu roku. Zdražují EE náklady na akumulaci.

3) Současná situace, kdy pro regulaci sítě se využívají VE, nebo hůře PPE a hlavně uhelné elektrárny. Ty také na sebe berou zvýšené náklady z regulace a OZE typu VtE a FVE jsou tak opticky levné. Tohle je celkově relativně levné, ale zdaleka ne CO2 free a hlavně u uhlí se všemi negativními důsledky. Ale je to výborný lobing a PR pro OZE. Protože OZE je relativně levné, když se zamlčí (přenesou na jiné) náklady na vyrovnávání výroby v OZE.

Bob
1. leden 2021, 14:45

To Carlos:

Ale fosilní elektrárny pružně pracují. Viz graf v článku. Nejvíce právě uhelné z 15 210 na 5 093. Otázka je, které jiné zdroje nahradí tu regulační funkci uhelných po jejich odstavení v hodnotě cca 10 200 a kolik to bude stát.

Pro využití přebytků nám ale schází ty dvě podmínky: přenosová kapacita a odpovídající sazby (tarify).

To platí i pro ty CZT. To by elektřina musela být opravdu hodně levná, včetně poplatků za distribuci a rezervovanou kapacitu. Navíc velké investice v CZT s jejich problémy s přežitím a budoucností?

Článek je o VtE, takže pro nás a hlavně vytápění (CZT) asi těžko výroba blízko spotřeby. Naopak velmi dlouhé vedení od moře a pro topení ne FVE.

Carlos
1. leden 2021, 15:06

to: Bob

Plán asi byl (je) že to bude nutit fosilní elektrárny postupně zpružnit a vypínat, nevím nakolik se to v Německu daří.

Ad kapacita)

To nemusí být jenom o tom že se proud přenese na jih ve velkém, ale také o tom že se patřičně začnou vybavovat prvně oblasti na severu, to znamená že by měla být dostupná tato služba podnikům napojeným na "110kV". Určitě se dá spočítat z přebytku kolik MW je třeba k tomu aby se ta situace neobjevovala.

Další věc je že se do regulace a přenosu může zapojit Bahnstromnetz, v Rakousku teď na ní budují, tak jak jsem to pochopil poměrně slušnou PVE, ale moje němčina není bůh ví jaká, nicméně je to možnost také udat pár stovek MW a dostat je ze severu na jih.

Ale odhlédněme od Německa na moment. V ČR máme různé blokové kotelny, nebo zdroje s kogeneračními jednotkami, mám za to že by měl vzniknout nějaký motivační program pro sítě CZT aby zejména kotelny bez KGJ byly doplněny o elektrokotle pro regulaci sítě a o zásobník teplé/horké vody, podle toho jaký typ rozvodu to je a co vyjde efektivněji.

Další věc, kterou bychom měli brát v úvahu je že spotřeba a výroba by měly být blíže u sebe, zase, to platí pro nás kde prim budou spíše hrát FVE, takže to netahat zbytečně na vysoké hladiny. Takže když vezmu jižní Moravu, tak přebytky by měla být dány třeba do elektrokotlů v Brněnských teplárnách, než hnány do Dalešické PVE. A u takových provozu jako je brněnská teplárna je otázka zase jestli by nebylo lepší mít vedle postavený zásobník na horké sole a přes parogenerátor dodávat pak páru to turbín. Tedy až v době kdy není produkce z FVE a je třeba dodávat proud, jinak by to mělo jít přímo z elektrokotle. Místo na zásobníky tam teoreticky je. Druhá otázka je únosnost podloží a jakou by měl kapacitu. A to se bavíme, teoreticky, o zátěži minimálně 80MW jenom pro Špitálku. Což už je pro regulaci celkem dost.

Myslím že pro vazbu maloodběru na cenu na burze sice technologii už máme, ale mentálně se to pořád nedá do energetiky dostat. Taky si myslím že to zavádění nemusí být okamžitě celoplošné, ani zde, ani v Německu, ale právě po regionech podle toho jak moc kapacitní tam ta vedení jsou. Nebylo by to vůbec od věci dělat postupně a podle toho jak velké problémy kde s tím jsou. Možná úplně nejzajímavější by bylo pokud by to zavedlo Dánsko spolu s tím že se současné parní elektrárny a teplárny dovybaví právě zásobníky horkých solí a posílí se propojení mezi polovinami sítě, pokud se dobře pamatuji, tak polovička je synchronní s kontinentem, druhá polovička s NORDELem.

Umím si představit že v ČR by se takový program velmi jednoduše dal realizovat na Ostravsku, kde by měla být i z historických důvodů dostatečně kapacitní síť.

Carlos
31. prosinec 2020, 18:15

Třeba protože je cílem eliminovat co nejvíce produkce CO2? A nebo protože zatím nemáme takovou vazbu mezi proměnnou spotřebou, burzou a okamžitým stavem sítě? To že existuje něco jako záporné ceny je spíš důsledek nemožnosti reálně spotřebovat přebytky energie. To je spíš důsledek nefunkční vazby mezi cenou placenou odběratelem a burzou.

energetik
30. prosinec 2020, 10:26

No škoda že nemáme ještě skutečné hodinové tarify, to by jistě hodně spotřebitelů vyzkoušelo jestli ta měsíční platba za jistič - rezervovaný příkon je jen fikce nebo ji distributor skutečně garantuje jak je napsáno ve smlouvě o připojení.

pr
30. prosinec 2020, 12:05

Hmm, to nebude tak jednoduché. Záporné ceny elektřiny se málo kdy budou krýt s nízkým tarifem distribuce. Což značně omezí výhodnost odběru, nebo jej posune až do vyšších záporných cen. Pro koncového odběratele bude ještě dlouho výhodnější mít vlastní zdroj elektřiny. Holt kdo chce moc, obvykle nemívá nic. Že ano distributoři? ;-)

Ivan Novák
30. prosinec 2020, 10:35

Jen ještě upozorním na nutné stabilizující minimum mechanické setrvačnosti synchronních strojů v soustavě, vyčíslené pomocí TN. U jiného článku zde jsem k tomu nedávno poukazoval na roční přípravu, takže oprava, je to popsáno v kapitole návrhu desetiletého plánu rozvoje ČEPS, co visí na www ERÚ.

pr
30. prosinec 2020, 12:12

Tak to prosím Vás přijďte vysvětlit mému měniči. Nic se v něm netočí. Pravděpodobně chudák měnič porušil nutné minimum stabilizace. To mu nedarujte troufalci.

Ivan Novák
30. prosinec 2020, 15:14

Vaše věc, pokud jste trvale nepřipojen k soustavě, OK.

Jan Veselý
30. prosinec 2020, 16:15

Dejte si bacha, aby na vás nepřišli, určitě porušujete nějaký fyzikální zákon :-) Zajímalo by mě jaké jsou za to sazby, na jak dlouho byste šel sedět :-)

Josef
30. prosinec 2020, 12:58

Všimněte si téměř nulové výrobě FV panelů a pořád se tu najdou tací co tvrdí jak skvělý je to zdroj. Jinak ty záporné ceny jsou jen proto, že Neomarxisti zničily volný trh jinak by k tomu nedocházelo, protože jak by cena šla k nule ,tak by se část VTE automaticky odstavila.

Milan Vaněček
30. prosinec 2020, 16:04

Josef ještě nepochopil, jak slunce svítí během roku na 50. rovnoběžce severní šířky, prosím doučte ho. Jinak bude pořád kecat.

A ať se něco doučí i o výkonu větrných elektráren během roku, třeba v desetiletém průměru.

Josef
30. prosinec 2020, 21:02

Jistě Pane Vaněček jsem rád že i Vy jste konečně pochopil že FV panely jsou v zimě k ničemu a proto jedinou alternativou, do které u nás má smysl investovat je jádro - myslím samozřejmě ČR a vůbec ne se nepřu o celosvětově velký význam tohoto zdroje.

Vladimír Šťastný
1. leden 2021, 06:06

Pane Vaněčku, proč o podporu škemrají neustále investoři OZE, když jsou podle vás schopné jet i bez podpory?

pr
1. leden 2021, 11:46

Omyl, od 1.1.2014 je škemrání k ničemu, protože dotace na nové projekty nejsou. A investiční aktivita tam kde to má nejkratší návratnost - u těch, které distributor nejvíce odírá nepolevuje. A s elektromobilitou bude nadále růst.

Bob
1. leden 2021, 13:00

PR:

Sice je článek o VtE, které provozní podporu mají, ale když už zmiňujete FVE:

Provozní podpora sice už pro FVE není, ale máme investiční podpory.

Pro RD Zelená úsporám

Pro podnikatele OPPIK 60% výdajů

Pro administrativní budovy OPŽP 60-70% výdajů

Kromě toho třeba přednostní odběr vyrobené EE.

pr
1. leden 2021, 15:46

To není dotace ve smyslu na který se zde od roku 2008 nadává, je to pouze přerozdělení peněz již získaných z obnovitelných zdrojů na jejich další rozšíření. Něco jako když kapitalistovi jeden kapitál tvoří další možnosti investic. Začínáte popírat princip investování.

Emil
1. leden 2021, 16:10

To nejsou peníze "již získané z obnovitelných zdrojů", v případě programu Nová zelená úsporám to jsou peníze získané z prodeje emisních povolenek, tj. naopak z těch "špinavých" zdrojů.

Bob
1. leden 2021, 16:54

Nejenom Zelená úsporám

Všechny tyto dotační programy jsou financovány z emisních povolenek.

Jaroslav Studnička
1. leden 2021, 17:29

A nově spuštěný modernizační fond taktéž.

pr
1. leden 2021, 17:33

A méně emisí (volné povolenky) je důsledkem zvýšené činnosti špinavých zdrojů. Inu větší blbost ještě na světě nekvetla.

Milan Vaněček
30. prosinec 2020, 21:24

To snad může myslet vážně jen šílený jaderný lobbysta. Mám doma kotel na plyn, slouží mi jen 6-8 měsíců v roce a nejsem tak hloupý abych říkal: to je málo.

Podobně je to se sluníčkem u nás.

Ať si Dukovany 2 postaví z vydělaných odpisů Dukovan 1, (myslíte že si na sebe vydělaly?) Tak proč žebrají o podporu?

Já taky nežebrám o podporu fotovoltaiky, říkám, že si u nás na sebe rychle vydělá. Zatím jen ta velká, utility scale, během 5-7 let i ta nejmenší na střechách rodinných domů, jako mám já.

Emil
30. prosinec 2020, 21:36

Vydělaly a z vydělaných peněz se mohou radovat i akcionáři, kterým ČEZ každoročně vyplácí na dividendách miliardy Kč. A protože největším příjemcem dividend je ministerstvo financí, které jimi záplatuje i deficit důchodového účtu, končí část i ve vaší kapse.

PetrV
31. prosinec 2020, 05:17

Vaněčku, vy smardlavý uhlíku. Až bude blackout v době iverze, tak se slunečníkem se na plynový kotel budete jen koukat a třít zlodějský ruce...

Milan Vaněček
31. prosinec 2020, 10:06

Opět žádná odpověď na moji otázku: proč žebrají o podporu když si na odpisy vydělaly (ty Dukovany)?

Petr
30. prosinec 2020, 21:12

Asi švidráte. Z grafu jasně vyplývá, že nestabilitu v síti teď jasně vyvolávají větrníky, biomasa nereguluje vůbec, jádro a plyn středně, a bez úžasné flexibility starých uhelek by se elektrická přenosová soustava rozpadla.

Vladimír Šťastný
31. prosinec 2020, 06:51

Pane Veselý, proč by měly uhýbat uhelné/jaderné/biomasové zdroje, když ony vyrábí podle předem sjednaného diagramu? Proč by si nemohli naopak majitelé a provozovatelé VTE říci: "ty vole vyrábím a ještě za to platím, no nejsem já blbec" a nesnažili se zainvestovat do zařízení umožňující konverzi vyrobené energie nebo jejího přímého uložení? Já bych to viděl jako docela logičtější krok, nota bene ty výše vyjmenované svůj regulační potenciál využívají v plné míře, protože ani jinak nemohou (musí).

Jan Veselý
31. prosinec 2020, 08:47

Merit order. Zdroje se vypínají podle zavedeného algoritmu. Kritériem jsou provozní náklady.

Větrné elektrárny taky vyrábějí, protože mají nasmlouvané odběry a provozní náklady mají nižší než libovolná tepelná elektrárna. Pokud obchodníci nakoupili více než je spotřeba, tak ať platí.

Bob
1. leden 2021, 15:09

Citace ze zákona 180/2005:

(4) Provozovatelé regionálních distribučních soustav a provozovatel přenosové soustavy jsou povinni vykupovat veškerou elektřinu z obnovitelných zdrojů, na kterou se vztahuje podpora, a uzavřít smlouvu o dodávce, pokud výrobce elektřinu z obnovitelných zdrojů nabídl, za podmínek podle § 5 a za ceny podle § 6. Součástí této povinnosti je i převzetí odpovědnosti za odchylku podle zvláštního právního předpisu3).

Takže nejprve se vykoupí všechna OZE elektřina (třeba VtE, biomasa) i když je dražší, až potom se použije merit order, tedy od nejnižších provozních nákladů výrobců nepatřících do kategorie OZE.

Navíc přebírají odpovědnost za odchylku.

Takže nadbytečnou elektřinu musí odkoupit a její přebytek je jejich problém. Samozřejmě pokuty za odchylku nakonec stejně zaplatí odběratelé.

pr
1. leden 2021, 15:58

tančíte na hrobě:

Zákon č. 180/2005 Sb. Platnost od 05.05.2005

Účinnost od 01.08.2005

Zrušeno k 01.01.2013

Tedy Váš odkaz na zákon je již 8 let mimo mísu. Pro dnešní investice nepoužitelné.

Emil
1. leden 2021, 16:19

Nahrazen zákonem 165/2012 Sb:

"(2) Povinně vykupující je povinen vykupovat elektřinu z obnovitelných zdrojů, na kterou se vztahuje podpora elektřiny, vyrobenou ve výrobně elektřiny nacházející se na jeho vymezeném území za podmínek podle § 11 a 12. Povinně vykupující nese odpovědnost za odchylku v předávacím místě výrobny elektřiny podle jiného právního předpisu."

Na principu přednostního výkupu a odpovědnosti za odchylku se vůbec nic nemění.

Emil
31. prosinec 2020, 10:47

Výborně, příčinu problému se zápornými cenami elektřiny jste objevil. Podle merit orderu by měly být všechny větrné elektrárny v období záporných cen elektřiny vypnuté. To se neděje. Z těch dvou grafů v článku je krásně vidět, který zdroj má na záporných cenách elektřiny největší vinu.

pr
31. prosinec 2020, 11:12

Pořád zde nezaznělo co je na záporných cenách špatného. Mne jako zákazníka potěší pokud mi někdo za odběr bude platit. A věřím tomu, že PVE z takovýchto cen tyjí jako prasátka. A nevykrucujte se k jinému tématu. Opravdu mne zajímá pouze a jenom co je špatného na záporných cenách! Do vysvětlení nechte laskavě větrné elektrárny na pokoji. Jejich majitelé ví lépe než Vy co se svými penězi dělat.

Emil
31. prosinec 2020, 12:44

Vy jste stále ještě nepochopil, že ten kdo vám za odběr elektřiny v období záporných cen platí, není provozovatel větrné elektrárny, ale ostatní spotřebitelé z příspěvku na OZE?

pr
31. prosinec 2020, 13:04

No a? Platí dobrovolně. Nebudou-li chtít mají možnost snížit svou spotřebu a neplatit.

Emil
31. prosinec 2020, 13:36

Další komentář netřeba, obrázek si každý udělá...

Jaroslav Studnička
31. prosinec 2020, 14:07

Pane Emile, možná to je už součást silvestrovského veselí :-)

Martin P
31. prosinec 2020, 11:10

Přijde mi to, že uplatňujete pokaždé jinou šablonu na řešení. Pokud jde o baseload a jaderné elektrárny, argument o motivaci nabíjet elektroauta v nočním nízkém tarifu (kdy ty auta mají jednu výhodu, obvykle jich většina není potřeba k provozu) jste nebral. Pokud jde o větrníky, necháváte v klidu vzniknout problém s nadvýrobou a vinni jsou všichni, kdo nejsou tak pružní a nepálí přebytečnou elektřinu v kotlích?

Jaroslav Studnička
31. prosinec 2020, 11:52

Když jste na té straně barikády, nemůžete jinak :-)

Juan Convidado
30. prosinec 2020, 10:26

Wie kann jemand auf die wahnwitzige Idee kommen, die Energieversorgung einer Industrienation auf eine Basis zu stellen, welche immer nur eine halbjährige Anlagenauslastung von weniger als 15% haben wird?

Jak může někdo přijít s tak bláznivým nápadem postavit zásobování elektrickou energií průmyslovému národu na základně, která se z těchto zařízení jen po půlroce využije na méně než 15%?

Říká profesor Dr.Dietrich Pelte ve své knize "Die Zukunft unserer Energieversorgung-Eine Analyse aus mathematisch-naturwissenschaftlicher Sicht"

a ve svých přednáškách na univerzitě v Heidelbergu:

https://www.physi.uni-heidelberg.de/~pelte/energie/energie4/start.htm

https://www.physi.uni-heidelberg.de/~pelte/energie/energie3/start.htm

Jan Veselý
30. prosinec 2020, 12:55

Dovolil bych si zahrát na Matýse a provést psychoanalýzu pana profesora na dálku. Prof. Pelte je skoro 80 let starý jaderný fyzik. Celý život pracoval v jaderných technologiích, takže bych si dovolil předpokládat, že je má rád. Tu knihu vydal v roce 2010 a tehdy mu vláda byla ochotna naslouchat, po roce 2011 je již vše jinak.

V době, kdy se začalo v Německu trojčit s OZE, už to byl starý profesor a ti mají tendence se zuby nehty držet pravd z doby, kdy ještě byli mladí a určovali trendy, čest výjimkám.

Už ta úvaha, kterou tu prezentujete je sama o sobě dost pochybná. Pan profesor pravděpodobně rýpe do fotovoltaiky v Německu. Je v téhle úvaze ovšem úplně mimo. Německý průmyslový národ nehodlá postavit zásobování elektrickou energií na fotovoltaice, ale na kombinaci FVE, VtE doplněné trochou VE a biomasy/bioplynu a zbytek se bude ladit zemním plynem.

Názornou ukázkou je právě situace popisovaná v článku, fotovoltaika toho moc nevyrobila, ale výroby bylo tolik, že byly záporné ceny. Klasická matematická poučka praví, že na základě chybných předpokladů lze dokázat cokoliv a pan profesor se tohle úvahou řadí ke slovutným profesorům Francouzské akademie, kteří dokázali, že při rychlosti vyšší než 30 km/h nebude ve vozidle žádný vzduch k dýchání.

PetrV
31. prosinec 2020, 05:19

na rozdíl od vás rozumí přenosové soustavě. vy rozumíte jen čerpání dotací.

Jan Veselý
31. prosinec 2020, 08:51

To jste vyčetl z jeho knihy nebo je to jen vaše projekce? Pro mě budou v problematice přenosových sítí větší autoritou skuteční provozovatelé přenosových sítí než jaderný fyzik a fanboy. Ti němečtí už dávno deklarovali, že do cca 70% podílu zdrojů s variabilní výrobou určitě nebudou mít problém.

pr
31. prosinec 2020, 13:10

Nebo-li i u nás vyprášíme neschopné dispečery kteří neumí dělat svou práci a nahradíme je takovými kteří se na šichtě nebudou flákat, ale budou makat. Oni se již sami vypořádají se svými tryskovými mluvčími kteří z nich nejen zde v očích čtenářů dělají neschopné hňupy.

Chemik
30. prosinec 2020, 10:52

Ty přebytky jsou daní za žádoucí urychlenější změnu výroby ve prospěch OZ. Není to nic však neřešitelného a s rozvojem tohoto odvětví to bude jenom úsměvná vzpomínka, tak jako u jiného nově vznikajícího.

Ivan Novák
30. prosinec 2020, 11:51

Úsměv ztuhne na rtech, protože:

1. klima je globální. Autonomní extremismus ho neovlivní, jen rozjitří emoce, až nadšencům dojde, že byl kontraproduktivní,

2. nyní dobře fungující EU-kontinentální elektrizační soustava se začne občas a čím dál častěji rozpadávat na ostrovy, které se budou hádat, kdo za to může a komu co dluží,

3. celé to bude pekelně nákladné, zdraží svíčky i (umělé, ropné) kožichy,

4. není, odkud by přišla pomoc zvenčí. Čína nemá důvod se s Evropou mazlit a Opiovou válku jistě nezapomněla.

blaha.p
30. prosinec 2020, 12:16

Přechod na EE z větru a Slunce je globální záležitost, děje se to v Číně, Indii, USA. Jen pro vaši představu porovnání nárůstu vyrobené EE z větru a Slunce v USA:

1-10/2018: vítr = 226 TWh, Slunce = 80 TWh

1-10/2020: vítr = 272 TWh, Slunce = 113 TWh

tzn. že za pouhé 2 roky přidaly v USA FVE a VTE + cca 80 TWh (je to stejné množství EE, které by vyrobilo 10 nových bloků JE (samozřejmě ani USA není schopna takto rychle stavět nové JE, že) V následujících letech za vlády Bidena přechodu na VTE a FVE velice zrychlí.

Juan Convidado
2. leden 2021, 23:13

Produkce elektrické energie Německo 2019: 612,4 TWh

Fosilní energie: 293,2 TWh/47,9%

Obnovitelné energie: 244,1 TWh/39,9%

Vítr 126 TWh/20,6%

Slunce 47,5 TWh/7,8%

Voda 20,2TWh/3,3%

Biomasa 44,6 TWh/7,3%

Biogenní domácí odpad 5,8 TWh/0,8%

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=_jBnhq8qnc4

PetrV
31. prosinec 2020, 05:25

Také zelení komouši utíkají z kalifornie. Způsobili blackouty a teď podělaně utíkají čerpat dotace a natahovat ruku do jiných států usa. A takto to bude u helmutů v době inverze, až odstaví jaderky. Hlavně že si za peníze EU staví podzemní vedení sever-jih. Stejně jim to nepomůže.

Elektřinu potřebujete stále, ne jen když se chce točit větrníků.

Obyčejný tunel zelených komunistů...

pr
30. prosinec 2020, 12:26

naopak, úsměv na rtech se objeví. Samovýrobci holt nebudou financovat extremistickou kontinentální elektrizační soustavu a podnikavci konečně budou SAMI a ZA SVÉ platit to co budou vyžadovat. (dostupnost v nejnesmyslnějších místech, spolehlivost, atd......) Hádky podnikavců kdo za co může nám budou k popukání. Klidně můžou migrovat tam, kde je budou dotovat. Nikdo je zdržovat nebude.

blaha.p
30. prosinec 2020, 12:56

Pro všechny pomatence, kteří si pořád myslí, že FVE a VTE je záležitostí jen EU. Níže porovnání růstu EE ze Slunce a větru v různých částech světa v letech 2014x2019.

rok 2014:

Severní Amerika: Slunce = 32 TWh, vítr = 203 TWh

Evropa: Slunce = 99 TWh, vítr = 265 TWh

Asie + Pacifik: Slunce = 63 TWh, vítr = 215 TWh

rok 2019:

Sev. Amerika: Slunce=125 TWh (+93 TWh), vítr=355 TWh (+152 TWh)

Evropa: Slunce= 155 TWh (+56 TWh), vítr= 462 TWh (+197 TWh)

Asie + Pacif.: Sl.= 215 TWh (+152 TWh),vítr= 515 TWh (+300 TWh)

Z vývoje posledních 5 let plyne, že největší tempo výstavby FVE a VTE je v Asii + 452 TWh, pak je až Evropa + 253 TWh a Sev. Amerika 245 TWh (ta Evropu nechá za sebou v následujících letech).

Juan Convidado
30. prosinec 2020, 12:06

samozřejmě, zelení techno-utopisti prý všechno někdy v daleké budoucnosti nějak vyřeší. A přitom zapomínají na jednu zásadní věc,na kterou již před lety upozornil Joseph Tainter i Gail Tverberg:

Složité civilizace zkolabují kvůli složitosti, kterou vytvořily.

Stavíme pyramidu složitostí a obnovitelná energie jsou vrcholem této pyramidy.

Při zvyšování složitosti při řešení (stále nových) problémů (technické) společnosti nebo civilizace existuje limit užitečnosti.

Od určitého bodu zvyšování složitosti již nic nepřinese

Jan Veselý
30. prosinec 2020, 13:05

Kdybyste toho Taintera opravdu četl a pochopil (o obojím mám své pochyby), věděl byste, že největší hrozbou současné energetiky je ropa, kde trvale klesá EROEI a už dnes je na hraně smysluplnosti, občas (tar sands) i za ní. Tainter o tom psal. Psal taky o ničení ekosystémů kvůli pálení fosilních paliv.

Taky byste věděl, že, dle Taintera, žijeme v jedné globální civilizaci. Ta se buď zhroutí celá, nebo se nezhroutí vůbec.

A kam se (i vaše předpokládaná) složitost energetiky hrabe na fungování současných datových služeb, serverových farem a cloudů ...

Jan Veselý
30. prosinec 2020, 13:08

P.S.: Zásobování elektřinou je v současnosti, vzhledem ke své důležitosti, provozováno opravdu riskantním způsobem. Být závislý na dokonale synchronizované výrobě v rozsahu kontinentu nezní moc bezpečně, že?

pr
30. prosinec 2020, 13:43

Tak obnovitelná energie sluníčka, kterou zvládne využívat sám ostrovně kdejaký neelektrikář (mypower cz) je vrcholem pyramidy složitosti?

Rád se usmívám, člověku to prodlužuje život.

Carlos
30. prosinec 2020, 13:26

Podle někoho asi ano, přece jenom dělat FV panely není úplně jednoduchá záležitost, ale jsou i typy, které se dají dělat DIY stylem, ale jakou mají účinnost nevím a jejich životnost atd je také otázkou. Nicméně v momentě kdy je civilizace s to produkovat alespoň oxid zinku a sklo (zpracování kovů předpokládám jaksi na této úrovni, byť je jakási šance že by se civilizace naučila prvně dělat sklo a tavit čediče, než vyrábět kovy, ale zase nebudu dělat úplně Dänikena), tak je možné aby vyráběla solární články. Jsou tu různé založené na jiných oxidech, jako je měď, ale tam opravdu neznám účinnost ani jsem si s nimi nehrál ani nevím jak by se chval třeba v kombinaci s barvivem, které je součástí barvivem aktivovaných článků (myslím že to jde i s přírodními).

Takže solární článek, stejně jako FET tranzistor nejsou nějako špičkou pyramidy. (Vůbec ta představa pyramid se mi moc nelíbí) Lilienfeld s tím přišel pár let po de Forestově audionu, jeden starý článek naznačuje že někdo měl tranzistor už ve 30. jako náhodný objev. Viděl jsem nějaké doma dělané cuproxové tranzistory... Jak jsem se teď díval tak někdo dal dohromady celu příručku jak to dělat doma. Problém není to vyrobit v principu, ale dělat to průmyslově a konzistentně.

Milan Vaněček
30. prosinec 2020, 16:14

Na tu složitost, unikátnost a narůstající komplexitu (protože současné reaktory stojí na nezdravých fyzikálních základech) právě dojíždí jaderná velkoenergetika.

Naproti tomu není nic jednodušího než solární a větrná energetika. Ta stojí na obrovském fyzikálním a technickém know how, je modulární, lehce škálovatelná a odpovídá současné dominanci počítačové techniky.

Petr
30. prosinec 2020, 20:13

A proč mají tedy spotřebitelé v Německu dražší elektřinu než ve Francii?

A proč jsme my a Poláci museli za miliardy postavit na hranicích s Německem přerušovače, aby dále neposílali jejich nestabilitu podvodně bez kompenzací k nám.

pr
30. prosinec 2020, 22:21

Protože jsme to neudělali při napojování se v 90. letech. Každý elektrikář ví, že ochrana a vypínač je základ. Kdo si tam místo pojistek dá hřebíky, vyhoří a začne od píky. Takže buďte rád, že konečně je propojení kompletní a že se naštěstí doteď nestalo nic zásadního.

Richard Vacek
30. prosinec 2020, 16:01

To se musí provozovatel větrné elektrárny modlit, aby nefoukalo. Záporné ceny energie by ho brzy dostaly do dluhů.

Milan Vaněček
30. prosinec 2020, 16:18

Provozovatelé VtE a FVE nejsou blbí, naopak vědí jak zlikvidovat konkurenci a jak vydělávat i na "záporných cenách" tím, že nynější trend je spojovat vždy FVE a VtE s částečnou akumulací (nabíjenou zdarma) do jednoho celku.

Emil
30. prosinec 2020, 16:58

Provozovatelé VtE a FVE vydělávají na záporných cenách úplně stejně jako na kladných, protože aktuální tržní cena se jich vůbec netýká. Prodávají elektřinu za cenu úplně jinou.

Bob
30. prosinec 2020, 17:19

Právě v tomto článku, respektive v grafu je pěkně vidět, jak doplňování FVE a VtE nefunguje.

Solární elektřina jen navyšuje už tak nevyužitelnou (nadbytečnou) elektřinu větrnou. A když zrovna fouká málo, tak ani nesvítí.

Takže zbývá jen ta akumulace. Alespoň v denním režimu.

Jenže to pak už nejsou nízké ceny elektřiny.

Ona totiž ani žádná větrná, nebo solární elektřina není zadarmo. Vždy se tam musí započítat odpisy zařízení (to je podstatná, takřka jediná část jejich nákladů).

Milan Vaněček
30. prosinec 2020, 19:52

Ondro, utility scale FVE si v současnosti na odpisy lehce vydělá, ale jaderná elektrárna nikdy. Kdyby si Dukovany na odpisy vydělaly, tak nežebrají po státu o peníze na Dukovany 2.

V tom je ten obrovský rozdíl.

Už Vám to došlo?

Petr
30. prosinec 2020, 20:37

Jo už nám došlo, že je třeba všem dobroserům v zimě vypnout topení, a buď se toho škodlivého plevele zbavit vymrznutím nebo alespoň donutit přesídlit k jejich milovaným Afričanům ovšem do té superekologické Afriky, kde příroda tamním počasím dlouhodobě více přeje mentálně zaostalým.

pr
31. prosinec 2020, 13:16

tak to zkuste, schválně jestli se Vám to povede. Jsem zvědav na způsob provedení, který by nediskriminoval :-)

V
30. prosinec 2020, 18:48

Pánové, vaše komentáře jsou zajímavé, mohl by však někdo z vás vysvětlit prosťáčkovi, co záporné ceny elektřiny znamenají ve skutečnosti? Znamená to, že když někdo dodá nějakou EE do sítě v okamžiku, kdy je záporná cena, tak za to zaplatí pokutu? Děkuji za objasnění.

drvoštěp
31. prosinec 2020, 11:35

Teoreticky ano, ale týká se to velmi malé části trhu. Většina elektřiny je zobchodována pomocí dlouhodobých kontraktů za jiné ceny. OZE jsou taky mimo trh, protože prodávají buď za fixní cenu, nebo za tržní ale se zeleným bonusem, který udělá i z mírněo mínusové ceny kladný výdělek.

V ČR se cena elektřiny výrazně do záporu nepodívala ani 27.12., o kterém pojednává článek. Více k dennímu trhu na stránkách OTE. České ceny dne 27.12.

https://www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trhy/elektrina/vnitrodenni-trh?date=2020-12-27

Vladimír
30. prosinec 2020, 18:56

Pánové, jsem z vašich komentářů poněkud jelen. Mohl by někdo z vás vysvětlit prosťáčkovi, co přesně znamená záporná cena EE? Mám si to vysvětlit tak, že když někdo dodá do sítě EE v okamžiku záporné hodnoty výkupní ceny, tak za to zaplatí pokutu? A tu pokutu platí jen někdo, nebo všichni? Děkuji za odpověď.

Emil
30. prosinec 2020, 19:45

Záleží na tom, jakým způsobem elektřinu prodává. Pokud ji prodává na trhu, na kterém je v danou dobu záporná cena, tak za to skutečně pokutu zaplatí. To by za normálních okolností pochopitelně nikdo nedělal a k záporným cenám by nedocházelo. Trh je ale zdeformovaný tím, že velké množství zdrojů neprodává za tržní cenu, místo toho dostávají pevnou výkupní cenu bez ohledu na její skutečnou hodnotu (rozdíl doplácí spotřebitelé). Tyto zdroje tak nemají žádnou motivaci výrobu v období záporných cen snižovat.

Pak tu jsou zdroje, které výrobu nemohou snížit třeba proto, že zároveň dodávají i teplo, nebo z důvodu že odstavení a znovuspuštění zdroje je pro ně dražší než "pokuta", kterou zaplatí.

Carlos
31. prosinec 2020, 13:44

A není spíš trh zdeformovaný tím že se k energetice stále přistupuje jako k jakési svaté krávě?

Ceny nám tu lítají nahoru dolu pod nulu nějakých 5-10 let, za normálních okolností bych čekal že se začnou jako houby po dešti objevovat různé velké elektrokotle, tepelné zásobníky a vůbec se v síti ustaví takový stav kdy když cena elektřiny spadne pod nějakých 8-10€/MWh (cca cena MWh v plynu, s emisenkami možná 20€/MWh) začnou tito odebírat maximum možného, nebo potřebného výkonu. Jenže k tomu zatím nedošlo. Je možné že za tím je zastaralý přístup k síti který takové velké a nahodile změny odběrů neumožňuje.

Problém u PVE v Německu jsme tu řešili a nevím jestli se ten nesmysl s tím aby platily poplatek za OZE a pak za prodej proudu jej nedostaly zpět vyřešil, nebo ne, ale bylo to celkem dost na to aby to narušilo jejich ekonomiku provozu.

Síť bude potřebuje více proměnného odběru a možností jak tuto elektřinu, která je nadbytečná v ten moment, dostat do ostatních energetických systémů, nejsnáze zde do teplofikaci. Která má tedy zase problém s tím že letní odběr je menší o dost než zimní, ale zase možná je to trochu chyba tepláren že nepropagují adsorbční chlazení pro velké budovy. Navíc teplofikace, horkou vodou, může mít zásobníky nemalé velikosti na horkou vodu, nebo olej, které mohou posunout od sebe špičky běhu strojů a odběru tepla.

Radim
31. prosinec 2020, 19:07

On je hlavně problém s ekonomickou stabilitou. Vývoj cen v energetice už totiž není určován ekonomikou, kterou nebyl problém s dostatečnou přesností spočítat desítky let dopředu a tím zaručit soukromým investorům návratnost jejich projektů, ale zelenou politikou z Brusele. Ta je konzistentní v rozsahu jednotek let, maximálně tak do 5 let, déle ne, protože nikdo neví, co zelené, když se částečně nebo úplně obmění, ještě napadne za nesmysly. A to pro velké energetické projekty, které mají návratnost mnoho desítek let, prostě nestačí.

Proto pro jakékoliv energetické projekty musí být buď na příslušnou určitou dobu někým (státem) zaručeny ceny.

Nebo musí být už na začátku kompletně zadotovány, jako tom u je u OZE elektráren a tudíž pak tam na návratnosti nezáleží.

pr
1. leden 2021, 12:52

Mýlíte se Radime.

Vývoj cen v energetice je neustále určován ekonomikou. Jen ta ekonomika z důvodu zvyšující se decentralizace zdrojů má mnohem více vstupních proměnných, které se neustále mění a navzájem se ovlivňují. Vznikne-li někde prostor pro investice či úspory je normálně kapitalisticky využit. A že to narušuje pocit sucha a ochrany stávajících molochů? NO A CO? To je jejich problém, ne náš. Dinosauři a počítače JSEP či SMEP taky vymřely. A to, že se zkracuje akcionáři vyžadovaná doba návratnosti projektů a proto se prosazují ty, které ji zajistí? NO A CO? Má to snad vliv na rezivění zemské osy?

Jan Veselý
1. leden 2021, 21:17

A Radime, co jiného jsou PPA, které větrné a solární elektrárny zcela běžně používají pro prodej své výroby velkým odběratelům klidně na 20-25 let dopředu? To je panečku stabilita. Pro prodávajícího i neakupujícího. A riziko je minimální a snadno pojistitelné.

Radim
31. prosinec 2020, 18:21

Znamená to, že provozovatelé takzvaných ekologických OZE elektráren mají pro platby za svou elektřinu zelenými prolobovaný bianko šek.

Neboli mají zaručeno za pevnou dopředu nasmlouvanou cenu výkup veškeré elektřiny, kterou jsou schopni vyrobit.

Bez ohledu na to, že například zrovna tehdy, když v síti elektřina chybí, OZE elektrána neprodukuje a když se do sítě nějaká elektřina nedodá, nastane blackout z nedostatku elektřiny. Potom musí distributor nastartovat záložní, výrazně dražší zdroje elektřiny, aby blackout nenastal.

Stejně jako tehdy, když OZE elektrárna jede na plné koule, ale i bez tohoto zdroje je zrovna v síti elektřiny nadbytek a musí se spustit nějaké další spotřebiče elektřiny, jinak nadbytečná elektřina v síti přetíží komponenty sítě a vyvolá poruchy neboli blackout z nadbytku elektřiny.

A k tomu právě slouží záporná cena elektřiny, přímět k připojení a k maximální spotřebě co nejvíc dostupných spotřebičů elektřiny. Třeba postaru dálkovou regulací spotřebičů v síti nebo nově regulací spotřebičů chytrými komponentami sítě nebo otevřít dálková vedení do sítí v jiných zemích, kde se ta elektřina částečně prodá a tím tam sníží okamžitou cenu elektřiny pro distributora a částečně se přemění v teplo ztrátami v tom dálkovém vedení.

Současně je taky možnost v Německu dálkově odpojit produkci oné ekologické OZE elektrárny ze sítě, ale provozovatel OZE elektrárny nebude škodný, viz onen bianko šek. Protože dostane za nevyprodukovanou elektřinu náhradu stejně jako by tu elektřinu vyprodukoval.

Je jasné, že ve všech třech případech dojde působením OZE elektrárny ke zdražení produkované elektřiny. V prvním případě tím, že bez OZE elektrárny by se produkce elektřiny pokryla zdrojem vyrábějícím elektřinu v základním režimu 24/7, tudíž výrazně levnější elektřinou než záložním špičkovým zdrojem. Když tam ale OZE elektrárna je, tak už ten zdroj v základním režimu být nemůže, protože by v případě, kdy OZE produkuje elektřinu, generoval nežádoucí nadbytek elektřiny.

V druhém případě tím, že záporná cena elektřiny neboli dotování na spotřebu elektřiny musí být dostatečně vysoká, aby přinutila odběratele elektřiny tu elektřinu spotřebovat nebo distributora ji odvést někde jinde, protože to jsou obvykle dodatečné náklady

A ve třetím případě tím, že se zaplatí běžnou cenu za vyrobenou elektřinu plus navíc se provozovateli OZE elektrárny zaplatí další peníze za jím nevyrobenou a nedodanou elektřinu.

Ten rozdíl potom platí částečně spotřebitel elektřiny v poplatcích za takzvanou ekologii a současně se část toho rozdílu rozpouští ve zvýšených nákladech na distribuci elektřiny.

Juan Convidado
31. prosinec 2020, 10:45

@ Jan Veselý:

Tainter, který jako archeolog zkoumal zhroucení mnoha civilizací, předpokládá, že při zvyšování složitosti při řešení (stále nových) problémů (technické) společnosti nebo civilizace existuje mezní užitek. V určitém okamžiku už zvyšování složitosti nic nepřináší - a čistý výnos je pak dokonce záporný (znamená: více zdrojů se použije, než se vrátí nebo uvolní).

Tainterova teze hovoří o snižování výnosů z rostoucí složitosti a souvisí se zvyšující se neefektivností těžby vyčerpávajících se zdrojů viz LTG Standart run World3 Modell. Rovněž je v souladu s obecnějším postřehem v Limits to Growths, že postupné pokusy o řešení problémů udržitelnosti v modelu World3, které působí ke komplexnímu technologickému scénáři, povedou ještě rychleji ke kolapsu,protože snaha o udržitelnost(sustainability) při zachování komplexity, bude vyžadovat větší spotřebu zdrojů, ne méně.

Jinak řečeno, Stále větší část přidané hodnoty musí být použita na přípravu materiálně-energetického základu přidané hodnoty a ve fázi úpadku globální civilizace, v němž se nacházíme, již nejsou k dispozici energie, čas a levné zdroje na efektivní přestavbu této infrastruktury.

Nemůžeme přesně vědět, co nás čeká, ale je jasné, že odklon od fosilních paliv bude pro naši současnou ekonomiku mnohem destruktivnější, než téměř každý z nás očekává.

Jan Veselý
3. leden 2021, 12:52

Měl byste vědět, že Tainter zároveň psal, že tomuhle úpadku z důvodu energie se dá předejít tím, že se lidstvo napojí na jiný velký zdroj energie, jako se tomu stalo v 18. století s uhlím. Sluneční energie je OBROVSKÝ zdroj, mnohem větší než všechna fosilní paliva dohromady. V oblastech s dobrým osvitem, kde žije většina světové populace, je to již dnes historicky nejlevnější zdroj elektřiny a cena dále klesá. Stejně rychle klesají náklady na její uskladnění. Kde vidíte nějakou ekonomickou destrukci?

Milan Vaněček
31. prosinec 2020, 11:26

Ano odklon od uhlených zdrojů k extrémně složitým, velkým a unikátním jaderným elektrárnám by byl v případě dominantního nasazení jádra v energetice

(zatím to vůbec nehrozí) destruktivní nejen pro ekonomiku ale i pro civilizaci. V tom musím s Vámi souhlasit.

Využití obrovských redundantních přírodních zdrojů (slunce, vítr, voda) pomocí jednoduchých plně škálovatelných technologií jako jsou fotovoltaické a větrné elektrárny civilizaci postrčí (jenom a pouze díky obrovskemu vědeckému a technickému pokroku v posledních 40 letech) na vyšší úroveň s nadbytkem energie pro až 10 miliard obyvatel Zeměkoule.

Jedině války či globální jaderná válka to mohou zničit.

Radim
31. prosinec 2020, 18:43

Ale formální složitost zdroje není daná jeho skutečnou složitostí, ale tím, jak se ten zdroj reálně chová při pohledu zvnějšku. Skutečná složitost vnitřku elektrárny nemá význam.

A vzhledem k tomu, že 99% JE funguje v trvalém režimu 24/7 s cca několika odstávkami za CELÝ ROK, zatímco jedna průměrná OZE elektrárna , fotovoltaika nebo větrník, má zhruba stejný počet odstávek během 1 - 3 týdnů, jeví se porovnáním z vnějšku z pohledu elektrické distribuční sítě jedna jediná OZE elektrárna zhruba 20 - 50x složitější než jedna jediná průměrná jaderná elektrárna.

Aspoň u nás či v Evropě či všude jinde, kde jaderné elektrárny mají kvalifikonaou a školenou obsluhu a tím velmi malý počet odstávek.

Neboli téměř celou současnou či budoucí složitost rozvodných elektrických sítí, vzhledem k celkovému počtu připojených OZE elektráren, přirozeně v závislosti na váze OZE elektráren daných jejich instalovanou kapacitou, mají či budou mít na svědomí právě OZE elektrárny.

pr
31. prosinec 2020, 11:27

Pro ekonomiku nebude nic destruktivní. Ta si pomůže sama už tím, že je ekonomikou. Odklon od fosilních paliv pouze zabrání dalšímu znečišťování fosilními palivy. Ekonomika to zvládne pojmout, nemějte obavy.

Petr
31. prosinec 2020, 12:33

Vážení, nechci zasahovat da vaší odborné debaty, ale takový postřeh z jiné stránky..

Pokud vám vrtá hlavou, proč se Německo či Evropa obecně utápí v tom nelogickém Green Deal, který přináší více problém než užitku, tak je to proto, že záměre GLOBÁLNÍCH elit je útlum Evropy a její spotřeby a přesun globání výroby do Číny. Čína bude v tomto století hegemonem č.1, včetně průmyslu.

Takže oparvdu, některá nelogická opatřebí (viz elektomobilita..) mají skrýtý globálně-politický cíl - útlum Evropy a posílení Číny.

A ještě jeden konspiračné postřeh - AE.. Je takové terorie, že Německo odstupuje od AE proto, že že pár desítek let nebude mít KÁDRY na jejich obsluhu, z důvodů masívní imigrace. A dále - země, kterým bude globálními elitami "dovoleno" postavit novu AE mají tím pádem vstupenku do dalšího hospodářského rozvoje.. TY, které nové AE nepostaví či zruší, čeká pravděpodobně hospdodářský pokles, mimo jiné vlivem imigrace. Věřte-nevěřte, uvidíme za 10-20 let..

Pěkný rok 2021..

Aleš
31. prosinec 2020, 12:47

Nikde jsem se tady nedočetl proč by výkyvy v dodávkách el.energie z OZE nemohly účinně vyřešit přečerpávací vodní elektrárny. Z dostupných zdrojů vyplývá,že naše tuzemské PVE jedou už pomalu na maximum a je jasné,že s dalším rozvojem OZE a útlumem uhelných elektráren bude jejich potřeba čím dále naléhavější. Jako ideální pro jejich výstavbu se mi jeví oblast Podkrušnohoří s jámami po vytěženém uhlí,které stejně bude třeba rekultivovat a blízkost Krušných hor,které směrem do české kotliny rychle velmi prudce klesají v nadmořské výšce ( výškový rozdíl 500-600 m). Z takového zatopeného uhelného velkolomu by bylo možné čerpat vodu do několika "horních" nádrží současně či postupně podle nastaveného harmonogramu. S výhodou by se dala využít i stávající el.přenosová soustava z utlumovaných uhelných elektráren. A také třeba i mezinárodní spolupráce v této oblasti s Německem,podobně jako to už v současné době začíná Německo řešit propojením podmořským 400 kV kabelem s Norskem. Zkrátka to chce přestat jenom nadávat,mít nějakou reálnou vizi a začít se dívat na energetiku více z nadhledu EU než falešnou optikou energetické soběstačnosti maličké země uprostřed Evropy hospodářsky závislé na EU.

pr
3. leden 2021, 16:10

A kdo bude těm PVE tu energii dodávat? Každý výrobce si ji raději uskladní u sebe a prodá ji v době kdy se mu to ekonomicky vyplatí ..... Jediná brzda je ERÚ. Místo aby zrušila omezení akumulace, tak vymejšlí další kosočtvercoviny na téma kdo, jak, kdy........ Potom místo pozvolného vývoje kdy se dá na excesy bez následků reagovat zase přijde nějaká lavina pro vyvolené. Viz. slavný modernizační fond a jeho předregistrace (pravděpodobně ve stylu "nechci slevu zadarmo")

Radim
31. prosinec 2020, 18:55

Přečerpávací vodní elektrárna vyžaduje velmi vysoká převýšení, víc než tisíc metrů na krátkých vzdálenostech. V tom je třeba ideální právě Norsko nebo ještě Alpy. U nás jsou využitelné hlavně Jeseníky.

Pokud se jedná o "plochou" soustavu jezer, jako jsou jezera po hnědouhelných dolech v podkrušnohoří, má akumulace elektřiny dost vysoké ztráty. Co se týká využití vrcholků Krušných hor na přečerpávací elektrárny, mám pocit, že tam u většiny vrcholků bude problém se soudržností těch vrchů. Krušné hory vznikly poměrně nedávno z převážné části vytlačením zlomy popraskané zemské kůry nahoru po rovinách těch zlomů a jako takové jsou dnes pořád ještě nestabilní. Zatížením jejích vrcholků horní akumulační nádrží a kolísáním té zátěže - napuštěná versus vypuštěná nádrž by se vrcholek mohl začít rozsedávat.

Carlos
31. prosinec 2020, 21:21

Kilometr je takové nice-to-have, jde to i na míň, třeba Lipno - Aschach by pracovala s nějakými 400m. Dalešice pracují na nějakých 90m, ale ta má tedy jiné uspořádání.

Pokud by se mělo teď něco stavět, tak by bylo asi nejlepší aby se realizoval projekt PVE Orlík. Mělo by to být do jakési fáze rozpracované. Pokud by to vyšlo, mohlo by se tak postupovat i mezi Slapy a Štěchovicemi.

Radim
1. leden 2021, 07:07

Lipno Ašbach je ten výmysl s taháním vody z Lipna desítky kilometrů daleko do Rakouska? To je podle mne nesmysl, protože v tak dlouhém potrubí budou buďto vysoké energetické ztráty nebo bude muset být na stejné množství přečerpávané vody potrubí o mnohem větším průměru než u přečerpávací elektrárny, kde je spodní a horní nádrž horizontálně blízko sebe.

Co se týká výšky čerpání, přirozeně že to jde i na menší výšku. Ale oproti výšce tisíc metrů máte při výšce 300 metrů v kubíku vody naakumulovanou sotva třetinu energie a u výšky 90 metrů máte naakumulováno méně než desetinu energie proti přečerpávací elektrárně se spádem 1000 metrů. Neboli na stejné množství akumulované energie musíte přečerpávat víc než třikrát nebo víc než desetkrát větší množství vody. Máte tak vyšší investice i vyšší provozní náklady. Neboli pokud je při tak malých výškových rozdílech už většina infrasruktury hotová a pro vytvoření přečerpávací elektrárny stačí malá investice do jejich úpravy, je to možné. Ale pokud by se všechno mělo stavět jako nové, byla by akumulovaná energie takové přečerpávačky proti třeba alpské přečerpávačce s výškovým rozdílem 1000 metrů mnohem dražší.

Ale potom je tady ještě jeden aspekt. A sice kolísání hladiny nádrží při práci přečerpávacích elektráren. Pokud mají být objemy těchto nádrží maximálně využívané pro akumulaci elektřiny, stávají se kvůli pravidelným změnám hladiny tyto nádrže v podstatě neslučitelné s nějakou ekologií i jiným dalším možným využitím. Jsou to potom jen technické nádrže úplně bez života, neboli taková přečerpávací elektrárna má vysokou ekologickou stopu. U dnes už charakterem přírodních nádrží, jako je Orlík nebo Štěchovice nebo jak je plánovaná koncepce nádrží na místě zatopených hnědouhelných dolů v Krušnohoří musí být každodenní kolísání hladiny jen tak malé, aby nepřekáželo životu v těch nádržích a rekreačnímu využívání těchto nádrží. To je podle mého odhadu každodenní kolísání hladiny do 20, maximálně tak do 50 centimetrů. 50 centimetrů, 25 centimetrů od průměru dolů a 25 od průměru nahoru už může dělat velké poblémy třeba hnízdicím vodním ptákům, nebo na mělčinách drobnějšímu rybímu osazenstvu. Neboli u těchto nádrží je možné na akumulaci elektřiny kapacitně využít jen zlomek jejich objemu, jinak vznikají obrovské ekologické i významné ekonomické škody.

Carlos
1. leden 2021, 13:33

"Potrubí" u Lipno - Aschach je v podobě raženého tunelu, myslím 7 ḿ v průměru, nový přívodní tunel na Niagaře má nějakých 12 m v průměru, vzhledem k možným tlakovým ztrátám tam a u Lipna by to zase takový problém být neměl.

Pro Orlík je vytvořený dokument i se sadou kompenzačních opatření v Kamýku za kterých bude možné dosáhnout poměrně slušné kapacity. Samotná hladiny v Orlíku pak bude kolísat jenom poměrně málo. Na Štěchovicích pak je zase denní kolísání hladiny kolem tři metrů od doby co stojí Slapy. Větší problém by to pak byl pro ten nový lodní výtah, než pro přírodu, řekl bych. Musíte zase brát že ta nádrž je v kaňonu.

Kolísá poměrně dost i Lipno II, ale tam se bez nových tunelů neobejdeme, a bylo by to asi zbytečně nákladné.

Podkrušnohorská jezera podle mne nepůjde využít jako PVE mezi sebou, na to je tam opravdu nízký spád, ale zase na druhou stranu je na vrcholu Krušných hor planina, kde by se nějaká ta horní nádrž mohla postavit.

Martin P
3. leden 2021, 20:07

Těch jezer v Podkrušnohoří tam do konce století bude tolik, že i 5% jejich celkové vodní kapacity bude energeticky významná kubatura využitelná v přečerpávání. Problém s kolísáním vodní hladiny nebude, už jsme to tu řešili v minulosti. Do rozmezí +/- 25cm se např. u zatopeného lomu ČSA vejdeme.

Fic
31. prosinec 2020, 13:40

Do nějakých pěti let bude u nás zavedeno centrální řízení pro MVE, a pak mohou při podobných situacích odstavovat zdroje. Ale proč nezastaví ty větrníky, mi hlava nebere...

pr
31. prosinec 2020, 17:30

Protože nedochází k ohrožení přenosové soustavy a proto že si s tím ekonomika zápornými cenami hravě poradí. Někdo prodělává, někdo z toho má zisk. Normální trh.

Vladimír Šťastný
1. leden 2021, 06:17

Normální trh:-)))))Kdyby ten trh byl normální, nikdo by takové zdroje nestavěl, nebo by vybudoval komplex s možností ukládání případně přeměny vyrobené energie na jiné médium. Tak by se, milej zlatej, zachoval trh, kdyby nebyl už desetiletí prasen dotacemi, přednostmi a politickým tlakem blbečků z přetopených kanceláří.

pr
1. leden 2021, 12:02

I dotace jsou jedním ze vstupů do tržního prostředí. Takže trh funguje neustále správně. Reaguje na každou vstupní složku i na očekávání. Nic čemu by se měl člověk divit. Pokud se divíte je to jen o Vašem (mo)mentálním nastavení.

Vladimír Šťastný
2. leden 2021, 07:05

Tak pokud jsou, podle vás, dotace na trhu správně, leccos to o vás, vašich názorech a postojích vysvětluje. Pak je celkem zbytečné s vámi diskutovat.

pr
2. leden 2021, 16:31

Já reagoval na to, že jste zpochybnil normálnost trhu. Trh jako takový je nezávislý na tom zda si něco myslíme o podpoře. Prostě se řídí všemi vstupy. Pokud něco kritizujete, nenapadejte trh jako nenormální. Možná máte na mysli nenormálnost něčeho jiného, tak to nesvalujte na trh.

Radim
1. leden 2021, 08:27

Záporné ceny je ekonomická nouzovka, který zbytečně zvyšuje náklady na distribuční síť i další náklady a v cekovém součtu je tak neekologická a neekonomická.

Pokud by fungoval čistý trh, tak by se provozovatelé OZE elektráren rozdělili na dvě skupiny. Jedni by fungovali jako dnes v nestabilním režimu, jejich elektřina by byla levná, protože by nebyla stabilizovaná a pokud by v síti bylo dost elektřiny, bylo by je možné vypínat.

Druzí by měli OZE elektrárny doplněny akumulací, fungovali by v režimu blízkému 24/7 a jejich elektřina by měla příslušně vysoké ceny, protože by poskytovali stabilní dodávku. To, že takové uspořádání je dnes ekonomický nesmysl, protože by akumulací taková elektřina výrazně zdražila je dáno jen tím, že takový model dosud nebyl požadován a provozován a nebylo investováno do vývoje takových systémů.

Protože kvůli lobingu zelených se šlo do tvrdě dotované, ale nestabilní OZE elektřiny, kde regulace je prováděna na úkor režijních nákladů distribuční sítě a na úkor rentability uhelných, jaderných a jiných klasických zdrojů. Neboli spotřebitel elektřiny dnes ty náklady na regulaci platí dvakrát, jednou v ceně takzvaných příspěvků na ekologi a jednou ve zvyšování nákladů na elektrickou distribuční síť a umělém zdražování produkce klasických zdrojů.

pr
1. leden 2021, 12:12

Ale ono tomu je úplně přesně tak jak jste popsal. Jen Váš závěr, že neexistují OZE elektrárny doplněné akumulací je mylný. Tyto elektrárny nejenže existují, ale postupně se již majitelům amortizují. Dle Vás ekonomický nesmysl již v pro distributory neviditelné rovině řádí jako černá ruka. Inu odpírači OZE a akumulace se jednoho dne budou divit. Růst FV instalací s akumulací se již zastavit nedá.

Radim
2. leden 2021, 05:14

No, například v grafu v článku takové OZE elektrárny s akumulací nejsou nikde vidět.

A aby bylo jasno, myslím tím OZE elektrárny doplněné akumulací v režii provozovatele OZE elektrárny, ne ten současný lžisystém, kdy akumulace je provozována v režii distribuční sítě. A kdy náklady na tu akumualci a stabilizaci tak nese buď provozovatel distribuční sítě neboli v poplatcích za distribuci spotřebitel elektřiny, pokud se to děje dálkovým přenosem elektřiny do norských nebo alpských PVE nebo v cenách elektřiny uhelných a jaderných zdrojů, pokud se to děje změnami výkonů těchto elektráren. Protože časté změny výkonů těchto elektrárne přináší výrazné snižování rentability jejich provozu a tím výrazné zdražování elektřiny vyráběné z těchto zdrojů.

Milan Vaněček
1. leden 2021, 12:18

Radime, vidím že jste se zde objevil jako další zastánce názoru: to néééjde.

Ale máte málo informací ze světa, kde dokazují (na reálných případech, v praxi) že to jde. Probuďte se.

Prosím, přečtěte si něco o tom, než tady zase začnete obhajovat nemožnost nahradit tradiční českou energetiku něčím, co už nyní probíhá v celém okolním světě.

Radim
2. leden 2021, 06:47

Milane, já na rozdíl od Vás jsem na vysoké škole energetiku jako obor měl a na rozdíl od Vás taky znám fyzikální zákony, podle kterých výroba, distribude a spotřeba elektřiny probíhá.

A nikde nepíšu, že něco "néééjde". Ostatně v dnešní době je elektřina běžná snadno vyrobitelná a dostupná věc. Nějaká elektřina bude k dispozici vždy a všude. Problém je ale jaká elektřina a jakou cenu za ni spotřebitel zaplatí.

Když dle dnešního zeleného náboženství se fungující jednoduchý systém rozbíjí, protože tomu zelenému náboženství neodpovídá. Už toto znamená zvyšování ceny elektřiny, protože ten systém na vynaložené investice nevyprodukoval tolik elektřiny, kolik by mohl a tím prostředků na investice do nového. O to víc se tedy musí na stavby nového místo toho rozbitého do energetiky vložit vnějších investic. Které se taky musí splácet a to nejde jinak než zdražením elektřiny. Podotýkám, že zdražování se nevztahuje k pevné ceně, musí se vztahovat k průměrné inflaci a že skutečné zdražování je nad inflací. Sice OZE zdroje jsou údajně dle zelené propagandy levnější než klasické zdroje, proto by cena elektřiny s růstem podílu OZE zdrojů a i se započítáváním všech možných dotací měla držet aspoň na stále stejné úrovni, když ne rovnou klesat. Jenže cena elektřiny stále stoupá a to dost výrazně nad inflaci. Pročpak asi? No hlavně proto, že levné zdroje elektřiny jsou dle zeleného náboženství nahražovány dražšími, složitějšími nebo jinak nevhodnými, například se jde proti fyzikálním zákonům a tyto věci se prostě musí kompenzovat vynakládáním většího množství zdrojů, než by bylo potřeba. Větší množství plochy, nerostných a jiných surovin, pracovních sil... A to se prostě musí všechno nějak platit, v cenách elektřiny spotřebiteli elektřiny.

A to ještě ani nezmiňuji prosazování v praxi nevyzkoušených, laboratorních nebo dokonce teoretických řešení, zadotovaných klidně i miliardami, zase z kapes daňových poplatníků. I tam to nakonec "nějak půjde", když ne jinak, tak tím, že se prokáže, že příslušné řešení za miliardy je slepá ulička a že je problém třeba řešit jinak na jiném principu.

Problém je akorát JAKÁ bude ta elektřina a JAK DLOUHO bude trvat, než se to v ostrém provozu zjistí. ( to, co spoustě lidem je s vysokou pravděpodobností třeba 1:5 nebo 1 :100 zřejmé už od začátků takových projektů) Neboli jakou cenu za takovou megalomanskou identifikaci slepé uličky zaplatíme.

pr
2. leden 2021, 16:52

Vezmeme-li v potas celý graf

www kurzy cz/komodity/cena-elektriny-graf-vyvoje-ceny/1MWh-eur-30-let

Který postihuje prakticky celou dobu podpory OZE, Pak Váš výrok, cituji:"..... Sice OZE zdroje jsou údajně dle zelené propagandy levnější než klasické zdroje, proto by cena elektřiny s růstem podílu OZE zdrojů a i se započítáváním všech možných dotací měla držet aspoň na stále stejné úrovni, když ne rovnou klesat. Jenže cena elektřiny stále stoupá a to dost výrazně nad inflaci. ......"

pak musím konstatovat že jste slušně řečeno mluvka (tu v Ostravě jste prachsprostý lhář), neboť po počátečním poklesu ceny se její dlouhodobý trend +- drží rovnoběžně s vodorovnou osou. (proložíte-li přímkou)

Emil
2. leden 2021, 18:18

Milé pr, Radim zjevně nemluví pouze o této jedné složce ceny elektřiny ale o celkové konečné ceně pro spotřebitele. Tak si nechte ty urážky, protože jako obvykle jste to vy, kdo tahá za kratší konec provazu.

pr
2. leden 2021, 23:15

A je to tady zase. Prvně napíše, že ví co to je výroba, distribuce a spotřeba, potom celou dobu píše o ceně elektřiny s tím, že by měla klesat a Vy z toho usuzujete, že má na mysli vše dohromady? Nezlobte se, ale nic takového nepsal tak tady nedělejte ze sebe jediného který jasně ví co svým textem básník zamýšlel. Pokud nenapsal že mu jde o cenu elektřiny i s dodávkou, tak to není jednoznačně napsáno a chybu nehledejte u čtenářů. Já si nebudu nic domýšlet. A to že jste domýšlivý Vy neznamená, že Radimův text vykládáte správně.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se