Summit G7 se shodl na globálním konci fosilních paliv

DomůElektřinaSummit G7 se shodl na globálním konci fosilních paliv

Až překvapivě významný výsledek měl summit zemí G7, který proběhl v jihoněmeckém městě Kruen. Státy dosáhly dohody nad využíváním fosilních paliv, snižování množství emisí CO2 a rozvojem obnovitelných zdrojů v rozvojových zemích.

Státy G7 se včera dohodly na tom, že ukončí éru fosilních paliv ještě v tomto století, což je poměrně překvapivé, protože ještě nedávno se v tomto ohledu objevovaly pouze odvážné „výkřiky“. Mnohem větší pozornost je však stále přikládána konferenci v Paříži, která má nastolit nová pravidla pro ovlivňování klimatu.

Dalším bodem summitu G7 v oblasti klimatu bylo snížení objemu emisí vypouštěných do atmosféry. Státy se shodly na tom, že pro úspěšné udržení oteplení o maximálně 2 °C vzhledem k období před průmyslovou revolucí je nutné do roku 2050 snížit emise CO2 o 40-70 % oproti roku 1990. To má sloužit jako výchozí hodnota nové dohody, která má vzejít z pařížské konference. Snížení se má dotýkat také vytápění a elektromobility.

Kromě toho je dalším klíčovým cílem podpora rozvoje obnovitelných zdrojů v rozvojových státech světa, jako je například Indie.

Země států G7 se tedy shodly na třech důležitých bodech dekarbonizace ekonomiky:

  • Konec éry fosilních paliv v 21. století
  • Snížení emisí o 40 – 70 % do roku 2050
  • Podpora rozvoje obnovitelných zdrojů v rozvojových státech
G7 summit v Německu
Summit G7 v německém Kruenu

Nejvyšší představitelé států G7 zároveň ukázali, jak chtějí vytyčených cílů dosáhnout. Od roku 2020 budou každoročně zvyšovat finance na boj s klimatickými změnami o 100 mld. dolarů.

Německo jako vůdčí stát v oblasti klimatických změn

Na summitu z řady výrazně vystoupila německá kancléřka Angela Merkelová, která s podporou USA a dalších evropských států prosadila výše uvedené klimatické záměry na úkor opozice. Zejména na úkor Japonska a Kanady, které byly v průběhu jednání ke klimatickým cílům zdrženlivější.

Přesto musí Angela Merklová s ochranou klimatu začít především „u sebe doma“:

„Pro Angelu Merklovou je zátěžovou zkouškou příštích několik dní, ve kterých se bude rozhodovat o budoucnosti výroby elektřiny z německých uhelných elektráren. Pouze v případě, že Německo omezí výrobu z uhelných elektráren pomocí uhelné daně, je možné dodržet své závazky k roku 2020.“
Christoph Bals, ředitel politické sekce GermanWatch