Světové zásoby uranu jsou dostatečné, ale chybí investice

DomůEnergetika v zahraničíSvětové zásoby uranu jsou dostatečné, ale chybí investice

Světové zásoby uranu jsou dostatečné, aby byly splněny předpokládané požadavky v dohledné budoucnosti. V současné době se objevují hlasy, které kritizují nedostatečné investice do těžby a zvyšování technické odbornosti.

Zpráva s názvem Uranium – Resources, Production and Demand je společným dílem Nuclear Energy Agency (NEA) organizované mezivládní OECD a International Atomic Energy Agency (IAEA, MAAE – Mezinárodní agentura pro atomovou energii). Statistický profil světového uranového průmyslu zahrnuje údaje z 41 zemí produkujících a spotřebujících uran.

Celkové identifikované zásoby, které lze získat za cenu pod 130 dolarů (2965 korun) za kilogram uranu, dosáhly 6 142 200 tun (k 1. lednu 2017). Oproti roku 2016 to představuje nárůst o 7,4 %. Nárůst je způsoben novými objevy, ale větší část nárůstu vznikla přehodnocením dříve identifikovaných zdrojů uranu.

Celková produkce uranových dolů v roce 2016 činila 62 071 tun. To představuje meziroční nárůst o 3 %. V roce 2017 ovšem produkce klesla na 59 342 tun. Další snížení se očekává i v roce 2018. Jedná se o reakci na trvale nízkou cenu uranu na světových trzích.

Investice na průzkum uranu a rozvoj dolů poklesly z více než 2 miliard dolarů (45,6 miliard korun) v roce 2014 na 664 milionů dolarů (15,1 miliard korun) v roce 2016. Pokles se v reakci na nízké ceny uranu na světových trzích očekává i v dalších letech. Výrazné poklesy investic byly zaznamenány zejména v Austrálii, Kanadě, Číně, České republice, Namibii, Rusku a Spojených státech amerických.

Kazachstán oznámil od roku 2014 nárůst investic z 34,7 milionů dolarů (791,4 milionů korun) na 60,9 milionů dolarů (1,4 miliardy korun). Do roku 2016 se ovšem investice prudce snížily na 23,9 milionů dolarů (545,1 milionů korun). Nejvyšší investice na rozvoj těžby a průzkumu uranu v letech 2016 a 2017 zaznamenala Kanada, následovaná Čínou a Indií.

„Pokles investic na průzkum a vývoj v tomto vykazovaném období odráží reakci na nadměrné zásobování, které začalo na světových trzích v polovině roku 2011,“ uvádí zpráva.

Celosvětový instalovaný výkon jaderných elektráren byl na počátku roku 2017 celkem 391 GWe. To odpovídá roční spotřebě 62 825 tun uranu. Do roku 2035 zpráva předpokládá, že se celkový instalovaný výkon bude pohybovat v rozmezí od 331 GWe, v případě nízké poptávky, do 568 GWe, v případě vysoké poptávky. To odpovídá roční spotřebě uranu v rozmezí od 53 010 tun, v případě nízké poptávky, do 90 820 tun, v případě vysoké poptávky.

„V současnosti identifikované zdroje jsou více než dostatečné pro splnění požadavků vysoké poptávky do roku 2035, ale bude záviset na včasných investicích, aby se uran z dolů včas zpracoval na jaderné palivo. Silné podmínky na trhu budou zásadní pro přilákání potřebných investic do průmyslu, “ uvádí zpráva.

Zdroj úvodní fotografie: International Business Times