Domů
Životní prostředí
Emisí CO2 z energetiky loni přibylo, na vině bylo především sucho
Jaderná elektrárna Dukovany s vyrovnávací nádrží Mohelno (zdroj ČEZ).
Zdroj: ČEZ

Emisí CO2 z energetiky loni přibylo, na vině bylo především sucho

Emise oxidu uhličitého z energetických zdrojů zaznamenaly v roce 2023 mírný nárůst a dostaly se na historicky nejvyšší hodnotu. Vyplývá to z analýzy Mezinárodní energetické agentury (IEA).

Nárůst emisí v loňském roce činil 410 milionů tun, což představuje 1,1% nárůst oproti předchozímu roku. Výsledkem je historicky rekordní hodnota 37,4 miliard tun. Hlavním faktorem tohoto nárůstu je výpadek produkce elektřiny z vodních elektráren, vyvolaný vážnými suchy v klíčových ekonomikách jako Čína a Spojené státy. Kvůli suchu se spousta zemí uchýlila zpátky k fosilním palivům, kdy emise pocházející ze spalování uhlí byly zodpovědné z více než 65 % za uvedený nárůst emisí.

Navzdory nárůstu celkové poptávky po energii pomohl rozvoj obnovitelných zdrojů energie zmírnit závislost na fosilních palivech. Expanze čistých energetických technologií, jako jsou solární fotovoltaické panely, větrná energie a jaderná energie, sehrála klíčovou roli při zmírnění závislosti na tradičních fosilních palivech. Bez těchto zdrojů by nárůst CO2 byl třikrát vyšší, uvádí zpráva.

Čína a Indie, jedni z největších producentů emisí CO2 v energetice, zažily v roce 2023 podobné situace. Čína i přesto, že pokračuje v rychlém nasazování obnovitelných zdrojů energie, zažila právě díky poklesu produkce elektřiny z vodních elektráren nárůst emisí CO2 z energetiky o 4,7 %. Za nárůst emisí bylo zodpovědné také znovunastartování ekonomického růstu.

Podobnou situaci šlo sledovat i v Indii, která zažila silný růst HDP. Růst HDP spojený s nárůstem poptávky po elektřině, v kombinaci se slabými monzuny a tedy sníženou produkcí elektřiny z vodních zdrojů, vedl k nárůstu celkových emisí zhruba o jednu čtvrtinu.

Kombinace ekonomického růstu a nevhodných podmínek pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů může vést ke zvýšené produkci elektřiny z fosilních paliv. Jedná se o situaci, kterou dobře známe i v Evropě z posledních let s tím, jak dochází ke stále větší implementaci fotovoltaických a větrných elektráren do energetických systémů jednotlivých států, jejichž výkon je při výpadku potřeba nahrazovat. S výkyvy počasí se tak operátoři přenosových soustav musí potýkat takřka na denní bázi.

Jakým způsobem by větší sucho ovlivnilo energetiku v ČR?

Na tuto otázku se musíme podívat především ze dvou pohledů, které spolu však úzce souvisí. Tím prvním pohledem je provoz českých jaderných elektráren.

Jaderná elektrárna Dukovany je zásobována z vodní nádrže Dalešice, respektive Mohelno se zásobní kapacitou 17,1 mil. m3, kterou napájí řeka Jihlava. Jaderná elektrárna Temelín odebírá vodu z vodní nádrže Hněvkovice s kapacitou 22,2 mil. m3, kterou napájí Vltava.

Obě dvě elektrárny v roce 2023 odebraly 89 mil. m3 vody a navrátily zpátky do oběhu 30 mil. m3. Vltava má výrazně vyšší průtok a JE Temelín je tak suchem o dost méně ohrožena. Naproti tomu situace s dodávkami vody pro JE Dukovany se řešila například v létě roku 2018.

Stav sucha v ČR, srpen 2018. Zdroj: Intersucho.cz

V té době zasáhla ČR vlny veder a bylo omezeno využívání vody z vodovodního řádu prakticky na celém území ČR. V tomto období byl přítok do Dalešické přehrady 0,7 m3/s, zároveň minimální hranice zůstatkového průtoku z přehrady musí být nejméně 0,78 m3/s na základě dohody s Povodím Moravy. Dukovany spotřebují necelé 2 m3/s pro svoje chlazení a navrátí zpátky do řeky okolo 1 m3/s.  Z toho vyplývá, že v momentě kdy klesne přítok z řeky Jihlavy pod 1 m3/s, tak dojde k deficitnímu stavu.

Otázkou zůstává, jak velké sucho by muselo nastat a na jak dlouhou dobu, respektive na jakou úroveň hladiny by musely Dalešice klesnout, aby došlo k ohrožení provozuschopnosti elektrárny.

V rámci EIA pro dostavbu dalších bloků v Dukovanech bylo vyhodnocováno, zdali se nové bloky takzvaně uchladí a budeli v řece Jihlavě dostatek vody. EIA k tomuto dala kladné stanovisko, i přes to se však na začátku roku 2024 objevila zpráva, že pro plánovanou dostavbu Dukovan bude změněn typ chlazení z mokrého na suchý, který je schopný uspořit až 70 % normálně spotřebovávané vody. Jedná se investičně o náročnější systém, který však může přinést úsporu v podobě snížení poplatků za odebranou vodu z vodní nádrže Dalešice.

Omezení produkce elektřiny z jaderných elektráren kvůli vlně veder není nic nového, naposledy k němu došlo v létě roku 2022 nejen ve Francii.  Zároveň byla situace monitorována i v ČR. Vlny veder neohrožují jenom zásobování elektráren vodou, ale také snižují jejich samotnou účinnost, kdy při vyšší teplotách dochází ke zhoršení účinnosti.

Druhým pohledem je provoz vodních elektráren, které jsou přímo ovlivněny suchem skrze snížený průtok vodních toků. V ČR se nachází několik desítek malých vodních elektráren, spolu s většími vodními elektrárnami, přičemž neznámější z nich je Vltavská kaskáda.  Dlouhodobě trvající sucho by mělo mírně se lišící dopady na každou z nich, přičemž náchylnější na omezení výroby by byly menší vodní elektrárny.

S přímými dopady na výrobu elektřiny může znovu napovědět  suchý rok 2018 a statistiky o provozu ES ČR za tento rok od ERÚ. Výroba elektřiny z vodních elektráren dosáhla 1,63 TWh a v porovnání s rokem 2022 a výrobou 2,09 TWh tak byla výroba menší o 22 %.

Pokud by došlo k dalšímu snížení výroby elektřiny z vodních zdrojů o vyšší jednotky procent skrze nedostatek vody, tak by se pravděpodobně nejednalo o citelnou ztrátu pro energetický systém ČR. Nicméně v kombinaci s možným omezením výroby elektřiny z jaderných elektráren by se mohlo jednat o značnější výpadek.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(7)
Jiří Švarc
9. březen 2024, 12:38

budeli :-D

Mex
9. březen 2024, 16:10

Zajímavý článek. Tedy zejména ta část, která se týká nás.

Píše se tam, že zásoba vody pro Dukovany je 17.1 mil. m3 (aspoň to tak z textu vyplývá). Ale v reálu je to asi trochu jinak. Přehrady Dalešice a Mohelno jsou propojené, a fungují jako přečerpávačka. Takže v případě nedostatku vody má spíš význam uvažovat zásobu vody celé spojené soustavy. A Dalešice mají vody 7x víc, konkrétně 127.3 mil. m3.

Tak pokud spotřebují Dukovany kolem 30 mil. m3 za rok, tak i v nějaké superkrizi, kdy by třeba nespadla celý rok ani kapka deště, tak by skoro 2 roky byla elektrárna schopna běžet i jen na zásobní vodu.

Je to samozřejmě naprosto hypotetický případ. Ale uvádím to proto, že i když se rozšíří Dukovany na 2-násobek, tak stále by měli zásobu vody na rok. Navíc budou mít nový systém vzduchového chlazení.

Pak je otázka, proč jsme tlačili výrobce do max. výkonu nových bloků kolem 1 GW. Když dělají bloky větší, a třeba EdF musela návrh cíleně zmenšovat.

Já sice dneska nejsem tak úplně přesvědčený o ekonomické výhodnosti stavět nové jaderky (to je ale na jinou debatu). Ale když už se stavět budou, tak by zřejmě z hlediska poměru výkonu ku ceně vyšel líp větší blok, ne? Nebo třeba jeden 1.6 GWe místo dvou po 1 GWe. Sice pak je v případě jeho výpadku nebo odstávky větší díra ve výrobě, ale to v dobře prodrátovaném Česku možná není až tak smrtící.

Petr prochaska
10. březen 2024, 10:09

EIA už se předělávat nebude.

Pravoslav Motyčka
9. březen 2024, 17:33

Emise CO2 rostou proto , že státy Asie kde žije většina lidstva včele s Čínou se rychle ekonomicky rozvíjí. Mají levné energie z Ruska a to jim pomáhá k vyššímu ekonomickému růstu. Navíc Asie získala Ruský trh a místo EU a zaplavila ho automobily a průmyslovým zbožím. Tím se zvedla průmyslová výroba především v Číně. Na druhé straně v EU se spotřeba el. energie propadla v roce 2023 o 60TWh (cca spotřeba ČR) a to díky všeobecnému úpadku , který tady panuje , to samozřejmě vede k poklesu emisí CO2. Ale naší vládě to nevadí , pro ně to není téma místo toho kupují 300 000 granátů pro Ukrajince aby mohl válka pokračovat co nejdéle to je jejich priorita.

Petr prochaska
11. březen 2024, 08:50

Tak to je, ale taková Čína dělá právě z důvodu levných energií levné solární panely, které si i na svém území instaluje, takže ve výsledku bude bezemisní rychleji než Evropa.

Baton David
11. březen 2024, 10:45

chtělo by to okleštit byrokracii v unii a to razantně, třeba takový europarlament by mohl jít k šípku celý, to je samý výbor na rádius prodávaných banánů a kvóty na zastoupení pohlaví a deviací ve firmách a podobné nesmysly, ale že se jim to celé potápí do řídké stolice k tomu jsou poslanci slepí, hluší, pasivní, oni jen poslouchají notičky a kývou a hrabou pařátkem hromádku pod sebe

Dpetr
11. březen 2024, 17:50

To je pořád řečí o chybějící demokracii v EU a pak tu někdo navrhuje zrušit EP, do kterého se volí.

Ano, totalita vyjde levněji.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se