I relativně nové dieselové automobily několikanásobně překračují emisní limity

DomůŽivotní prostředíI relativně nové dieselové automobily několikanásobně překračují emisní limity

Emise oxidů dusíku (NOx) v relativně nových dieselových vozech v běžném provozu stále několikanásobně překračují emisní limity EU. I emise oxidu uhličitého (CO2) jsou vyšší, než se původně předpokládalo. Na základě svých měření to uvedla Německá státní agentura pro životní prostředí (UBA).

Společně s pěti dalšími evropskými dopravními a environmentálními orgány testovala UBA dieselová vozidla s emisní normou Euro 3 až Euro 6c podle nového seznamu kritérií založených na Příručce o emisních faktorech pro silniční dopravu (HBEFA).

Testy, které využívají metodiku testující vozidla v situacích odpovídajících jejich reálnému provozu, došly k závěru, že vozidla s emisními normami Euro 5 – Euro 6 a/b/c, které tvoří největší podíl dieselových vozidel na německých silnicích, několikanásobně převyšují povolené limity.

V průměru dosáhly měrné emise vozidel s normou Euro 5 950 mg NOx/km a vozidel s normou Euro 6 a/b/c 614 mg NOx/km. Pro srovnání, mezní hodnoty, které je třeba dodržovat při schvalování v laboratorním měřicím cyklu, jsou 180 (Euro 5) a 80 (Euro 6 a/b/c) mg NOx/km. V reálném provozu byly tak emisní normy překročeny 5,3krát (Euro 5) resp. 7,7krát (Euro 6 a/b/c).

Naopak nejnovějším dieselovým vozům s emisním standardem Euro 6d TEMP byly naměřeny emise NOx při reálné jízdě v průměru ve výši 46 mg NOx/km. To je výrazně pod novými požadavky na měření emisí v praktickém provozu (Real Driving Emissions – RDE). Tato vozidla však představují pouze 5 % vozového parku dieselových vozidel.

Dovybavení vozidel SCR katalyzátory umožňuje snížit emise NOx až o 95 %

Průměrné vozidlo s normou Euro 5 tak dosahuje emisí NOx jako 20 vozidel s normou Euro 6d TEMP. Norma Euro 5 přitom platila pro vozidla homologovaná v období mezi zářím 2009 a zářím 2014, prodej vozidel byl však v případě uplatnění derogace možný až do 31. srpna 2016.

„Zejména automobily se standardem Euro 5, které byly prodávány ještě před několika lety, mají v reálném provozu velmi vysoké emise NOx. Naléhavě potřebujeme dovybavení těchto vozidel katalyzátory, abychom chránili zdraví obyvatel měst,“ uvedla prezidentka UBA, Maria Krautzbergerová.

Tzv. SCR katalyzátory umožňují snížit emise oxidů dusíku o 60-95 %. Pro dva miliony dieselových automobilů Volkswagen s motorem EA 189 s normou Euro 5 byla stanovena povinná úprava software, která přináší snížení emisí oxidů dusíku přibližně pouze o 25 %. Dle UBA je proto vybavení vozů s normou Euro 5 SCR katalyzátory naprosto nezbytné.

„Spolkový úřad pro automobilovou dopravu schválil v posledních týdnech první systémy dodatečné montáže. Nyní musí být tyto systémy rychle nainstalovány do automobilů. Výrobci nyní odpovídají za rychlé a nebyrokratické převzetí nákladů na dodatečné vybavení,“ tvrdí Krautzbergerová.

Problematické jsou i emise oxidu uhličitého

Emise CO2 u nových osobních automobilů v reálném provozu poklesly od roku 2000 (Euro 3) pouze o 8 % a u nových lehkých užitkových vozidel o pouhá 2 % od roku 2001 (Euro 3). Důvodem je stále rostoucí hmotnost a výkon vozidel v kombinaci s platným typovým schválením do roku 2018.

„Změna zkušebních postupů a cyklů emisí CO2 nových osobních automobilů od 1. 9. 2018 v EU byla proto správným krokem. Musíme však pečlivě sledovat, zda tyto nové zkušební postupy zajišťují dodržování limitů CO2 a přispívají k nezbytnému snížení emisí CO2 v dopravě,“ zdůrazňuje Krautzbergerová.

Monitoring
Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...