Analytici: Nový německý cíl v oblasti klimatu může zapříčinit odklon od uhlí do roku 2030