Studie Hydrogen Europe: Reakce vodíkového sektoru na koronavirus

DomůAkumulace energieStudie Hydrogen Europe: Reakce vodíkového sektoru na koronavirus

Pandemie COVID-19 značně komplikuje rozvoj vodíkového hospodářství v Evropě. Podle analýzy od asociace Hydrogen Europe se ekonomická recese projeví zejména na snížené ochotě společností investovat do vodíkových technologií a jejich využití.  Hydrogen Europe proto zdůrazňuje potřebu sektoru na krizi jednotně a koordinovaně zareagovat. Rovněž vyzývá Evropskou komisi k zavedení podpůrných finančních a regulatorních opatření, která budou v souladu s klimatickými a ekonomickými cíli Evropské unie.

Ekonomická krize vyvolaná koronavirovou pandemií může zpomalit zavádění a komercializaci vodíkových technologií v dopravě, průmyslu a energetice. Studie od Hydrogen Europe zmiňuje tři zásadní výzvy, kterým bude vodíkový sektor v tomto ohledu čelit.

Zaprvé, malé podniky zaměřené na inovace v oblasti vodíku a palivových článků, o které se opírá celý sektor, se budou potýkat s citelnými finančními ztrátami. Tyto ztráty je mohou vést k hromadnému propouštění personálu, a dokonce k bankrotům. Zadruhé, pokud evropské závazky k naplnění klimatických cílů budou upozaděny, mohlo by to vést k zásadním škrtům v investicích firem do nízkoemisních technologií. Třetím rizikem může být, že investoři v souvislosti s výše zmiňovaným nebudou mít motivaci nadále financovat vodíkový sektor a podporovat jeho růst.

Podle Hydrogen Europe je potřeba ke krizi zaujmout rázný společný postoj. Proto ve své analýze vybízí Evropskou komisi a ostatní příslušné tvůrce politik, aby podnikli nezbytné kroky ke zmírnění negativních dopadů na vodíkový sektor. Vedle finanční injekce v hodnotě 450 – 500 milionů eur pro zasažené podniky je potřeba sektor ubezpečit, že má nadále politickou podporu navzdory stávající krizi.

Finanční podpora poskytnutá v sektorech energetiky, dopravy a průmyslu musí vycházet ze závazků k dekarbonizaci v krátkodobém až střednědobém horizontu. Je také potřeba zajistit pokračující partnerství výzkumného a inovačního sektoru v oblasti čistého vodíku a nadále rozšiřovat pole působnosti obou sektorů a prosazovat jejich finanční podporu.

Klíčovými pro odemknutí prvních komerčních trhů by se měly stávat také tržní pobídky, jako například kvóty na podíl obnovitelných zdrojů při výrobě energie, nové regulace a veřejné financování. Hydrogen Europe se s odvoláním na svoji analýzu domnívá, že by tyto druhy podpory významně pomohly k záchraně tisíců specializovaných pracovních míst a řady investičních projektů, jejichž hodnota by v roce 2030 mohla dosahovat až 130 miliard eur.

Hydrogen Europe je evropská asociace zaměřená na vodíkové a palivočlánkové technologie.  V současnosti zastupuje přes 160 firem ze soukromého sektoru, 78 výzkumných organizací a 21 národních asociací. Sdružuje hráče z vodíkového sektoru s cílem uvést vodíkové a palivočlánkové technologie do komerční fáze a přispět tím k přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku.  Je partnerem Evropské komise v partnerství veřejného a soukromého sektoru nazvaném Společný podnik pro palivové články a vodík.