TenneT a Sonnen chtějí využívat domovní bateriové systémy pro udržení stability sítě

DomůAkumulace energieTenneT a Sonnen chtějí využívat domovní bateriové systémy pro udržení stability sítě

Provozovatel německé přenosové soustavy společnost TenneT a německý výrobce inteligentních bateriových systémů společnost Sonnen spojí své síly. Společně zahájí pilotní projekt, ve kterém budou využity domovní bateriové systémy společnosti Sonnen pro minimalizaci energetické nerovnováhy v německé přenosové soustavě.

Německá přenosová soustava v současné době nemá dostatečnou přenosovou kapacitu, aby dokázala přenést veškerou elektrickou energii vyrobenou obnovitelnými zdroji. Společnosti TenneT a Sonnen ve společném projektu vidí příležitost, jak využít výkon domovních solárních systémů a tím snížit plýtvání elektrickou energií.

Tento systém je nezbytný v době, kdy elektrická energie z větrných elektráren je vyráběna v severním Německu a nemůže být přenesena do průmyslových center na jihu země.

Systém je založen na využití akumulační kapacity domovních bateriových systému pro fotovoltaiku. V době, kdy bude přebytek elektrické energie z větrných elektráren a nebude k dispozici dostatečná přenosová kapacita v síti, budou bateriové systémy využity pro uložení této elektrické energie.

Zpočátku má být využito zhruba 6 000 úložišť

Pro zajištění tohoto systému budou společnosti používat software Blockchain společnosti IBM. Software umožní flexibilně zjišťovat dostupnou volnou kapacitu všech zapojených bateriových systémů. Tímto způsobem lze efektivně integrovat a podporovat obnovitelné zdroje a dosáhnout lepšího využití těchto zdrojů v německém systému dodávek elektrické energie.

Celý projekt má potenciál propojit malé „energetické“ zákazníky a učinit je nezávislými na centralizovaných poskytovatelích elektrické energie.

Obě společnosti mají za cíl zpočátku spojit bateriové systémy o celkovém elektrickém výkonu 24 MW (tedy přibližně 6 000 domácích bateriových systémů) pro potřeby TenneT, který tento výkon bude využívat jako zásobník pro variabilní výrobu větrných elektráren.

„Chceme zjistit, jak můžeme omezit plýtvání vyrobenou energií z větrných elektráren tím, že ji uložíme do baterií společnosti Sonnen, ke kterým budeme mít přístup na severu, a zároveň uvolníme energii ze sluneční energie uložené v bateriích Sonnen v jižním Německu,“ řekl Urban Keussen, předseda představenstva německé části společnosti TenneT.

Německo má aktuálně zhruba 15 milionů rodinných domků a 1,7 milionů fotovoltaických jednotek, ale pouze 50 000 domovních bateriových systémů.

Pokud by minimálně 10 % všech domácností využívalo fotovoltaické jednotky a skladování během následujících deseti let, mohlo by to vytvořit dostupný výkon asi 6 GW.

Zdroj úvodní fotografie: TenneT