Železnice jako úložiště energie budoucnosti (video)

DomůAkumulace energieŽeleznice jako úložiště energie budoucnosti (video)

Historicky první komerčně provozované železniční úložiště energie bude postaveno v průběhu roku 2017 v americké Nevadě. Na trh s podpůrnými službami se tak dostane zařízení o výkonu 50 MW, které umožní vykrývat odběrové špičky a také ukládat přebytečnou energii především z obnovitelných zdrojů.

Koleje a lokomotivy namísto potrubí a turbín

Pro ukládání elektrické energie z důvodu vyrovnávání výroby a spotřeby sloužila jako hlavní médium během posledních sto let voda v přečerpávacích vodních elektrárnách. Potenciální energii hmoty v gravitačním poli dokáže stejně dobře využít také železnice. Americký patentovaný systém Advanced rail energy storage (ARES), který bude během příštího roku spuštěn v Nevadě, může být velmi zajímavou alternativou k tradiční technologii přečerpávacích elektráren.

V případě systému ARES se ukázalo, že pro pokrok v oblasti ukládání energie není třeba vývoj nových technologií, slitin, sloučenin ani elektrolytů. ARES totiž vhodně kombinuje existující a časem prověřené technologie, když využívá možnosti provozovat elektromotor také jako generátor. Elektromotor spotřebovává energii potřebnou pro zdolání daného výškového rozdílu. Naopak při jízdě směrem dolů pracuje jako generátor a přeměňuje tak zpět potenciální energii na elektrickou, která je dodávána do sítě.

Škálovatelnost, účinnost a náklady mají hovořit ve prospěch ARES

Podle webové prezentace projektu jsou výhody technologie především snadná škálovatelnost od desítek megawattů až po jednotky gigawattů a schopnost zajišťovat frekvenční a napěťovou stabilitu sítě, kterou zhoršují především fotovoltaické elektrárny. Účinnost systému ARES, který dokáže do sítě dodat plný výkon za méně než 10 vteřin, je 80 % (cyklus nabití a vybití). Účinnost přečerpávacích elektráren se pohybuje okolo 75 %.

Podle tvůrců projektu ARES jsou výdaje na jejich systém zhruba 60% ve srovnání se stejně výkonnou přečerpávací elektrárnou. Vzhledem k tomu, že projekt na výstavbu 50 MW systému ARES dostal stavební povolení od nevadských úřadů, bude možné si veškeré proklamované parametry této technologie prakticky ověřit. Zároveň tak bude možné odpovědět na otázku, zda se nakonec tahounem probíhající energetické revoluce nestane obyčejná lokomotiva.

Úvodní fotografie: ARES