Výrobci větrných turbín obrací svou pozornost na "hybridní elektrárny"