Domů
Čistá mobilita
Kanadské jaderné laboratoře se zaměřují na dekarbonizaci námořní dopravy
<p>Zdroj: pixabay.com</p>
Zdroj: pixabay.com

Kanadské jaderné laboratoře se zaměřují na dekarbonizaci námořní dopravy

Námořní doprava představuje nemalý zlomek globálních emisí oxidu uhličitého. Její využívání je přitom nedílnou součástí každodenního života. Ekologičtější řešení, založené na využívání vodíku, či jaderné energii, může být podle Kanadských jaderných laboratoří nablízku.

Námořní doprava vyžaduje jak velké výkony motorů, tak i obrovská skladovací zařízení pro palivo. Nahradit stávající motory poháněné fosilními palivy se může zdát nesnadným úkolem. Řešení jsou ve vývoji a počítají buď s využíváním vodíku, či jaderného reaktoru.

Jaderné reaktory byly a jsou na moři využívány, ačkoliv se však jedná zejména o vojenské aplikace. Z hlediska nevojenských aplikací jaderné energie na moři byly nejvýznamnější koncepce NS Savannah a nákladní loď Otto Hahn. NS Savannah byla americká vlajková loď poháněná jaderným reaktorem. Jejím hlavním cílem bylo poukázat na možnost využívání jaderné technologie na moři. Naproti tomu Otto Hahn byla nákladní loď, využívaná pro potřeby námořní dopravy.

Velkým úskalím využívání jádra na moři je problematika přijetí lodi poháněné jaderným reaktorem v některých přístavech. Dalším problémem je pak potřeba vysoké kvalifikace posádky, což se projevuje zvýšenými náklady na dopravu.

Bezemisní námořní dopravou se zabývá také společnost Transport Canada, která hodlá vyvíjet tyto technologie. Nedávno získaly Kanadské jaderné laboratoře (CNL) zakázku od společnosti Transport Canada. Zakázka se týká vývoje zařízení na hodnocení čistých technologií, které mohou snížit množství emisí skleníkových plynů vypouštěných v důsledku využívání námořní dopravy. Vědci v kanadských laboratořích také zhodnotí odlišné technologie, které mohou být využity pro využívání vodíku při transportu na moři.

Lodní doprava ve Vancouveru
Lodní doprava ve Vancouveru Zdroj: Pixabay

Tříletý projekt financovaný kanadským centrem pro vývoj inovativních přepravních technologií se zaměří na vývoj nástrojů pro hodnocení paliv pro plavidla s nulovými emisemi (MaZeF). Nástroje budou používány také pro analýzy vlivu námořních plavidel na ekosystém. Vývoj pomůže identifikovat příležitosti kanadských provozovatelů a jejich přesunu k využívání bezemisních zdrojů energie.

Mezi ty patří například vodík, nebo jiné formy energie mimo tradiční paliva, které přispívají ke změně klimatu, uvedly CNL. Jakmile budou nástroje dokončené, dojde k jejich aplikování na národním i mezinárodním poli námořní dopravy.

Jako vůdce v oblasti jaderných technologií a výzkumu produkce, skladování a bezpečnosti vodíkových technologií, mají kanadské laboratoře vynikající příležitost k aplikaci bezemisních technologií,“ sdělil prezident a generální ředitel CNL, Joe McBrearty.

Těšíme se na uplatnění našich znalostí při vývoji námořních technologií. Tím pomůžeme Kanadě pokračovat v ochraně životního prostředí a bojovat proti klimatickým změnám.“

Výzkum se také zaměří na rozšíření nástrojů MaZeF tak, aby zahrnoval i proveditelnost, obchodní aspekty, bezpečnost a analýzu životního cyklu. To umožní využití vodíkových technologií pro zařízení v přístavech, jako jsou vysokozdvižné vozíky, jeřáby a jiné dopravní prostředky.

„Vlády a průmysl po celém světě a Kanadě pracují na přijetí politických a investičních rozhodnutí při pomoci snížit množství emisí skleníkových plynů  a zpomalit klimatické změny,“ sdělil viceprezident pro vědu a technologie v CNL, Jeff Griffin.

„Vodík má potenciál hrát hlavní roli.“ Rozsáhlé odborné znalosti, technologie a zařízení zahrnující zkušenosti s výzkumem vodíku staví organizaci do skvělé pozice při vedení spolupráce se společností Transport Canada, dodal Griffin.

V roce 2018 přijala mezinárodní námořní organizace (IMO) počáteční strategii snižování emisí skleníkových plynů z mezinárodní lodní dopravy o 50 % do roku 2050 v porovnání s rokem 2008. Jejich snahou je eliminovat emise lodní dopravy úplně.

Kanadská vláda pracuje s IMO na mezinárodním partnerství při snižování emisí skleníkových plynů. Kanadský ministr dopravy Marc Garneau sdělil, že vláda se zavázala k investicím do inovativních a čistých technologií, které snižují dopad námořní dopravy na životní prostředí.

„Prostřednictvím programu financování podporujeme projekty, které pomáhají snižovat znečištění ovzduší a snižují emise skleníkových plynů z námořní dopravy. Naše partnerství s kanadskými společnostmi podpoří nejen tyto zelené technologie, ale také budou chránit mořské prostředí Kanady pro další generace,“ uvedl ministr.

Zdroj úvodního obrázku: Pixabay

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se