Studie: Nahrazení ropy plynem nebude stačit k dostatečnému snížení emisí z lodní dopravy

DomůČistá mobilitaStudie: Nahrazení ropy plynem nebude stačit k dostatečnému snížení emisí z lodní dopravy

Nová studie Imperial College London tvrdí, že používání zemního plynu jako alternativního paliva v lodní dopravě nebude dostačující ke splnění ambiciózních klimatických cílů. Informoval o tom portál Euractiv.  

V současnosti se mezinárodní lodní doprava podílí na celkových globálních emisích téměř 3 %. Očekává se ovšem, že se do roku 2050 se toto číslo zvýší na 50 %. Mezinárodní námořní organizace (IMO) chce tento předpokládaný trend zvrátit a stanovila si nezávazný cíl snížení emisí o 50 % do roku 2050 ve srovnání s rokem 2008. Tento cíl je první snahou o snížení emisí v mezinárodní námořní dopravě.

Kromě změny paliva budou nutná i další opatření

Většina lodí využívá jako palivo těžší frakce ropy, které jsou významným zdrojem emisí CO2, oxidů dusíku a oxidů síry. Přechod na alternativní zdroje energie, jako kupříkladu na zemní plyn, je tedy často předkládán jako řešení problémů. Studie Imperial College London s názvem Can Natural Gas Reduce Emissions from Transport? Heavy Goods and Shipping ovšem říká, že využívání pouze zemního plynu jako alternativního paliva nebude dostatečné k dosažení cíle definovaného IMO.

Aby přechod na zemní plyn přinesl dostatečné snížení emisí, tak bude nutné zkombinovat jej s opatřeními na zvýšení energetické účinnosti. Takovými opatření se myslí například instalace solárních panelů, využívání plachet zároveň s motory, či lepší design trupů plavidel.

Autoři studie zdůrazňují, že přechod na plyn jako palivo v lodní dopravě přinese, i s ohledem na dostupnost technologií, určité benefity v krátkodobém horizontu. Nicméně v dlouhodobém výhledu toto nebude dostačující k dosažení stanovených klimatických cílů.

„Naše přezkoumání vedlo ke zjištění, že malé úniky metanu v dodávkovém řetězci mohou eliminovat výhody nahrazení nafty zemním plynem.“

Dr Marc Stettler, spoluautor studie  

Metan je totiž silnějším skleníkovým plynem. Existuje ovšem možnost, že díky technologickým pokrokům bude únikům metanu z motoru zamezeno.