Provozovatel největší evropské uhelné elektrárny čelí obvinění z podhodnocování emisí rtuti

DomůElektrárny v EvropěProvozovatel největší evropské uhelné elektrárny čelí obvinění z podhodnocování emisí rtuti

Polská uhelná elektrárna Bełchatów, která se nachází v Lodžském vojvodství v samém centru Polska, je zařízením produkujícím nejvyšší množství emisí v celé Evropské unii. Elektrárna je dlouhodobě kritizována za téměř nulovou snahu o snižování emisí. Vedení elektrárny, společnost PGE, nyní navíc čelí nařknutí ze záměrného podhodnocování při vykazování emisí obsahujících nebezpečnou rtuť.

Bełchatów je druhou největší hnědouhelnou elektrárnou na světě, v roce 2017 vyprodukovala 37,6 Mt CO2 (na druhém místě následovaly německé Neurath a Niederaussem s 29,9 a 27,2 Mt), což představuje 8% nárůst oproti roku 2016. Elektrárna je mimo emise CO2 zodpovědná i za vysoké emise látek způsobujících lokální znečištění, což má neblahý vliv na lidské zdraví nejen v přilehlých oblastech.

Server META nyní informoval, že emise rtuti, které byly dle oficiálních výkazů v roce 2016 osmnáctkrát vyšší v porovnání s rokem 2015, ve skutečnosti nejspíše vzrostly ještě více. Celkové množství emisí obsahujících rtuť bylo údajně značně podhodnoceno, kdy místo vykázaných 2,82 t bylo celkové číslo o téměř 1,5 t vyšší. Bełchatów tak údajně produkuje víc rtuti než například celý španělský průmysl dohromady.

Polsko vyrábí z černého a hnědého uhlí většinu své elektrické energie.

Podhodnocování množství rtuti zhoršuje reputaci PGE

Rtuť je nebezpečnou látkou přenášející se na velké vzdálenosti. Nebezpečné je vdechování jejích par a konzumace potravin, které rtuť obsahují. Rtuť má bioakumulační účinky, v organizmech se tedy hromadí a zůstává v nich po velmi dlouhou dobu. Poté, co se informace o skutečném množství vypuštěných emisí rtuti dostaly do polských medií, společnost PGE vysvětlila, že velký výkyv v množství emisí v jednotlivých letech nastal kvůli novým pravidlům ohledně výpočtů a vykazování emisí ze zařízení.

Množství emisí některých látek byla v minulosti odhadována, nyní ale musí data vycházet ze skutečně prováděných měření. Server META ovšem uvedl, že i po zavedení nových pravidel pro reportování nebezpečných emisí, je možné, že čísla stále nejsou v souladu se skutečným stavem. Provozovatelé zařízení sice musí provádět měření pravidelně, ale následně vykazují průměr za celý rok. Je tedy možné, že vyšší hodnoty naměřené v průběhu roku byly pro účely výpočtu průměru vyřazeny.

PGE nyní usiluje o otevření nového hnědouhelného dolu, který má dále zásobovat elektrárnu Bełchatów. Dle plánu těžby by se kvůli rozšíření dolu muselo z oblasti vystěhovat na tři tisíce lidí. S pochybnostmi ohledně skutečného množství nebezpečných emisí je tak další rozšiřování těžby a prodlužování životnosti elektrárny v ohrožení.