Solární elektrárny jsou zdrojem, který získává v posledních letech stále více na popularitě. Mnozí v nich vidí budoucnost světové energetiky, avšak jako každý zdroj mají své klady i zápory.

Elektrárny, využívající k výrobě elektrické energie sluneční záření, mohou být rozděleny do dvou základních skupin: fotovoltaické a koncentrační solární elektrárny.

Zatímco fotovoltaické elektrárny k přímě přeměně energie slunečního záření v elektrickou využívají články na bázi polovodičů, koncentrační solární elektrárny ohřívají pomocí soustavy zrcadel teplonosné médium, často v podobě roztavených solí či syntetických olejů, které dále předává teplo do sekundárního okruhu a podobně jako běžná tepelná elektrárna vyrábí elektrickou energii pomocí páry pohánějící skrz turbínu generátor.

V následujícím textu bude představeno deset největších elektráren světa, jež využívají energii Slunce, s ohledem na jejich instalovaný výkon. Ačkoliv se to může zdát nepravděpodobným, devět z desetu těchto zařízení se nachází na území Spojených států.

Topaz Solar Farm

Topaz
Zdroj: techspot.com

První ze dvou největších solárních fotovoltaických farem světa s výkonem 550 MW se nachází v americkém státě Kalifornia. Se svými více než 9 miliony solárními panely, rozkládajícími se na ploše 25 km2, by měla být schopna pokrýt spotřebu až 180 000 domácností.

Většina stavebních prací na elektrárně byla dokončena v listopadu roku 2014, tedy přibližně 3 roky po jejím zahájení. K oficiálnímu dokončení došlu v únoru tohoto roku.

Jelikož se elektrárna nachází v oblasti s vhodnými slunečnými podmínkami, je schopna dodat ročně více než 1 TWh elektrické energie.

Desert Sunlight Solar Farm

Desert-Sunlight
Zdroj: cleantechies.com

Druhou z největších solárních elektráren na světě je se svými 550 MW fotovoltaický projekt Desert Sunlight Solar Farm, který se nachází v kalifornské Mohavské poušti.

Více než 8 milionů solárních panelů, zaujímajících plochu 16 km2, by mělo přinést roční snížení emisí oxidu uhličitého v objemu 300 000 tun, což představuje provoz 60 000 aut.

Podobně jako Topaz Solar Farm by elektrárna měla pokrýt spotřebu přibližně 160 000 domácností.

Copper Mountain Solar Facility

Zdroj: pv-magazine.com
Zdroj: pv-magazine.com

Třetí největší solární systém na světě se nachází v americkém státě Nevada. Tato fotovoltaická elektrárna se skládá ze tří částí.

První fáze, uvedená do provozu v prosinci roku 2010, byla schopna se svým výkonem 58 MW zajistit spotřebu 17 000 domácností. Druhá část, poskytující 250 MW, byla dokončena na počátku roku 2015. Poslední, třetí fáze, byla uvedena do provozu v dubnu letošního roku.

V současnosti je tedy elektrárna se svými 458 MW teoreticky schopna pokrýt poptávku zhruba 140 000 domácností.

Ivanpah Solar Power Facility

Zdroj: brightsourceenergy.com
Zdroj: brightsourceenergy.com

Koncentrační solární elektrárna Ivanpah, nacházející se blízko hranice mezi Nevadou a Kalifornií, je v pořadí čtvrtou největší elektrárnou na světě, využívající energii Slunce.

Téměř 350 000 natáčivých zrcadel, směřujících sluneční záření na tři solární věže, jí zajišťuje výkon až 392 MWe.

Kromě pozitivních dopadů na životní prostředí, v podobě produkce elektrické energie bez emisí oxidu uhličitého, se u tohoto typu elektrárny vyskytují i jistá rizika. Ochránci přírody kladou důraz na nemalý počet uhynulých ptáků. Ti si často v důsledku velké ozářené plochy zamění tato zrcadla za vodní plochu a zahynou na následky popálenin, způsobených intenzivním zářením.

Solar Energy Generating Systems

Zdroj: powerfromthesun.net
Zdroj: powerfromthesun.net

Již od roku 1984 začala tato koncentrační solární elektrárna dodávat elektrickou energii americkým domácnostem, svého plného instalovaného výkonu ale dosáhla až v roce 1990.

Výkon 354 MW zajišťuje téměř milion parabolických zrcadel, která soustředí dopadající sluneční záření do svého ohniska, v němž se nachází potrubí, jímž protéká teplonosné médium – syntetický olej.

Výhodou koncentračních elektráren vůči fotovoltaickým je možnost výroby elektrické energie i v době, kdy Slunce „nesvítí“. Jednou z možností je akumulace energie do roztavených solí či jiného média, druhou pak výroba elektrické energie s využitím zemního plynu, čímž však odpadá ekologická výhoda tohoto typu elektráren.

Longyangxia Dam Solar Park (Čína)

Zdroj: planet.org
Zdroj: planet.org

Jediná sluneční elektrárna první desítky, nacházejí se mimo území Spojených států, konkrétně v Číně, je fotovoltaická část hybridní elektrárny na přehradě Longyangxia.

Výstavba této solární elektrárny o výkonu 320 MW proběhla překvapivě rychle, devět měsíců po jejím zahájení v březnu roku 2013 se elektrárna již v prosinci nacházela ve stavu testování.

Jelikož se jedná o elektrárnu hybridní, je schopna pomocí svých vodních turbín reagovat na jakoukoliv změnu v dodávaném výkonu fotovoltaické části, tím pádem udržet stabilnější výrobu, čímž získává oproti klasickým solárním elektrárnám jistou výhodu.

Agua Caliente Solar Project

Zdroj: power-technology.com
Zdroj: power-technology.com

Šedmou největší světovou solární elektrárnou je opět fotovoltaická elektrárna nacházející se v Arizoně, v tomto případě konkrétně Agua Caliente.

Svých prvních 100 MW dosáhla elektrárna v dubnu 2012, plného instalovaného výkonu až následně z počátku roku 2013. Více než 5 milionů fotovoltaických panelů s výkonem 290 MW by mělo být schopno pokrýt roční spotřebu až 100 000 domácností.

220 000 tun každoročně ušetřených emisí odpovídá provozu zhruba 40 000 aut.

Mojave Solar Project

Zdroj: abengoa.es
Zdroj: abengoa.es

O následující příčku se opět dělí dvě koncentrační solární elektrárny. První z nich je elektrárna, nacházející se v Mohavské poušti.

Do provozu byla uvedena v prosinci minulého roku. S výkonem 280 MW, pokrývajícím spotřebu až 90 000 domácností, přesahuje očekávaná roční výroba 600 MWh.

Očekává se, že by elektrárna mohla přinést roční úsporu až 400 000 tun oxidu uhličitého.

Solana Generating Station

Zdroj: solarpowerworldonline.com
Zdroj: solarpowerworldonline.com

Stejným instalovaným výkonem, jakým disponuje předešlá elektrárna, se může pyšnit i další koncentrační solární elektrárna.

Elektrárna, jež se nachází ve státě Arizona, má schopnost akumulovat energii do roztavených solí a zpětně ji odebírat po dobu až šesti hodin. Díky této vlastnosti je elektrárna schopna dodávat elektrickou energii i v době s výskytem oblačnosti či po západu slunce.

Svým maximálním výkonem 280 MW je elektrárna schopna pokrýt poptávku 70 000 domácností.

California Valley Solar Ranch

Zdroj: californiavalleysolarranch.com
Zdroj: californiavalleysolarranch.com

Desátou příčku zaujímá fotovoltaická elektrárna California Vallye Solar Ranch. Svým výkonem 250 MW pomáhá dosáhnout státu Kalifornia plnit cíl generovat třetinu energie z obnovitelných zdrojů do roku 2020.

Výstavba elektrárny započala v roce 2011 a zcela dokončena byla na podzim 2013. Nyní se svými 750 000 fotovoltaickými panely dodává elektřinu až 100 000 kalifornským domácnostem.

 

Zdroj úvodní fotografie: indiagetgreenblog.com

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *